Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ny dom mot Roundupbolaget – äkta par kan få över 2 miljarder dollar i ersättningar

Från 2019
Roundup-förpackningar i en butikshylla.
Bild: Markku Pitkänen / Yle

En domstolsjury i Kalifornien bedömer att bekämpningsmedlet Roundup ligger bakom två fall av cancerformen NHL. De drabbade får den största enskilda ersättningen som tillverkaren Monsanto hittills har tvingats betala.

Paret Alva och Alberta Pilliod har båda fått cancerformen non-Hodgkins lymfom (NHL). Enligt domstolen i Alameda County är Monsantos bekämpningsmedel Roundup sannolikt orsaken till att de insjuknat.

Paret har använt Roundup på sina ägor mellan åren 1975 och 2011. De diagnostiserades med NHL år 2011 respektive 2015.

Numera har de tillfrisknat, men på grund av risken för potentiellt livshotande återfall togs ärendet upp som brådskande vid domstolen.

Juryn anser att tillverkaren Monsanto inte bara har utformat medlet på fel sätt, företaget har också underlåtit att informera om riskerna och handlat oaktsamt.

Paret Pilliod fanns i riskgruppen för NHL, anser försvaret

Den totala summan som Rounduptillverkaren döms att betala är 2,055 miljarder dollar, vilket motsvarar drygt 1,8 miljarder euro.

Den är sannolikt att den stora summan blir betydligt mindre om och när fallet går till Högsta domstolen.

Enligt nyhetsbyrån Reuters kan man förvänta sig att summan landar nära 500 miljoner dollar om domen i övrigt håller.

Stenbeläggning med ogräs.
Bildtext Vad är bästa sättet att bekämpa ogräs?
Bild: Yle/Lotta Sundström

Företaget Bayer, som äger tillverkaren Monsanto, var snabbt med att uttrycka sitt missnöje med domen och kommer att överklaga. En talesperson för Bayer säger att domen är “överdriven och oförklarlig”.

Försvaret ansåg att paret Pilliod hade en sjukdomshistorik som gjorde att de i vilket fall som helst fanns i riskgruppen för att insjukna i NHL.

Nästa stora domstolsmål tas upp i augusti

Det råder delade meningar om huruvida Roundup kan orsaka cancer.

Tillverkaren hänvisar till undersökningar från bland annat USA:s miljöskyddsmyndighet. Där ser man inte något samband mellan bekämpningsmedlet och cancer.

WHO har däremot klassat glyfosat, det vill säga den aktiva substansen i Roundup, som “troligtvis cancerframkallande för människor”.

Det finns också undersökningar som tyder på att glyfosat troligtvis inte är cancerframkallande i sig, men i kombination med andra substanser kan ämnet bli farligt.

Glyfosat finns i många konsumentprodukter.
Bild: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Den dom som föll på måndagen är redan den tredje stora domen Monsanto har emot sig och ersättningen är den största hittills.

Även de två tidigare domarna föll i Kalifornien. Bolaget har överklagat den ena domen och ämnar göra samma sak med den andra.

- Utfallet i de två tidigare överklagandena kommer i slutändan att vara avgörande för hur den här processen fortskrider, säger juridikprofessor Adam Zimmerman i Los Angeles.

Zimmerman säger vidare att han vill vänta och se vad domstolar i resten av landet kommer fram till när de börjar behandla liknande fall.

Bara i USA väntar ytterligare tusentals domstolsfall där Roundup sägs ha orsakat cancer, nästa fall tas upp i Missouri i augusti.

Källor: Reuters, New York Times, WHO, US National Toxicology Programs, Environmental Protection Agency

Diskussion om artikeln