Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Campus Axxell eller Campus skolcentrum? Pargasskolornas framtid stakas ut på tilläggstid

Från 2019
Pargas svenska gymnasiums skolbyggnad
Bildtext Paraistenseudun koulu (årskurs 7-9) kan komma att flytta in i Pargas svenska gymnasiums skolhus.
Bild: Yle/Nina Bergman

Flera av Pargas skolfastigheter är i dåligt skick. Mest akut är läget för skolhusen vid Pargas skolcenter. Ett nybygge för alla elever har Pargas stad ändå inte råd med.

I planeringen utgår man från två olika alternativ för skolorna vid skolgatan. Förslaget Campus Axxell skulle innefatta en nybyggnad för gymnasierna invid Axxell, att Paraistenseudun koulu rivs och verksamheten flyttar till Pargas svenska gymnasiums nuvarande skolhus som renoveras, och att Sarlinska skolan renoveras.

I förslaget Campus skolcentrum skulle alla skolor vid skolgatan stanna på området. I övrigt gäller samma som för Campus Axxell, men gymnasiernas nybyggnad skulle placeras på skolcentrets område.

Sarlinska skolas byggnad i halvmulet höstväder. En vit tegelbyggnad med fyra våningar.
Bildtext Sarlinska skolan är i behov av renovering.
Bild: Amanda Vikman/YLE

Förslagen inte huggna i sten

Även om de två förslagen för tillfället utgör de huvudsakliga riktlinjerna säger Mikael Holmberg (SFP), ordförande för arbetsgruppen och stadsstyrelsen, att man också är mottaglig för förslag.

- Man ska inte stirra sig blind på det två alternativen, men någonstans måste man börja.

- Nog vill man förstås satsa på nytt och fint, men ekonomin styr och vi kommer nog inte att få allt vi vill ha.

Enligt stadsdirektör Patrik Nygrén är det möjligt att frigöra nio till tio miljoner euro för bildningsfastigheter under åren 2020 till 2022, utgående från att vissa villkor uppfylls. Det skulle bland annat kräva att driftsbudgeten är i balans, vilket inte är läget för tillfället, och att merparten övriga investeringar skjuts fram till år 2023 eller senare. För att det ska lyckas krävs bestående inbesparingar av social- och hälsovårdssektorn och bildningssektorn, och en nedbantning av fastighetsmassan.

Närbild på Paraisten lukio.
Bildtext Paraisten lukios undervisning har flyttats till Axells lokaler på grund av problem med inomhusluften.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Läget klarnar i höst

Just nu görs det upp en helhetsplan för Pargas skol- och daghemsfastigheter. Arbetsgruppen som jobbar med planen skulle komma med en rapport i slutet av maj. Men i och med att uppgiften har visat sig vara mer omfattande än man räknat med fortsätter nu arbetet på tilläggstid till september 2019.

Gruppen planerar inte konkreta byggprojekt, utan funderar på vilka behov det finns på olika håll i staden och var det behöver byggas nytt. Byggprojekten kan förverkligas år 2020-2022.

På grund av att arbetet med helhetsplanen pågår kommer man nu inte att inleda renoveringen av Paraisten lukio, planeringen av Sunnanbergs skola, eller renoveringen av Peikonrinne. Just saknas det dessutom en lokal för omkring 50 förskolebarn, i Pargas centrum, samtidigt som renoveringsbehoven är akuta i daghemmet Karusellens lokaler i Nagu.

Diskussion om artikeln