Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Helsingfors kraftigt överrepresenterat som hemort bland kandidaterna i EU-valet

Från 2019
Uppdaterad 20.05.2021 12:35.
Personer ser på valreklami Helsingfors.
Bildtext Valaffischerna intresserar förbipasserande i centrala Helsingfors.
Bild: Carmela Walder / Yle

Nästan var fjärde kandidat i EU-valet är från Helsingfors, men bara knappt 12 procent av finländarna bor i Helsingfors.

Helsingfors har alltså mer än dubbelt så många kandidater som befolkningsunderlaget skulle förutsätta.

Vänsterförbundet är det parti som ställer upp flest kandidater från Helsingfors. Åtta av partiets 20 kandidater är helsingforsare. Mia Haglund hör hit.

Vänsterförbundare kritiserar det egna partiets kandidatuppställning

Vänsterförbundets kandidat Mia Haglund anser att kandidatuppställningen i hennes eget parti inte är optimal eftersom Helsingfors är överrepresenterat.

Hon skulle vilja se en jämnare fördelning bland kandidaterna så att inte bara huvudstadsregionen blir representerat i Bryssel.

- Jag ser det nog som viktigt att vi har en bred representation bland dem som blir invalda, men som internationell politiker måste man också kunna se helheter.

Leende kvinna i halvbild.
Bildtext Mia Haglund hör inom Vänsterförbundet till den falang som består av unga urbana kvinnor.
Bild: Catariina Salo

Enligt Haglund är det viktigt att som EU-parlamentariker kunna se på hela Finlands bästa, men också se hela Europa som en helhet.

Det är speciellt i klimatfrågor som helhetstänket behövs enligt Haglund.

- Vi behöver gränsöverskridande lösningar och gränsöverskridande ansvarstagande.

Kan Helsingforsare förstå sig på jordbrukarnas sits?

I EU kretsar mycket kring jordbruksfrågor eftersom en så stor del av EU:s budget går till jordbruksstöd.

Också en Helsingforspolitiker kan och bör enligt Haglund lära sig om jord- och skogsbruk och bondens vardag i dagens Finland.

Som politiker ska man enligt Haglund kunna sätta sig in i olika frågor och snabbt ta in information.

- Man måste också som politiker besöka olika ställen. Man kan inte bara sitta på sitt kontor och tro att man får insikt i allting, säger Haglund.

Grankulla hör till de mest överrepresenterade orterna

Huvudstadsregionen är överlag välrepresenterad bland de 269 finländska kandidaterna i Europaparlamentsvalet. Fler än var tredje kandidat är bosatt i Helsingfors, Esbo, Vanda eller Grankulla.

Grankulla hör till de matematiskt sett mest överrepresenterade kommunerna med hela tre EU-kandidater på bara 9600 invånare.

Samtidigt är det bara var fjärde kommun som har "egna kandidater" i valet. Kandidaterna kommer från 73 av Finlands 311 kommuner, dessutom är en kandidat bosatt i Bryssel.

Var fjärde kandidat bor i Helsingfors

Grafik.

Problematiskt att huvudstadsregionen är överrepresenterad - men också naturligt

Mikko Majander som är docent i politisk historia och tankesmedjan Magmas samhällsanalytiker ser det som naturligt att många kandidater kommer från huvudstadsregionen då Finland i EU-valet är en enda valkrets.

- Väljarna finns här och det är lättare att göra kampanj här än att resa runt i hela landet.

Huvudstadsregionen har en miljon invånare och därtill kommer de som pendlar till huvudstadsregionen på jobb.

Om man tänker på Finlands demokrati tycker jag att det är mycket dåligt om det bara är huvudstadsregionen som gäller

― Mikko Majander, samhällsanalytiker

Om man ser på kandidatnomineringen ur Bryssels synvinkel vållar den enligt Majander inga problem då Finland ses som en helhet.

- Men om man tänker på Finlands demokrati tycker jag att det är mycket dåligt om det bara är huvudstadsregionen som gäller.

Majander understryker att valdeltagandet i EU-valet har varit mycket lågt och om huvudstadsregionen är överrepresenterat kan det ytterligare sänka intresset för valet i regionerna.

- Om regionernas Finland känner att de inte har någon chans i EU-valet motiverar det dem inte att rösta heller.

SFP behöver röster från hela Svenskfinland

Olika partier är enligt Majander i olika sits. En del är mera beroende av röster från regionerna är andra.

Till dem som är mest beroende av regionala röster hör enligt docent Mikko Majander inte bara Centern, utan också Socialdemokraterna (SDP).

- Om vi ser på Socialdemokraterna är Helsingfors deras sämsta valkrets nuförtiden. Riitta Myller som kom från östra Finland var mycket viktig för att visa att det går att lyckas där.

Svenska folkpartiet (SFP) är också ett parti som behöver ett brett stöd för att klara sig i valet.

- Svenska folkpartiet har bara så att säga fyra valkretsar och Åland som stödområde. Det är mycket viktigt för SFP att ha trovärdiga kandidater från olika landskap.

Historikern Mikko Majander
Bildtext Sannfinländarnas stöd bygger enligt samhällsanalytiker Mikko Majander på ett par sakfrågor, den främsta av dem invandringen.
Bild: Yle/Magnus Swanljung

Sannfinländarna får också flest röster utanför Helsingfors valkrets, men enligt Majander är partiet i en annan sits än SDP och SFP.

- Det som mobilliserar Sannfinländare är inte så mycket landskap och region, utan ett par stora sakfrågor.

Majander syftar främst på kulturella frågor och invandringspolitiken.

Diskussion om artikeln