Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Oregelbundna arbetstider kan leda till hjärtproblem och diabetes typ 2 – sjukledighet vanligare

Från 2019
En manlig läkare som har en ipad i handen.
Bildtext Personal inom vårdbranschen löper större risk för hälsoproblem såsom förhöjt blodtryck och kolesterol.
Bild: Mostphotos

Personer som jobbar irreguljärt löper större risk för bland annat diabetes typ 2, högt blodtryck och förhöjt kolesterol. De är också oftare sjuklediga under korta perioder.

Oregelbundna arbetstider ökar risken för sjukfrånvaro, visar Kommunsektorns uppföljningsstudie publicerad av Arbetshälsoinstitutet.

Informationen baserar sig på hälsan hos personer som jobbar på sjukhus och övriga social- och hälsovårdstjänster.

De som jobbar i skift riskerar i större grad att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar än de som jobbar mer regelbundet.

Längre mellanrum mellan skiftena behövs

Högt blodtryck och kolesterol är två problem som kan drabba skiftesarbetarna, samt diabetes typ 2.

Undersökningen visar att de oregelbundna arbetstiderna ökar risken för kortvarig sjukfrånvaro på 1–3 dagar.

Det kan hända att den anställda helt enkelt är så trött att hen inte kan komma till jobbet

― Annina Ropponen, forskare

Enligt äldre forskare Annina Ropponen beror frånvaron ofta på förkylning och magproblem, men också för mycket arbetsbörda leder till frånvaro.

– Det kan hända att den anställda helt enkelt är så trött att hen inte kan komma till jobbet. Då man är trött är också symtom på till exempel förkylningar mer intensiva, säger hon.

Man kan minska risken för sjukfrånvaro genom att undvika korta mellanrum mellan arbetsturerna, långa arbetsveckor och många nattskift i rad.

– Om återhämtningstiden är för kort så riskerar man att bli sjuk, säger Ropponen.

Bättre hälsa om de anställda får påverka

Enligt undersökningen minskar riskerna för sjukfrånvaro också om de anställda får vara med och påverka sina arbetsturer.

– Sjukfrånvaron minskade med 6–10 procent bland dem som var med och planerade sina turer, säger specialexperten Jarno Turunen vid Arbetshälsoinstitutet.

Han säger också att möjligheterna att påverka ledde till bättre mående på jobbet överlag.

Enligt forskarprofessor Mikko Härmä har personer på större sjukhus bättre möjligheter att ordna med förflyttning från skiftesarbete än vad man har på mindre vårdenheter i stadskommunal regi har.

– På sjukhusen är det således möjligt att förebygga de olägenheter som orsakas av skiftarbete, säger han.

Arbetstids- och sjukfrånvarouppgifter för över 150 000 arbetstagare vid de organisationer som deltog i projektet samlades in under åren 2008–2017.

Diskussion om artikeln