Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör: Sjukhuset kunde satsa på äldre och svenskspråkiga så man slipper åka långt för hjälp och service

Från 2019
En blond kvinna med glasögon. Benita Öberg
Bildtext Social-och hälsovårdsdirektör Benita Öberg säger att tjänstemännen i Raseborg stöder Raseborgs sjukhus.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Raseborgs sjukhus kunde ha verksamhet som gynnar den åldrande befolkningen i Västnyland. Det anser Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg. Hon nekar bestämt att Raseborgs tjänstemän inte skulle stöda Raseborgs sjukhus lika fullt ut som tjänstemännen i Ingå och Hangö.

Tehys huvudförtoendeman på Raseborgs sjukhus, sjukskötare Eva-Maria Sundström har gått ut i offentligheten med att hon är orolig för Raseborgs sjukhus läggs ned.

En sjukhuskorridor med många dörrar.
Bildtext Personalen på Raseborgs sjukhus har informerats om sjukvårdsdistriktets utredning och vilka olika modeller eller profiler det finns för sjukhuset i Ekenäs.
Bild: Yle/Marga Sandström

Det är ett av totalt sex alternativ som ledande överläkare Markku Mäkijärvi lagt fram. Mäkijärvi utreder som bäst sjukhusen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). I en intervju för Yle Västnyland säger ändå Mäkijärvi att sannolikheten för att Raseborgs sjukhus skulle stänga är lika med noll, men att verksamheten måste ses över och förändringar bör göras.

Raseborgs tjänstemän stöder sjukhuset

Social- och hälsovårdsdirektören i Raseborg, Benita Öberg är inne på samma linje.

- Jag blev väldigt förvånad över Sundströms utlägg om att tjänstemännen i Raseborg inte skulle stöda sjukhuset. Vi har suttit på ett gemensamt möte, det var när Mäkijärvi förra veckan besökte Raseborgs sjukhus. Jag vågar nästan säga att alla tre kommuner har samma linje, säger Benita Öberg.

Öberg hoppas att Raseborg, Ingå och Hangö inte får skulden för den utredning som HUS gör.

- Men vi har väldigt höga kostnader för vår specialistsjukvård i Raseborg och på något sätt måste vi stävja dem, säger Benita Öberg.

Kostnaderna beror enligt Öberg inte enbart på grund av att Raseborg har ett sjukhus i sin kommun utan också på vård som som sköts på annat håll.

- Det att vi har behov av mera hälsocentrallokaler stämmer, men har inget med specialistvården att göra, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg och tillägger att Raseborgs strävan att utvidga hälsovården inte är ett hot mot sjukhuset.

De har också från sjukhusets ledning sagts att befolkningsunderlaget är för litet för nuvarande verksamhet, likaså att det är svårt att få läkare eller att jouren ska stänga klockan 22

Raseborgs stad ser kritiskt över sin sjukvård, också social- och hälsovården synas, men det betyder inte att tjänstemännen vill lägga ner sjukhuset, poängterar Öberg på nytt.

- Det att vi skulle vara negativa till sjukhuset har aldrig kommit över våra (tjänstemännens) läppar, säger Öberg.

Benita Öberg vill utveckla samarbetet mellan primär- och specialistvård. Målet är att sköta patienterna på rätt nivå.

- Vi behöver få en nisch, vad är det vi vill ge vår region, säger Öberg.

Det som varit utmanande för Raseborg är också att kommunen är vidsträckt och att alla invånare inte automatiskt kommer till Raseborgs sjukhus för att få vård. Bland annat Karis- och Svartåbor har också sökt vård på Lojo sjukhus.

rullator, Lojo sjukhus
Bildtext Också Lojo sjukhus har många äldre patienter.
Bild: yle/monica slotte-wallenius

- Det har också från sjukhusets ledning sagts att befolkningsunderlaget är för litet för nuvarande verksamhet, likaså att det är svårt att få läkare eller att jouren ska stänga klockan 22. Allt det här kommer från HUS och då måste vi först vänta på utredningen och sedan komma fram till vad vi i Raseborg ska erbjuda i framtiden.

Vad är den ultimata sjukhusmodell för Raseborg?

- Vi har en väldigt åldrande befolkning i Raseborg och hela området. Det är något vi borde fundera på och specialisera oss i. Vårt trumfkort är att vi är tvåspråkiga. Kanske vi kunde marknadsföra oss som ett ställe för geriatri och rehabilitering.

Geriatri på Raseborgs sjukhus?

Benita Öberg säger att Raseborgs sjukhus inte för den skull behöver ge avkall på den specialiserade sjukvården och bli en stor hälsocentral eller vårdavdelning.

- För den äldre och den svenskspråkiga befolkningen är det viktigt att man får en bra service. Vi bör utgå från kommuninvånarnas behov. Sedan kan sjukhuset utveckla någon slags specialitet som kan vara geriatri eller någon form av inre medicin.

Äldrevård.
Bildtext Invånarna i Raseborg blir äldre och därför ökar behovet av vårdplatser, geriatri och rehabilitering
Bild: Marko Väänänen

Benita Öberg upprepar att det är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som först måste komma med sin modell. Efter det kan medlemskommunerna börja diskutera vad de vill ha. Kostnaderna måste fås ned.

Raseborgs sjukhus - en utbyggd hälsocentral med vårdplatser?

Den stora utmaningen har varit att få specialistläkare till Raseborgs sjukhus. HUS har liksom Raseborgs stad svårt att rekrytera läkare till hälsocentralen.

- Vårt trumfkort kan vara ett mellanting mellan primärvård och specialistvård, säger Benita Öberg.

Samarbetet i social- och hälsovårdsfrågor har enligt Benita Öberg fungerat bra mellan Raseborg, Ingå och Hangö. Nu gäller det att hitta de gemensamma nämnarna också i sjukvården.

- Om vi pratar om själva fastigheten så borde vi kanske bilda vår egen sote-central så att den äldre och svenskspråkiga befolkningen inte behöver fara långa vägar för att få hjälp och service, säger Benita Öberg.

Låter det inte lite som ett sjukhus för enbart äldre?

- Inte enbart för äldre, men det är också en sak vi bör fundera på med rehabilitering och så vidare. Det bör ske en förändring, där håller jag med utredare Mäkijärvi. Jag hoppas vi hittar en modell som stöder befolkningen i vår region och på båda språken, säger Raseborgs social och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

Artikeln bygger på en radiointervju av Veronica Montén.

Diskussion om artikeln