Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hybridbilar och skatter baserade på körda kilometer intresserar finländare – självstyrande bilar får nobben

Från 2019
Uppdaterad 16.05.2019 14:58.
Västerleden
Bild: Yle/Carolina Husu

Självstyrande bilar intresserar inte, bensin är det populäraste drivmedlet och över hälften kan tänka sig att gå med på kilometeruppföljning för skatter. Bland annat det kommer fram i Bilindustrins centralförbunds (AKL) undersökning.

Undersökningen behandlar finländarnas relation till rörlighet, transport, bilar och allt som hör därtill.

Nästan hälften av finländarna är intresserade av att skaffa en hybridbil och lite mer än var tredje kunde tänka sig att skaffa en elbil.

Miljön påverkar val av färdmedel i många fall, men det som väger mest är ändå restid och kostnader. Det som går snabbast och är förmånligast vinner.

Elbilar intresserar i stora städer

Mer än hälften av de som deltog i undersökningen tycker att det hade varit fiffigt med ett kilometeruppföljningssystem. Var tredje finländare anser däremot att det här inte är en bra idé.

Bensin är det populäraste drivmedlet och då det gäller dieselbilar är det antalet körda kilometer som påverkar – de som kör mycket har gärna dieselbil.

Elbilarna väcker mest intresse i stora städer och i hem utan bilar, samt i hem med två bilar. Elbilar intresserar speciellt sådana som är engagerade i klimatförändringsfrågor och bryr sig om luftkvaliteten.

elbil laddas vid en laddningsstation
Bild: Yle/Lone Widestam

Men det finns flera hinder för inköp av elbilar. Det är inte bara priset som gör att finländare tvekar – också osäkerheten om laddningsmöjligheter påverkar.

Enligt AKL är det på grund av det här viktigt att se till att man garanterar möjligheterna för laddning av elbilar i bostadsbolag eftersom elbilarna oftast laddas hemma.

– Då det gäller nya områden är det viktigt att man förbereder laddningspunkter redan i början av byggnadsfasen, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Gasbilar och diesel intresserar också

Gasbilar intresserar speciellt unga och de i arbetsför ålder.

Det som hindrar personer från att köpa gasbilar är driftskostnaderna, samt distributionsnätets omfattning. De som kör under 15 000 kilometer i året är inte intresserade av att skaffa gasbil.

Dieselbilar fortsätter vara ett populärt alternativ bland dem som kör mycket. Av dem som kör över 20 000 kilometer i året anser två tredjedelar att dieselbilar är ett bra alternativ.

– På grund av drivkraftsskatten är dieselbilar ekonomiskt lönsamt bara om man kör mer än 20 000 kilometer i året. Orsaken till att man inte väljer dieselbilar har inte att göra med miljön, utan det faktum att man kör för lite, säger AKL:s vd Pekka Rissa.

"Om du kör så betalar du"

Drygt hälften av finländarna tycker att man borde införa uppföljning av körda kilometer för skatter.

Var tredje som deltog i undersökningen vill däremot inte ge någon tillstånd att övervaka kilometerna.

Bilar åker på en väg inne i Helsingfors centrum.
Bild: Nella Nuora / Yle

Att övervaka kilometerna betyder inte att man håller koll på var man kör, utan hur långt.

– En lokaliseringsbaserad beskattning kunde ersätta de nuvarande skatterna, såsom bilskatten och fordonsskatten. Det skulle fungera enligt principen “om du kör så betalar du”, säger Tero Kallio som är vd för Bilimportörerna.

De som är positivast inställda till den här idén är de som kör lite. De som kör mycket förhåller sig negativt till förslaget.

Finländare vill se ny säkerhetsteknik

Nu säkerhetsteknik intresserar, medan självstyrande bilar inte gör det. EU:s nya säkerhetsförordning för med sig ny teknik i alla nya bilar de kommande åren.

Bland annat automatisk nödbromsning och körfilsassistans ska finnas på alla bilar. Även alkolås är en idé som har dryftats.

Alkolås
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Enligt undersökningen är tre av fyra finländare positivt inställda till ny aktiv säkerhetsutrustning. Alla åldersgrupper ser det här som en bra idé.

Finländare är ändå skeptiska när det gäller självstyrda bilar, alltså bilar som rör sig utan att chauffören gör något. Självstyrda bilar intresserar mest de yngre.

Nya tjänster går inte hem

Nya tjänster för transport som inte baserar sig på fordonsägande intresserar inte en stor grupp människor. Inte heller nya sätt att äga bilar är något som engagerar. Bilar som används av flera personer intresserar inte – enligt undersökningen kan de sälla ersätta en bil som användas i endast ett hushåll.

I stora städer välkomnas ändå transporttjänster och delade bilar mer. Det här intresserar också mer bland de yngre, men andelen intresserade är ändå liten.

Restid viktigast i val av transport

Det viktigaste för finländarna då de väljer färdmedel är restiden.

Också kostnaderna spelar en betydande roll. Speciellt för de som är i arbetsför ålder är restiden det allra viktigaste.

Även vardagsmotion och hälsoeffekter påverkar valet av färdmedel.

Två ben med löpskor tar ett steg.
Bild: Mostphotos

Mer än hälften av finländarna säger att klimatförändringen och luftkvaliteten påverkar valet av sätt att ta sig fram i trafiken på. De som svarade så här är också mest intresserade av el- och gasbilar, samt nya tjänster för transport.

Över 4 400 deltog i undersökningen.

Diskussion om artikeln