Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Maskin sög upp sprängämne vid farleden till Karleby - försvarsmakten tar hand om fyndet

Från 2019
Uppdaterad 16.05.2019 17:17.
Ett mudderverk.
Bildtext Mudderverket utanför Karleby.
Bild: Yle/Kalle Niskala

Sprängämnen har hittats vid muddringen av farleden till Karleby. En bomb hittades i röret från sugmudderverket som används just nu.

Polisen har informerats och försvarsmakten är på väg till Karleby för att ta hand om fyndet. Muddringen har avbrutits och området har spärrats av.

Förra sommaren hittadees mer än 40 motsvarande bomber då försvarets dykare undersökte området.

Planerar egna sprängningar

Tre mudderverk och flera pråmar jobbar för fullt på att fördjupa farleden till Karleby hamn från 13 till 14 meter. Jobbet pågår dygnet runt.

Mer än 100 personer jobbar just nu på projektet som inleddes förra sommaren. Den här sommaren kommer man också att spränga under vattnet. Båtförare uppmanas hålla ett säkerhetsavstånd på minst 150 meter.

– Man ger ljudsignaler före sprängningarna. Dessutom åker man ut med båt och varnar om någon rör sig för nära, berättar projektchef Seppo Paukkeri på Trafikledsverket Väylä.

Hamnen och Bombön växer

Totalt lyfts 2 miljoner kubikmeter massor från havsbottnen. Det tas tillvara och kommer att bli en del av hamnen.

Tack vare massorna kan man utvidga hamnområdet med 20 hektar. Både djuphamnen och Silverstenshamnen byggs ut.

Enligt hamndirektör Torbjörn Witting kommer djuphamnen att ha en av Finlands längsta kajer. Den blir mer än 1,3 kilometer lång.

Också Bombön fylls nu med mer material. Bombön kom till på 1990-talet av de massor som lyftes då farleden muddrades den gången.

Kostar 63 miljoner

Hittills verkar muddringen inte ha påverkat vattenkvaliteten så mycket. Rapporterna från fjolåret visar att vattnet inte blev grumligt. Enligt Paukkeri kommer vattnet troligen att påverkas den här sommaren.

– I fjol lyftes mest grovkornig massa. I år tar sugmuderverket upp mjukare massor och då väntas det bli partiklar i vattnet.

Bildtext Mudderverket suger upp sediment från havsbottnen.

Om ett par månader då arbetet är över väntas vattnet bli klarare igen.

Totala kostnaden för projektet ligger på 63 miljoner euro. Staten betalar 35 miljoner. Karleby hamn förväntas bli mer konkurrenskraftig då muddringen är klar. Då kommer man att kunna lasta mer på de riktigt stora fartygen, det handlar om vikten på motsvarande 10 000 personbilar.

Farleden ska vara klar senast i slutet av 2020.

Den här artikeln är en översättning av Yle Keski-Pohjanmaas artikel "Kokkolan väylätyömaalla tänä kesänä räjäytyksiä – valtava määrä ruoppausmassoja vaihtaa paikkaa". Artikeln är översatt av Ida-Maria Björkqvist.