Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Daghemmet Petter och Virkby skola består - förslagen om att lägga ner och flytta ströks från Lojos sparlista

Från 2019
Ett vitt trähus med rött plåttak.
Bildtext Daghemmet Petter i Virkby.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Daghemmet Petter i Virkby får bli kvar. Virkby skola flyttar inte heller in i Källhagens skola. Det beslutade Lojo stadsfullmäktige på onsdagen (15.5) efter omröstning.

Stadsfullmäktige behandlade stadens stora sparpaket på kvällen och genomförde otaliga omröstningar.

Det var vänsterförbundaren Toni Hägg understödd av Paul Packalén från Samlingspartiet, Lotta Paakkunainen från Centern, SFP:aren Rolf Grandell och Jan Tallqvist från Meidän Lohja som föreslog att man skulle stryka förslaget att koncentrera den svenskspråkiga dagvården till Laurentiushuset i Lojo centrum.

Efter omröstning stod det klart att staden stryker det här sparförslaget, siffrorna föll 42 mot 9. Det betyder alltså i praktiken att det svenskspråkiga daghemmet Petter får bli kvar.

Samma grupp politiker föreslog också att eleverna i Virkby skola inte skall flytta in i Källhagens skola, vilket också har varit ett av sparförslagen inom utbildningen i Lojo. I Vikby skola går elever i klasserna 1-6.

Också här föll rösterna klart till förmån för att stryka det här förslaget (37 mot 14), och därmed består även Virkby skola.

Adresser samlade stöd för den svenskspråkiga dagvården och skolan

Före fullmäktigemötet räckte Hem och Skola-föreningen vid Virkby skola över två adresser till fullmäktiges presidium och de olika gruppernas ordförande.

Adressen mot stängningen av daghemmet hade enligt uppgifter i tidningen Länsi-Uusimaa (kräver inloggning) samlat in närmare 400 namn och adressen mot en flyttning av skolan över 160 namnunderteckningar.

I adresserna lyfte man fram att många svensk- och tvåspråkiga har valt Virkby som boningsort på grund av daghemmet och skolan. Att lägga ner dem skulle minska på ortens dragningskraft framhöll man i adresserna.

Virkby skola
Bildtext Virkby skola.
Bild: YLE/Sofia Lindahl

Tre småskolor läggs ned

På förhand räknade politikerna med att det största samtalsämnet skulle bli nedläggningen av fyra småskolor.

I stadsstyrelsebehandlingen ströks två av fyra småskolor som var på förslag att läggas ned.

I stadsfullmäktige lyftes en av de här två småskolorna tillbaka på sparlistan.

Stadsstyrelsen hade beslutat att man inte lägger ner Pullin koulu, men fullmäktige plockade efter omröstning tillbaka skolan på sparlistan. Den kommer därmed att läggas ned.

Det var socialdemokraterna Leena Saari och Jarmo Aho som föreslog att Pullin koulu skulle lyftas in på sparlistan.

Här blev det en jämn omröstning, 27 ledamöter röstade för att lägga ned skolan, medan 24 röstade för att den skulle bevaras.

Nedläggningen av Nummenkylän koulu och Maksjoen koulu godkändes utan omröstning. De kommer att läggas ner.

Stadsfullmäktige tog också ställning till huruvida Ikkalan koulu skulle läggas ner, efter förslag av samlingspartisten Pekka Luoma och Jarmo Aho (SDP).

Här röstade fullmäktige för att bevara Ikkalan koulu, efter också en rätt så jämn omröstning (29 för att bevara, 22 för nedläggning).

Parkeringen

Ett ämne för debatt i Lojo har också parkeringen och parkeringsavgifterna varit.

parkeringsautomat
Bildtext Konkreta frågor är ofta de som väcker de största debatterna.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Stadsstyrelsen beslutade under sin behandling att man höjer parkeringstaxorna.

Däremot ville styrelsen inte att man måste betala för parkering på lördagar eller att man utvidgar området för parkeringsavgifter.

Under fullmäktigebehandlingen dök parkeringsfrågan upp igen.

De Grönas Laura Skaffari föreslog med understöd av Jarmo Aho från SDP att Lojo bör ta betalt för parkering också på lördagar och utvidga området för betald parkering.

Förslaget förföll med rösterna 18-33.

Diskussion om artikeln