Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sitra: Finländarna måste se över sina levnadsvanor - rött kött och fritidsresor med egen bil hör till det förgångna

Från 2019
Uppdaterad 16.05.2019 18:19.
En man i gul regnrock som sitter i en buss med ryggen vänd mot kameran.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Sitras beräkningar visar att finländarna har en strikt klimatplan att följa om vi ska nå 1,5-gradersmålet. Koldioxidavtrycket per person behöver minska med över 90 procent i Finland och Japan fram till år 2050.

Tankesmedjan och jubileumsfonden Sitra publicerar i dag en beställd internationell rapport som visar att vår nuvarande livsstil inte korrelerar med klimatmålen.

– Vi har en enorm klyfta mellan de nuvarande levnadsvanorna och levnadsvanorna enligt målen i klimatavtalet från Paris, säger Markus Terho som är direktör för Sitras projekt Hållbar vardag.

Beräkningarna visar att vi snabbt måste ändra på hur vi äter, hur vi rör oss och hur vi bor.

Gryta med oxsvans och speltvete.
Bild: Marika Hill / Five Corners Production

Genom stora och små klimatgärningar ska Finland bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. FN:s klimatpanel IPCC har redan tidigare slagit larm om att den nuvarande åtgärdstakten inte är tillräcklig om man vill begränsa den globala uppvärmningen.

– Det är stora förändringar som inte sker i en handvändning, men vi har vi många små möjligheter och när en stor grupp utför dem så sätts en stor förändring i rörelse, säger Anu Mänty som är ledande sakkunnig på Sitra.

Den internationella rapporten berör närmast Finland och Japan, men också Brasilien, Indien och Kina.

Enligt beräkningarna skulle finländarnas utsläpp behöva minska med 75 procent under de kommande tio åren. För att åtminstone uppfylla Parisavtalets 2-gradersmål skulle minskningen behöva vara 60 procent.

Sitra konstaterar att de åtgärder som hittills har gjorts inte är tillräckliga.

Också Brasilien, Indien och Kina behöver minska på sina utsläpp innan 2050. Deras utsläpp bör minska med 23–84 procent visar rapporten.

Sitras krav strängare än EU:s

En enskild instans har aldrig någonsin tidigare krävt så här stora och snabba klimatåtgärder av Finland. EU:s mål är att utsläppen ska ha minskat med närmare 40 procent inom området år 2030.

Det kan hända att EU skärper sitt mål under året, men också då väntas målnivån landa på 60 procent.

Enligt Sitras beräkning skulle finländarnas koldioxidavtryck behöva minska från dagens 10 ton per år till 2,5 ton.

Klimatdemonstration utanför riksdagshuset.
Bild: Jani Saikko / Yle

I rapporten lyfter Sitra fram att finländarna bland annat borde avstå från att använda bil på fritiden, övergå till en mer växtbaserad kost, skaffa en elbil eller elcykel samt använda förnybara energikällor i sina hem.

Rapporten innehåller cirka 30 alternativ för hur finländarnas levnadssätt kan ändras till förmån för klimatet.

Bild på elbils ladnings skylt.
Bild: Yle/Daniela Ilvonen

Sitra har flera lösningar för hur utsläppen ska minskas med flera procent.

Aalto universitets forskare Michael Lettenmeier har varit med och framställt rapporten. Han säger att den IPCC rapport som publicerades i höstas innebär att finländarna årligen borde minska sina klimatutsläpp med 12 procent.

Lettenmeier tar Borgå som ett exempel. Där visade familjer att det går att skapa en hållbar vardag och de minskade sitt koldioxidavtryck med en fjärdedel på några veckor.

Sitra lyfter fram att arbetsresor i fortsättningen huvudsakligen bör göras med buss eller tåg, eller om möjligt till fots eller på cykelsadel ifall vi vill minska koldioxidavtrycket.

Att övergå till en helt vegansk diet har också en nästan lika stor inverkan då det gäller att minska koldioxidavtrycket. I rapporten framkommer det att det är okej att ibland använda vegetariska produkter som innehåller mjölk och ägg.

Ris och grönsaker på tallrik
Bild: Mostphotos/ Anna Bogush

Det blir ändå tydligt i rapporten att finländarna måste se över hur och vart man reser. Under de senaste åren har medborgare i Finland börjat flyga mer och använder också bilen mer än tidigare.

Det här går inte ihop med Sitras önskemål om att finländarna bör hålla sig på marken.

Om vi inte är villiga att minska på vår rörlighet, så måste vi börja använda järnvägarna betydligt mer än vad vi gör i dag.

Kolsänkor inte del av beräkningen

I beräkningarna har man använt sådana klimatmodeller som inte tar i beaktande kolsänkor. Enligt Anu Mänty har man inte gjort det eftersom utvecklingen av CCS-tekniken för geologisk lagring av koldioxid ännu är osäker.

– Vi måste vara realistiska och tänka att vardagliga förändringar måste utnyttjas fullt ut, fastän vi under de kommande åren skulle göra betydande framsteg i att tillvarata kolet, säger Mänty.

Suomen luonto.
Bild: Laura Railamaa / Yle

Sitras beräkningar skiljer sig från de beräkningssätt som man har använt i EU och forskare Michael Lettenmeier förklarar att det beror på att Finland importerar produkter från världen, och det faktum att finsk cellulosa blir till toalettpapper i Kina.

I EU:s beräkningar tar man inte i beaktande den internationella transporten som åker ut ur unionen och sedan in tillbaka.

Det är fortfarande svårt att uppskatta hur internationell handel och trafik påverkar en medborgares koldioxidavtryck. Lettenmeier menar att de beräkningar som han gjort gällande vilka livsstilsförändringar som behövs, är gjorda på ett sätt som ger en ganska bra bild finländarnas konsumtion och konsumtionens effekter.

Lettenmeier menar att resultaten är i linje med den bild som Finlands miljöcentral har av den finländska konsumtionens koldioxidavtryck.

– Livsmodeller tas inte mycket i beaktande i klimatmodeller, menar han.

Vidsträckta åkrar och en blå himmel med fluffiga moln.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Lettenmeier menar också att det finns risker med att räkna med kolsänkorna eftersom det kan visa sig att de inte binder så mycket som man räknat med. Fallande träd bidrar också med utsläpp.

Lettenmeier tror att man kan göra maten utsläppsfri år 2050.

– Det finns många lovande medel som man kan vända sig till för att binda kol i marken.

Du kan testa hur hållbar din livsstil är i till exempel Sitras livsstilstest.

Artikeln baserar sig och är delvis en översättning av Yle Uutisets artikel skriven av Kari Ikävalko.

Källa: Sitras pressmeddelande, Sitras rapport

Diskussion om artikeln