Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Björklund om fusionsförhandlingarna mellan Närpes och Kaskö: "En process som har varit till nytta oavsett vad kommunerna besluter"

Från 2019
En kvinna med glasögon och axellångt brunt hår står i en korridor.
Bildtext Mikaela Björklund.
Bild: Yle/Juho Teir

Vi har lärt känna varandra och varandras städer bättre, säger Närpes stadsfullmäktigeordförande Mikaela Björklund (SFP) efter de avslutade fusionsförhandlingarna mellan Kaskö och Närpes.

I ett och ett halvt år har Närpes och Kaskö förhandlat om en möjlig fusion mellan städerna och i fredags kunde man presentera ett färdigt förslag till fusionsavtal.

Och i båda kommunerna verkar man vara nöjda.

– Jag måste säga att för egen del så känns det bra att vi faktiskt har haft en öppen dialog och strävat efter att förstå varandras perspektiv genom hela processen, konstaterar Björklund.

– Det är bra att det har blivit ett förhandlingsresultat och nu får vi se vart det leder. Åtminstone har det förhandlats tillräckligt länge. Jag tycker att vi har gått igenom allt och det har varit bra stämning på mötena. Det har gått rätt till, säger i sin tur Kari Häggblom (SDP) fullmäktigeordförande i Kaskö.

En medelålders flintskallig man med glasögon står i en vit korridor.
Bildtext Kari Häggblom.
Bild: Yle/Juho Teir

Har lärt känna varandra bättre

Fusionsutredaren Göran Honga sade redan från början att städerna borde lära känna varandra bättre innan man är mogna för en fusion.

Enligt Björklund har fusionsprocessen fört grannkommunerna närmare varandra.

– Även om vi kan vara oeniga om vissa saker så har vi faktiskt lärt känna varandra bättre och varandras städer mycket bättre. Ur den synvinkeln sett så har det här varit en process som har varit till nytta oavsett vad kommunerna sedan besluter sig för att göra gällande fusionen.

Samarbetet mellan kommunerna har alltså blivit bättre i och med förhandlingarna.

– Jag ser det utan vidare så. Vi förstår varandra betydligt bättre och vi vet vilka utmaningar respektive kommun nu har och då finns det betydligt större möjligheter att kunna stöda varandra, säger Björklund.

Kommunnamnet en het potatis

Bland det man har varit oenig om finns namnet på den nya kommunen. Enligt förslaget ska kommunen heta Närpes och vapnet är Närpes nuvarande vapen.

– Jag skulle gärna sett att namnet skulle vara Kaskö. Men om man har kommit överens om det i avtalet, så är det så, säger Kari Häggblom.

Två vägskyltar. På den ena står det Kaskö, på den andra Närpes.
Bild: Yle/Juho Teir

Är namnet viktigt i en fusion?

– Inte i helheten, men det är ju sådana här känslosaker.

Kaskö fick alltså ge vika då det kommer till namnet samt vapnet och enligt Björklund var det här ett tröskelkrav för Närpes.

– Det var otänkbart att den nya kommunen skulle heta något annat än Närpes eftersom det är det historiskt äldre namnet. Tack och lov kunde de från Kaskös sida acceptera att den nya kommunens namn skulle kunna vara Närpes och att man skulle behålla Närpes vapen.

I stället kommer den nya kommunen att använda en logotyp som utgår från Sälgrunds fyr, vilket är det som Kaskö stad i dag har som logotyp.

– De facto är det logotypen som används i den absoluta majoriteten av all marknadsföring av en stad, konstaterar Björklund.

Avtalet behandlas första gången i juni

Att man nu arbetat fram ett avtalsförslag betyder inte att man per automatik kommer att godkänna den i respektive stad.

– Det finns nog mycket som jag inte skulle godkänna, men vi får se vad fullmäktige besluter i sinom tid, säger Häggblom.

– Jag vet att det här är ett avtal som Närpes borde kunna gå in i med förvissningen om att vi på basis av det här kan bygga en stark gemensam kommun. Sedan kan det finnas andra synpunkter på om det är det klokaste att göra, konstaterar i sin tur Björklund.

Nu går ärendet vidare till respektive kommuns styrelser och fullmäktigen, som först tar ställning till hur man går vidare i frågan. Tanken är att fullmäktigena ska diskutera frågan på sina möten den 19 juni.

– Då fattar vi inte beslut om fusionen utan då fattar vi beslut om hur det här förslaget ska gå vidare. Det vill säga är det ett sådant förslag som man kan föra ut på hörande till kommuninvånarna. De här besluten fattar kommunerna skiljt för sig, säger Björklund.

Björklund ser avtalet som funktionsdugligt och ser inget hinder till att det inte skulle kunna skickas ut på hörande till kommuninvånarna. På basis av vad kommuninvånarna har att säga kan man sedan justera avtalet om det behövs.

Beslut om en möjlig fusion fattas tidigast under hösten och den nya staden skulle kunna inleda sin existens från början av år 2021.

Diskussion om artikeln