Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inget sänkt men nog förlängt arrende på Brudskär i Karleby

Från 2019
Uppdaterad 14.05.2019 05:29.
Filminspelning vid villan på Brudskär i Karleby
Bildtext Sommarstuga på Brudskär i Karleby
Bild: Yle/Patrik Enlund

Karleby stad vill ändra det traditionella sommarstugeområdet på Brudskär till ett område för småhus och vill i samma veva tvinga ägarna att inlösa sina arrendetomter om de vill bo kvar. Stadsstyrelsen bibehöll ett arrendepris på fem procent av tomternas försäljningspris.

Stadsstyrelsen i Karleby tog åter upp frågan om tomtarrendena på Brudskär. Före julen lyckades man inte komma fram till någon lösning och ärendet remitterades tillbaks till stadsstyrelsen från fullmäktige.

Ägarna anser att inlösningspriset är alltför högt. I förslaget som var uppe till behandling i stadsstyrelsen i Karleby har tomternas utgångspris bibehållits. På de tomter där det finns en sommarstuga som är skyddad och inte får rivas fick ägarna en rabatt på tomtpriset med tio procent enligt stadsstyrelsens beslut.

Det nya förslaget innehöll också lättnader för de ägare som inte använder stugorna för åretruntboende. Förslaget i stadsstyrelsen var att arrendetiden förlängs från föreslagna fem till tio år och att arrendet halveras från fem till 2,5 procent .

Stadsstyrelsen i Karleby beslöt efter omröstning att arrendet på fem procent av försäljningspriset skall bibehållas. Ärendet går ännu till fullmäktige.

Diskussion om artikeln