Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Reparationer i två etapper i Centralskolan i Hangö

Från 2019
Grå skolbyggnad med parkeringsplats utanför.
Bildtext Rivningsarbetet utförs på sommaren.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Bottenvåningen i södra flygeln i Centralskolan i Hangö måste repareras på grund av problem med inomhusluften. Arbetet ska utföras så att det inte stör skolarbetet och utförs därför i två skeden.

Bottenvåningens golvkonstruktioner förnyas i sin helhet.

Det innebär att alla icke bärande konstruktioner, golvet och betongplattan rivs. Kring en halv meter av fyllnadsjorden ska också bytas ut. Dräneringsrör ska monteras under golvet mitt i byggnaden.

I samband med arbetet kommer man att göra korridoren smalare och bygga ett mötesrum i södra gaveln.

Ska börja i juni

Rivningsarbetet ska utföras då skolans elever har sommarlov.

Projektet delas i två etapper, dels för att inte eleverna ska störas av oljud och dels beroende på behovet av tillgång till slöjdsalen.

Den första delen av arbetet inleds i juni och ska vara klart i början av år 2020. Det andra skedet påbörjas i juni nästa år och ska vara klart i december 2020.

Kostnaderna beräknas bli drygt 800 000 euro.

Tekniska nämnden beslöt på sitt möte i mitten av maj (15.5) att ge fullmakt åt tekniska och miljöverkets chef Jukka Takala att besluta om valet av entreprenör för det första skedet av reparationsarbetet.