Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Centralparken ritas om i Pargas - storsatsning på lekpark och trafikpark med havstema

Från 2019
Uppdaterad 16.05.2019 07:09.
Centralparken i Pargas.
Bild: Lotta Sundström / Yle

Önskemålen har varit många för framtidens Centralpark i Pargas. Nu finns det en plan som innefattar en sjötrafikpark och plats för vattenlekar, picknickområde, blommande växter och motionsmöjligheter.

För några år sedan samlade Pargas stad in önskemål gällande Centralparken i Pargas centrum.

Kring 150 personer svarade och önskade bland annat en kiosk eller ett café, en lekpark för hela familjen, till exempel en äventyrs- eller trafikpark, äventyrsgolf, konstverk, en fontän och blommande växter.

En del av de här önskemålen har redan blivit verklighet.

Äventyrsgolfen intill Strandvägen invigdes 2017. Samma år togs Lucius Alienus i bruk, ett konstverk som också är en rutschkana.

Centralparken i Pargas.
Bildtext Äventyrsgolfbanan omges av blommande träd.
Bild: Lotta Sundström / Yle
Centralparken i Pargas.
Bildtext Trampkarusellen och Stefan Lindfors Lucius Alienus planeras få sällskap.
Bild: Lotta Sundström / Yle

Lucius fick i fjol sällskap av en liten trampkarusell, men så småningom är det tänkt att en större lekpark ska växa fram omkring fågelfisken, bland annat två stora klätterställningar. Äventyrsgolfen kan utvidgas med fler banor.

I sjötrafikparken skulle de traditionella trampbilarna vara trampbåtar som navigerar kring remmare och skär.

Parken ska erbjuda aktiviteter för många användargrupper

Tre förskolegrupper har nu fått tycka till om lekparken som planeras. Också lekparksenkäten staden utförde i början av året har gett tips om vad familjer tycker är viktigt.

Mest har det önskats mångsidiga lekredskap för alla åldrar, i synnerhet klätterställningar. Också Facebookgruppen Pargas morsor, äldrerådet, Rotary och ungdomsfullmäktige har bidragit med tankar och åsikter.

Utgående från all input har man valt havet som tema för hela parken.

Användargrupper i alla åldrar ska beaktas, liksom också tillgängligheten. Naturens mångfald ska bevaras och ökas bland annat med olika trädarter.

I parken ska dagvatten kunna användas för vegetationens behov och till funktionella behov. Det som önskats men inte går att förverkliga är en pulkabacke och skridskobana, eftersom de inte får plats.

Centralparken i Pargas.
Bildtext Ett utegym finns redan i parken intill Kyrkgropen.
Bild: Lotta Sundström / Yle

Prislappen nästan två miljoner

Parken planeras få en gästbåtsbrygga, ett område för evenemang, strandboulevard och ett område där man kan ha picknick. Kronan på verket är ändå lekparksområdet som dagligen ska locka familjer till parken.

Den översiktsplan som nu gjorts upp är en markreservationsplan, som visar var de olika aktiviteterna kunde få plats.

Det är endast för lekparken man redan beställt en byggplan utifrån vilken det går att skrida till verket. Däremot har det redan gjorts kostnadskalkyler för de olika delarna. De slutgiltiga kostnaderna för det som förverkligas kan ändå avvika från beräkningarna.

Mycket beror på mängderna redskap man beslutar sig för att skaffa, redskapsmärken, till vilken grad man vill påverka till exempel färger, eller om redskapen byggs specifikt för staden.

Budget
ByggkostnaderUnderhåll per årStorlek
Central lekpark685 000 €10 500 €3400 m2
Sjötrafikpark440 400 €5000 € + entreprenör5000 m2
Område för evenemang90 400 €2500 €5400 m2
Utvidgning av äventyrsgolf100 000 €6000 €1000 m2
Öppen plats + byggområde90 300 € + 70 000 €2000 € + 500 €2000 m2
Område för vistelse58 800 €500 €500 m2
Picknickområde45 000 €2500 €3000 m2
Strandboulevard176 600 €4500 €5000 m2
Norra delen43 900 €2000 €2500 m2
Sammanlagt1 800 400 €36 000 €2,8 ha
Centralparken i Pargas.
Bild: Lotta Sundström / Yle
Centralparken i Pargas.
Bild: Lotta Sundström / Yle

Hovirintaparken i S:t Karins får beröm - S:t Karins har satsat över en miljon

Många har prisat Hovirintaparken i S:t Karins och hoppats på nåt liknande i Pargas.

I Hovirintaparken finns en lek- och trafikpark och motionsredskap på ett drygt två hektar stort område. Den parken utvecklas fortfarande, men hittills har S:t Karins satsat kring 1,5 miljoner på helheten.

Enligt Falck ligger kostnadsberäkningen för utvecklingen av Centralparken helt i linje med Hovirintaparken då man beaktar arealen.

Hovirintaparken började byggas för 15 år sedan och ska vara klar omkring år 2025. Vid det laget ska staden enligt nuvarande planer ha satsat 5 miljoner euro på Hovirintaparken.

Det ska man klara av med hjälp av samarbetspartners - sponsorer har möjlighet att få egna redskap i parken, till exempel egna bänkar.

Hovirintaparken i S:t Karins.
Bildtext Hovirintaparken i S:t Karins.
Bild: Lotta Sundström / Yle

I Pargas tänker man sig att Centralparken kunde byggas upp under en tidsperiod på nio år. Då skulle investeringsbeloppet uppgå till 225 000 euro per år.

Underhållskostnaderna skulle de första tre åren öka med 6 000 euro per år och sedan med 3 600 euro per år. Byggandet kunde påbörjas redan i år med klätterställningar till lekparken.

Förslaget för översiktsplan ska nu läggas fram för offentligheten i 21 dagar. Under den tiden kan invånare bekanta sig med förslaget och lämna in åsikter.

En karta över området finns på Pargas stads webbplats.

Just nu planeras också ett byahus i Pargas på en tomt som om projektet realiseras upptar kring en tredjedel av Centralparkens nuvarande areal. Byahusplanerna har beaktats i översiktsplanen för Centralparken. Byahuset är tänkt att eventuellt innefatta ett effektiverat serviceboende, dagverksamhet för seniorer, ett dygnet runt-daghem, hemvården och hemsjukvården samt en simhall.

Diskussion om artikeln