Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

"Ett lobbyistregister skulle medföra gemensamma spelregler" – statsvetare Thomas Karv ser positivt på ett register över lobbyister

Från 2019
Handskakning.
Bild: Yle/Catariina Salo

I veckan uppgav Antti Rinne att partierna som deltar i regeringsförhandlingarna är ense om att det behövs ett register där lobbyister antecknas.

Statsvetare Thomas Karv definierar en lobbyist som en person som får betalt för att springa en intresseorganisations eller företags ärenden.

– Får man inte betalt för det så är man bara en vanlig, orolig medborgare som försöker påverka en politiker i en viss riktning.

Porträtt av Thomas Karv
Bildtext Statsvetare Thomas Karv
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Lobbyister viktiga

Karv menar att det är bra både för politiker och näringslivet att det finns möjligheter till ett ömsesidigt informationsutbyte.

Näringslivet och övriga intresseorganisationer får framföra sina åsikter och beslutsfattarna får därigenom mer kunskap och information kring vilken sorts effekt diverse beslut kan tänkas få.

– Det är inte negativt att lobbyister finns. Det negativa är om man inte vet vem som träffar vem och i vilket ärende, så man börjar spekulera ifall en politiker springer ett visst företags ärenden, även om det inte är så.

Ett register bevakar politiker

Det är här som ett lobbyistregister kan vara lösningen. Med ett register är allting öppet och vem som helst gå in och söka vem som har träffat vem.

Med ett lobbyistregister är politiker bevakade och kan inte jobba för andra intressen än samhällets bästa. Gör man det, kommer det upp till ytan och man blir utkastad vid nästa val, förklarar Karv

Karv menar att ett register skulle medföra gemensamma spelregler, någonting som alla parter skulle dra nytta av.

Risk för hemliga möten

Enligt Karv är den största risken med ett lobbyistregister att möten mellan lobbyister och beslutsfattare börjar äga rum utanför kontorstid.

För att undvika att ett möte registreras kan det bli så att man till exempel “av en slump” träffas i en bar på småtimmarna, delar en öl i goda vänners lag och att lobbningen äger rum där.

Karv menar att sådant här redan förekommer och att det är svårt att undvika.

Oluttuoppeja terassin pöydällä.
Bildtext Enligt Karv är den största risken med ett lobbyistregister att möten mellan lobbyister och beslutsfattare börjar äga rum utanför kontorstid.
Bild: Kimmo Hiltunen / Yle

Lobbyister har en negativ stämpel

Enligt Karv skulle ett register även kunna ta bort den negativa stämpeln som lobbyister har.

– Den negativa klangen grundar sig i oförståelse. Man kanske ser på hur det går till i USA där en massa stora företag kastar in pengar på politiker för att de ska jobba i en viss riktning.

I Finland handlar det mera om arbetstagarorganisationer som försöker upplysa om vilken effekt vissa förslag faktiskt skulle ha på vanliga människor.

Allting kanske inte alltid går rätt till i Finland heller. Om det gör det - bra! Då kan vi bekräfta det genom ett register.

― Statsvetare Thomas Karv

Inget nytt med register för lobbyister

Redan vår förra regering hade beställt en utredning om hur ett register skulle kunna se ut i Finland, så det här är ingenting nytt. Dessutom finns det redan liknande modeller i till exempel Storbritannien, Irland och USA.

Finland skulle dock vara det första nordiska landet som går in för ett register.

– Det är på tiden att Finland hänger med i tiden och inser faktum i att det finns ett värde i att registrera sådana här saker. Allting kanske inte alltid går rätt till i Finland heller. Om det gör det - bra! Då kan vi bekräfta det genom ett register.

Diskussion om artikeln