Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Behovet av sommarvikarier inom äldrevården är stort i hela Svenskfinland - så här ser det ut i din del av landet

Från 2019
Uppdaterad 22.05.2019 15:03.
närbild på en äldre och en yngre persons händer
Bild: Doug Olson

Svenskfinland saknar fortfarande många sommarvikarier inom äldrevården. Störst är behovet av närvårdare inom hemvården - det är brist på dem i så gott som alla regioner.

I Åbo, Vasa och Borgå har det kommit in betydligt färre ansökningar än de två senaste åren. I Raseborg och Vasa har det varit mest utmanande att hitta sjukskötarvikarier, medan Åbo, Helsingfors och Borgå söker främst närvårdare.

- I fjol hade vi redan problem, men inte så här stora problem. Vi har fått in betydligt färre ansökningar än förra året, säger Krister Lindman, hemvårdens servicechef i Borgå.

En annan stor utmaning har varit att de som redan rekryterats ångrar sig.

För de äldre personernas del betyder det här mindre sällskapstid. Lindman säger ändå att grundvården inte ska få lida.

- Vi måste dra in på att sitta och sällskapa eller gå ut med klienterna, men själva grundvården - att åldringarna kommer upp ur sängen, får mat, får sina mediciner och blir tvättade - har vi kunnat erbjuda och målet är att vi kan göra det också på sommaren, säger Krister Lindman.

För personalens del innebär vikariebristen längre arbetsdagar och fler klienter per skötare.

Just nu är behovet av vikarier störst i Helsingfors.

Närvårdarna har försvunnit från världskartan, de finns ingenstans längre

― Anne Vuorinen, chef för öppna tjänster i Åbo

Åbo

I Åbo är behovet av närvårdare inom hemvården störst.

- Vi behöver för tillfället 47 närvårdare till och situationen kommer säkert att bli bara värre före sommaren, säger Anne Vuorinen, chef för öppna tjänster i Åbo.

Med det syftar hon på att många av dem som har rekryterats till vikariaten senare har backat.

Anne Vuorinen berättar att situationen var oroväckande redan för ett år sedan och då saknades det 20 vikarier i det här skedet. Då klarade de med nöd och näppe av sommaren, men Vuorinen är orolig för hur det kommer att gå i år.

- Förra året klarade vi oss relativt bra med tanke på förhållandena, men det ser dåligt ut i år om inte vi får in fler ansökningar, säger Vuorinen.

Behovet av vikarier i Åbo

Hemvård: 47 närvårdare, 6 sjukskötare
Serviceboenden: Cirka 20 allt som allt (både närvårdare och sjukskötare)

Problemen går tillbaka till då det beslöts att människor ska bo hemma så länge som möjligt. Åldringshem stängdes, men det satsades inte på hemvården. Många som är i dåligt skick ska bo och skötas hemma

― Krister Lindman, servicechef för hemvården i Borgå

Borgå

I Borgå ser situationen bra ut för servicehemmen, men inom hemvården saknas det fortfarande närvårdare.

- Vi har fått alldeles för få ansökningar. För tillfället har vi rekryterat hälften av dem som vi behöver inom hemvården för sommaren, säger hemvårdens servechef Krister Lindman.

På de flesta ställen är det svårare att fylla vikariaten inom hemvården. Enligt Lindman beror det här på att hemvårdarna ofta jobbar ensamma.

- Ansvaret är mycket större än på dygnetruntboende, där du hela tiden har tillgång till en annan skötare. Vårdbehovet inom hemmen är också väldigt varierande. Flera kunder med ett större vårdbehov bor hemma i dag, säger Krister Lindman.

Krister Lindman, hemvårdens servicechef i Borgå.
Bildtext Krister Lindman är servicechef för hemvården i Borgå.
Bild: Yle/Sonja Fredriksson

Enligt Lindman är personalbristen ett större problem, som inte bara syns på sommaren.

- Problemen går tillbaka till då det beslöts att människor ska bo hemma så länge som möjligt. Åldringshem stängdes, men det satsades inte på hemvården. Många som är i dåligt skick ska bo och skötas hemma, säger Krister Lindman.

Om trenden fortsätter så här kommer det att vara brist på vårdpersonal i framtiden, säger Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektör i Borgå.

Silvennoinen är orolig över hur man i framtiden ska få flera unga att bli intresserade av ett yrke inom branschen.

Vikariebehovet i Borgå

Hemvård: 15 närvårdare, har tillräckligt med sjukskötare
Serviceboenden: Har tillräckligt många närvårdare och sjukskötare

Ifall vi inte får tillräckligt många sjukskötarvikarier kommer vi att rekrytera flera närvårdare

― Anne Lindell, Vasa stads rekryteringsansvarig

Vasa

Det har varit exceptionellt svårt att rekrytera sjukskötarvikarier i Vasa.

- Det har kommit in mycket färre ansökningar i år än de två tidigare åren. I år har vi fått in 39 ansökningar till sjukskötare. I fjol fick vi 63 ansökningar och år 2017 kom det in hela 125 ansökningar, säger Anne Lindell, Vasa stads rekryteringsansvarig.

Även ansökningarna till närvårdarvikariaten har minskat i antal. Hittills har Vasa fått in 204 ansökningar till närvårdarjobben, medan motsvarande tal i fjol var 235.

Vikariebehovet i Vasa

Hemvård: 11 närvårdare, flera sjukskötare
Serviceboenden: Inga fler närvårdare, fem sjukskötare

Det finns helt enkelt för lite arbetskraft, inte endast på sommaren utan året om

― Tarja Näkki, personalplaneringschef för social- och hälsovården i Helsingfors.

Helsingfors

Behovet av personal är ungefär lika stort som för ett år sedan. Mest behövs det närvårdare inom hemvården. Tarja Näkki säger att de som rekryteras fördelas jämnt mellan de olika organisationerna i staden.

Vikariebehovet i Helsingfors

Sammanlagt omkring 150 närvårdare och sjukskötare inom hemvården och serviceboenden.

Det är väldigt utmanande att hitta utbildade vikarier och språkfrågan är en annan utmaning

― Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreservice i Raseborg

Raseborg

I Raseborg är det mest utmanande att hitta sjukskötarvikarier. Precis som på andra ställen är personalbristen också här störst inom hemvården.

Rekryteringen för sommaren är fortfarande i gång och siffrorna lever hela tiden.

Enligt rekryterarna gäller problemet inte endast sommaren, utan branschen överlag. Det har blivit svårare att anställa folk i och med den negativa synlighet som äldrevården har fått under den senaste tiden.

Artikeln uppdaterades 22.5.2019 kl. 15.03. Anne Lindells namn och titel hade blivit borta från citatet om Vasa: "Ifall vi inte får tillräckligt många sjukskötarvikarier kommer vi att rekrytera flera närvårdare". Under citatet lades till: "Anne Lindell, Vasa stads rekryteringsansvarig".

Diskussion om artikeln