Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors sänker hastighetsbegränsningarna - "Fotgängarens dödsrisk halveras"

Från 2019
Uppdaterad 14.05.2019 20:17.
Bildtext Hastighetsbegränsningens sänks till 30 kilometer i timmen på många håll i Helsingfors.

Staden börjar byta ut trafikmärken under maj och ska vara klar med arbetet i höst.

Stadsstyrelsen beslöt att sänka begränsningarna för ett år sedan. Reformens mål är att minska på antalet trafikolyckor och öka trivseln i staden.

Den största ändringen är att hastighetsbegränsningen på tomtgator kommer att sänkas till 30 kilometer i timmen. I nuläget har kring hälften av tomtgatorna en begränsning på 40 kilometer i timmen. På resten av gatorna har begränsningarna redan sänkts.

Även i kärncentrum kommer begränsningen att sänkas till 30 kilometer i timmen - förutom på huvudgator och på gator som för till hamnar. På dem kommer begränsningen att vara 40 kilometer i timmen.

På Mannerheimvägen sänks begränsningen från 50 till 40 kilometer i timmen på sträckan från Finlandiahuset till Granvägen.

Restiderna blir inte längre, säger Helsingfors

Staden anser att trafikolyckorna kommer att minska i och med de sänkta begränsningarna.

- Sannolikheten att hamna i en olycka minskar och skadorna blir lindrigare. Fotgängarens dödsrisk i en olycka halveras när bilarnas hastighet sjunker från 40 till 30 kilometer i timmen, skriver Reetta Putkonen, trafikplaneringschef vid staden, i ett pressmeddelande.

- När bilarna kör saktare blir staden också trivsammare. Trafikens buller minskar, säger biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna).

Putkonen säger att många rutter inte påverkas av ändringarna. Begränsningarna på Ring I och på infartslederna kommer inte att sänkas, och det kommer inte heller begränsningarna på många huvudvägar.

Staden uppger att medelhastigheten på dagtid redan nu är lägre än de nya begräsningarna på många huvudvägar.

Artikeln baserar sig på Nopeusrajoitukset laskevat uusien liikennemerkkien myötä kautta Helsingin – "Jalankulkijan kuolemanriski puolittuu" skriven av Rain Kooli.

På andra språk

Diskussion om artikeln