Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangöpolitiker planerade lämna fullmäktigemöte om integrationsprogram godkändes - Koli: “Möjligt att flera gör så i framtiden”

Från 2019
Uppdaterad 15.05.2019 17:46.
Hangö kyrka sett från vattentornet.
Bildtext Hangös nya integrationsprogram väcker debatt. I programmet finns riktlinjer för allt från staden till Folkpensionanstalten om hur man ska sköta allt från daghem till åldringsvård för invandrare.
Bild: Marica Hildén / Yle

Tre ledamöter lämnade fullmäktigemötet i Hangö efter att integrationsprogrammet godkänts. Eero Koli, obunden i gruppen Hangö 2016, anser att beslutet var olagligt, medan ordföranden Jouko Kavander (SDP) funderar på vilket straff de som marscherade ut ska få.

Hangö och Raseborg har ett gemensamt integrationsprogram för invandrare.

Programmet var ett av ärendena på fullmäktigemötet i tisdags (14.5) och det godkändes efter omröstning.

Hangös och Raseborgs integrationsprogram

Eero Koli, obunden i gruppen Hangö 2016, föreslog att programmet inte godkänns. Koli understöddes av Sannfinländarna Tony Särs och Pertti Ruuska.

I omröstningen godkände 25 ledamöter i Hangö stadsfullmäktige integrationsprogrammet.

Koli, Ruuska, Särs och Lars Nyberg (SDP) röstade för att programmet inte godkänns.

Rolf Nyström, obunden i gruppen Hangö 2016, lät bli att rösta. Marko Niemi (FKP) var inte närvarande och hade ingen ersättare.

Eero Koli, ordförande för Hem och skola vid Karjaan yhteiskoulu. Politiker i Hangö.
Bildtext Eero Koli, obunden i gruppen Hangö 2016.
Bild: Marica Hildén / Yle

Koli, Särs och Ruuska anmälde avvikande åsikt efter beslutet och avlägsnade sig från mötet klockan 19.53.

De kom inte tillbaka för att fatta beslut i de övriga ärendena. De hade inte heller kallat in sina ersättare.

Kavander: En demonstration från ledamöternas sida

Jouko Kavander (SDP) som är fullmäktiges ordförande berättar att Eero Koli, Tony Särs och Pertti Ruuska utan förvarning lämnade mötet.

- Koli sade de inte är med och fattar olagliga beslut, men de två andra sade inget.

Jouko Kavander, fullmäktiges ordförande i Hangö sedan 2017.
Bildtext Jouko Kavander (SDP) är ordförande för fullmäktige i Hangö.
Bild: Marica Hildén / Yle

Jouko Kavander uppfattar det som hände som en demonstration från ledamöternas sida.

- De kunde inte godkänna ett demokratiskt beslut i ärendet.

"De tänkte inte tillräckligt långt"

Kavander berättar att han läste kommunallagen senare på tisdagskvällen.

- Det är komplicerat då man ser på vilket straff man kan få. Det är oklart om det här är ett så stort brott att man kan göra något.

Om Hangö stad skulle göra en brottsanmälan, så har Jouko Kavander som fullmäktiges ordförande rätt att stänga av ledamöterna från mötena så länge polisen undersöker fallet.

- Men det vill jag inte göra. De var litet dumma och tänkte inte tillräckligt långt. De tänkte inte på sina väljare som förväntar sig att de sköter ärendena. Nu kunde de inte tala för sina väljare.

Vad händer nu?

- Jag ger en skriftlig anmärkning, men jag tror inte att det ett så stort brott att det anmäls till polisen.

Ingen av de tre ledamöterna har hört av sig till Kavander efter att de lämnade mötet.

- Jag kommer bra överens med dem. Jag har inget emot dem som människor, men jag tycker inte om det de gjorde.

Koli: Ärendet inte berett på rätt sätt

Eero Koli förklarar att de tre ledamöterna steg upp eftersom de anser att ärendet inte beretts på rätt sätt av tjänstemännen.

- Jag var redan i stadsstyrelsen emot hur ärendet beretts. Det är Raseborgs tjänstemän som berett ärendet. Vi har inte i Hangö beslutat att göra ett gemensamt program med Raseborg.

- Vi fick inte tillräckligt med tid att bekanta oss med programmet och det var inte fullständigt då vi fick det till stadsstyrelsen.

Meddelade ni ordföranden innan mötet började att ni går ut om ärendet om integrationsprogrammet godkänns?

- Nej, men vi hade planerat det här före mötet.

Koli säger att mellan tre och fem personer diskuterade tanken på att lämna fullmäktigemötet om programmet godkänns.

Ni kom inte tillbaka till mötet, varför ville ni inte fatta beslut i de andra ärendena?

- Vi anser att mötet var olagligt.

"Det handlar inte om flyktingar"

Eero Koli anser alltså att ledamöterna protesterar mot integrationsprogrammet på grund av ett formfel.

Så det här handlar om formfel, inte om flyktingar?

- Nej, det handlar inte om flyktingar. Det har länge retat upp folk hur förslagen förs fram till styrelsen, fullmäktige och nämnderna. Man går inte grundligt igenom ärendena med de förtroendevalda, och ärendena kommer tillbaka till styrelsen och fullmäktige om tjänstemännen inte får som de vill.

Koli är dessutom av den åsikten att det finns tjänstemannavälde i Hangö.

- Se hur Regatta Resorts blandar sig i ärenden om Östra hamnen. Vi hade kunnat godkänna integrationsprogrammet om det beretts ordentligt, men ingen kan till exempel förklara när man fattat beslutet att Hangö och Raseborg gör ett gemensamt program.

"Vi besluter inte om olagliga saker"

Eero Koli säger att det inte handlar om att stiga upp och gå från mötet när man inte får som man vill.

- Nej, det är frågan om att man inte är med och beslutar om olagliga saker.

Kommer ni att avlägsna er från fullmäktigemöten också i framtiden?

- Det är möjligt att antalet som går ökar om det blir flera tillfällen då ärenden inte är ordentligt beredda.

Bollen kastas till ordförandena

Om man tänker konstruktivt, hur ska politikerna göra för att ändra på förhållandena inom politiken i Hangö?

- Vi har fullmäktiges och stadsstyrelsens ordföranden som ska hålla ordning och reda på de förtroendevalda och tjänstemännen. De ska ta i med hårdhandskarna om de märker att det inte fungerar som det ska.

Vad kan du göra?

- Jag kan bara yttra mig och visa vad jag tycker om saker och ting. Jag kan skriva mera så att allmänheten vet hur det egentligen fungerar.

SDP tänkte i liknande banor på 70-talet

Jouko Kavander har varit med i de politiska svängarna sedan 1972, först som ersättare i fullmäktige. Året därpå blev han fullmäktigemedlem i Hangö.

Han har också varit lokalpolitiker i Hauho. Där blev han invald i fullmäktige 1982. År 2000 var det igen dags för fullmäktige i Hangö.

Kavander har aldrig upplevt något liknande under sin politiska karriär.

- I min grupp diskuterade vi någon gång på 1970-talet om att gå ut ur salen om något ärende inte godkändes, men det blev bara diskussioner.

- Tanken med demokratin är ju att man arbetar med det beslut som är fattat. Man kanske kan inverka litet, om man vill, när beslutet verkställs.

Jouko Kavander om ledamöterna som gick ut från fullmäktigemötet i Hangö

3:11

Eero Koli förklarar varför ledamöterna lämnade fullmäktigemötet i Hangö

4:36