Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Dålig stämning i Lovisa stadsfullmäktige: "Det finns en ganska frän, många gånger oberättigad, kritik och starka åsikter"

Från 2019
Lovisa stadshus
Bildtext Stämningen är inte på topp i Lovisa stadsfullmäktige.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Enligt Lovisa stadsstyrelses ordförande råder det dålig stämning inom fullmäktige. Vi har tagit reda på vilka orsakerna till det här kan tänkas vara.

Tidigare i veckan valdes Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) till ordförande för Lovisa stadsstyrelse för tredje gången.

I sitt tal pratar Heijnsbroek-Wirén om att det råder dålig stämning i stadsfullmäktige och att hon hoppas på en förändring.

Vi har pratat med både Heijnsbroek-Wirén och andra fullmäktigeledamöter för att ta reda på vad det här kan bero på.

Bristfällig kommunikation kan vara orsaken

Daniel Hannus (SDP) säger att han inte skulle kalla stämningen för dålig men att han kan se varför någon skulle kunna tycka det.

- Inom vår grupp har det ibland känts som om vi inte kanske alltid får all information som SFP-gruppen har. Ibland känns det som om de är mer “insider” och att de som största grupp och som de som är närmast stadsdirektören, kanske har mera insidesinformation än vad vi har. Därför måste vi begära om mer information, anser Hannus.

Jag tror att den största orsaken är den bristfälliga informationen och kommunikationen som skulle kunna vara bättre bland grupperna

― Daniel Hannus

Den här känslan får han av det att hans egen grupp (SDP) så ofta måste be om mera information om olika ärenden.

Det handlar om ärenden som SFP som grupp ofta är redo att godkänna. Då får han känslan av att SFP vet mer än de andra.

Hannus säger att det såklart också kan finnas individer som är osams med varandra men att det inte är där skon egentligen klämmer.

- Jag tror att den största orsaken är den bristfälliga informationen och kommunikationen som skulle kunna vara bättre bland grupperna.

Daniel Hannus
Bildtext Arkivbild på Daniel Hannus.
Bild: Yle/ Mikael Kokkola

Fullmäktige för passivt

Kari Hagfors (C, obunden) blev förvånad då han hörde anförandet där Heijnsbroek-Wirén talade om att det råder dålig stämning i fullmäktige.

- Jag, och högst antagligen alla andra, har kommit till fullmäktige för att sköta saker, inte enbart för att sitta där, säger Hagfors.

Han säger att han funderat på varför Heijnsbroek-Wirén anser att stämningen är dålig men att han inte kommit fram till något. Trots det har han kommit fram till en annan slutsats.

- Jag tycker att fullmäktige är alldeles för passivt. Vi är knappt fem personer som vågar tala på mötena, säger Hagfors.

Vid närmare eftertanke säger han att det trots allt kan irritera personer att han ibland ställer frågor och vill ha klargöranden om hur saker och ting gått till.

- Kanske det irriterar henne, men jag vill veta, säger han.

Det finns källor som säger att du faktiskt skulle kunna vara en del av problemet, vad säger du om det?

- Min ledande idé om god förvaltning är öppenhet och genomskinlighet. Och jag vill veta.

Fullmäktigeledamoten Kari Hagfros (C) Lovisa
Bildtext Arkivbild på Kari Hagfors.
Bild: Yle/Stefan Härus

Vill lyfta katten på bordet

Mia Heijnsbroek-Wirén säger själv att hon helt enkelt ville lyfta katten på bordet och säga som saken är.

- Eftersom vi har offentliga möten så är det ganska uppenbart att det finns en ganska frän, många gånger oberättigad kritik och starka åsikter vilket gör att man med åren blir ganska trött på det, säger Heijnsbroek-Wirén.

- Jag tycker inte att det hör till fullmäktigearbetet att gå in på personligheter och helt enkelt bete sig på ett icke-värdigt sätt.

Vidare säger hon att det här inte är ett problem som enbart drabbar Lovisa utan att man ser det också på andra områden inom politiken.

Mia Heijnsbroek-Wiren
Bildtext Arkivbild på Mia Heijnsbroek-Wirén.
Bild: Yle/Stefan Härus

Ett missbruk av kommuninvånarnas resurser

En del källor säger också att den dåliga stämningen till en stor del beror på en specifik person men det här vill inte Mia Heijnsbroek-Wirén hålla med om.

- Man måste inte tycka lika i alla frågor men om vi väl har gjort ett demokratiskt beslut så borde vi alla tänka att det här är för vår egen stads bästa och försöka jobba för att allting går så smidigt som möjligt i stället för att sedan i fortsatta processer försöka jobba emot beslutet, anser Heijnsbroek-Wirén.

- Att bete sig så är att missbruka kommuninvånarnas resurser.

Heijnsbroek-Wirén tror också att en del av den dåliga stämningen kan bero på avundsjuka.

- Människor upplever att en ledande politisk ställning innebär ett stort maktinnehav medan jag själv mer upplever det som ett ansvarsfullt uppdrag.

Lovisa stads vapen
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Alla partier i styrelsen besitter samma information

Vad gäller Daniel Hannus påstående om att det känns som om alla grupper inte får lika mycket information som SFP, säger Mia Heijnsbroek-Wirén att så inte är fallet.

- Alla partier som sitter i styrelsen besitter i stort sett samma information som SFP-gruppen gör, säger Heijnsbroek-Wirén.

Hon hänvisar också till att allting i princip är offentligt och att det finns information att tillgå.

- Den åsikten syftar kanske mera på att man i sina egna grupper inte kommunicerar tillräckligt och att informationen inte går vidare från den egna medlemmen i styrelsen.

Eftersom vi har offentliga möten så är det ganska uppenbart att det finns en ganska frän, många gånger oberättigad, kritik och starka åsikter

― Mia Heijnsbroek-Wirén

Positiv inför framtiden

Heijnsbroek-Wirén tror trots allt att stämningen inom fullmäktige kommer att bli bättre i framtiden i och med det här.

- Jag är helt säker på att många tog till sig och lyssnade på vad jag sa. Jag har fått jättemycket feedback av förtroendevalda från olika partier som varit nöjda med anförandet.

Hon anser att det också kan vara värt att titta sig själv i spegeln och fundera på hur man bättre och ännu mer öppet kan diskutera med olika personer för att få en förbättring i stämningen.

Artikeln uppdaterad 17.5 klockan 8.11: Den sista frågan och svaret i intervjun med Hagfors före mellanrubriken "Vill lyfta katten på bordet" har satts till.

17.5.2019: Dålig stämning i Lovisafullmäktige - vems är felet? - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln