Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många män med företag ställer upp i EU-parlamentsvalet - sådana är kandidaterna

Från 2019
Grafik på ålder, kön och ort.

Hurdana är de 269 kandidaterna i Europaparlamentsvalet? De flesta av dem är män, vanligen i arbetsför ålder och oproportionerligt många kommer från huvudstadsregionen. Det finns också betydande skillnader i hurdana kandidater de olika partierna ställer upp.

En klar majoritet av kandidaterna är män. Könsfördelningen varierar ändå från parti till parti.

Tio män och tio kvinnor ställer upp för Samlingspartiet. Krist­demokraterna har den skevaste könsfördelningen av riksdags­partierna. De har 14 män och bara 6 kvinnor på sin lista. De gröna och Vänsterförbundet har flest kvinnor (12 av 20) på sina listor.

Vanligaste yrkena

  1. Företagare (34)
  2. Studerande (15)
  3. VD (7)
Yngst 18
Medelålder 45år
Äldst 78

Medelåldern bland alla kandidater är 45 år. Åldersspannet går från 18 till 78 år. Nästan 80 procent av kandidaterna är mellan 25 och 60 år gamla.

Åldersfördelningen varierar från parti till parti. De äldsta kandidat­erna finns på Krist­demokraternas lista, där medelåldern är 52,5 år. Krist­demokraternas kandidater är i medeltal hela 14 år äldre än Svenska folkpartiets kandidater.

SFP:s nuvarande Europa­parlamen­tariker Nils Torvalds hör med sina 73 år till de äldsta överlag, men trots det har partiets lista den yngsta medel­åldern, drygt 38 år.

En av tre från huvudstadsregionen

Den regionala spridningen är ojämn. Mer än var tredje kandidat kommer från huvudstadsregionens städer Helsing­fors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Samtidigt saknar över 75 procent av landets kommuner en "egen" kandidat i valet.

Diskussion om artikeln