Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Elbilar är fortfarande alltför dyra" - här är partiledarnas åsikter om klimatet och andra tvistefrågor inför EU-valet

Från 2019
Hybridbil laddar elektricitet
Bild: Yle / Leo Gammals

Klimatförändringen och hur den ska motverkas är en av de frågor som delar partiledarna allra mest inför valet till EU-parlamentet. Här sammanfattar vi partiledarnas svar i Yles valkompass.

Av de större partierna är det bara De gröna som vill att EU ska förbjuda försäljningen av nya enbart bensin- eller dieseldrivna bilar senast år 2030.

De grönas partiordförande Pekka Haavisto anser att det ligger i allas intresse att EU och Finland sätter en tidsgräns för att frångå fordon som drivs med fossila bränslen.

- Det ger både industrin, konsumenterna och handeln tid att anpassa sig, säger Haavisto.

Elbilar vid laddstation.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Också Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson vill se ett förbud under 2030-talet, men vill inte slå fast ett särskilt årtal.

De övriga partiledarna vill nog verka för en minskning av utsläppen, men vill inte gå in för några förbud.

Centerns partiordförande Juha Sipilä och Kristdemokraternas Sari Essayah motsätter sig absolut sådana förbud.

- För många finländare är elbilar fortfarande alltför dyra, säger Sipilä.

Lägga om EU:s jordbruksstöd?

Pekka Haavisto är också tydlig med att EU måste förbinda sig till strängare utsläppsgränser, även om USA, Kina eller andra länder inte gör det.

De flesta partiledare håller med om det, åtminstone i någon mån.

Sannfinländarnas Jussi Halla-aho och KD:s Sari Essayah vill främst se till att industrin inte flyttar bort från EU till sådana länder och anläggningar där utsläppen blir större.

Mjölkkor i dimma
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Däremot går åsikterna tydligt isär om huruvida EU:s jordbruksstöd ska riktas så att boskapsuppfödningen minskar.

Pekka Haavisto och Li Andersson betonar att jordbruksstöden måste vara hållbara ur miljö- och klimatsynvinkel och är därmed beredda att låta minska boskapsuppfödningen.

Juha Sipilä, Sari Essayah och SFP:s Anna-Maja Henriksson säger nej till sådana omställningar.

- Boskapsuppfödningen i Finland är hållbar och får inte försvåras ytterligare, säger Henriksson.

Ryssland betecknas som ett hot

Alla partiledare håller med om att Ryssland är ett hot mot Europas säkerhet. Annekteringen av Krim, det pågående kriget i Ukraina och den ökade spänningen i Östersjöområdet lyfts upp i flera svar.

Partiledarna betonar att både Finland och EU måste vara på sin vakt, men några omedelbara militära hot mot Finland föreligger inte.

Proryska separatister uppges dra bort tunga vapen från en by i Donetskregionen 26.2.2015
Bild: EPA/LUCA PIERGIOVANNI

Partiledarna har också fått tycka till i en annan säkerhetsrelaterad fråga: borde gränserna mellan EU-länderna bevakas hårdare än idag, även om det innebär att det blir svårare att röra sig mellan EU-länder?

Sannfinländarnas Jussi Halla-aho är den enda som svarar klart ja på den frågan, med motiveringen att pass- och gränskontroller skulle motverka olaglig migration och internationell brottslighet.

KD:s Sari Essayah håller med i någon mån, alla andra partiledare vill slå vakt om den fria rörligheten inom EU.

Gränskontroll vid tysk-danska gränsen.
Bild: EPA/BENJAMIN NOLTE

- Fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital är unionens viktigaste grundpelare, svarar SDP:s Antti Rinne.

- Interna gränskontroller skulle innebära ett steg bakåt i EU:s utveckling, anser Samlingspartiets Petteri Orpo.

Kostar EU-medlemskapet för mycket?

En återkommande fråga inför EU-val är huruvida EU-medlemskapet kostar finländarna för mycket.

Sannfinländarnas Jussi Halla-aho är den enda som håller med om det påståendet, alla andra betraktar EU-medlemskapet som ett förmånligt arrangemang.

- Finlands nettoavgift till EU per invånare motsvarar priset av att köpa ett par koppar kaffe på café varje månad, konstaterar Juha Sipilä.

- Här är det viktigt att minnas den roll som EU har spelat för fred och stabilitet i Europa, vilket är svårt att mäta i pengar, påpekar Antti Rinne.

Partiledarnas åsikter framgår av svaren i Yles valkompass. Vi har dessutom ställt partiledarna tilläggsfrågor om Finlands EU-ordförandeskap och valet av Finlands nästa EU-kommissionär.

Flera partiledare signalerar att Finlands nästa EU-kommissionär gärna får vara en kvinna, men alla är överens om att det är kompetensen som avgör.

Diskussion om artikeln