Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt kapitel i tvisten kring hotellet på Fabriksudden i Hangö - miljönämnden säger fortfarande nej till undantagslov och omstridd politiker är inte jävig

Från 2019
Uppdaterad 21.05.2019 16:00.
En parkeringsplats och ett hus.
Bildtext Företagarna anser att överskridningarna av byggrätten är så små att undantagslov kunde ha beviljats.
Bild: Petra Thilman / Yle

Företagen bakom spa- och hotellbyggena på Fabriksudden krävde att miljönämnden river upp sitt beslut från i mars. Då sade miljönämnden med liten marginal nej till att bevilja undantagslov för hotellbygget.

I mars var det redan andra gången miljönämnden sade nej till ett undantagslov för hotellbygget.

Företagarna yrkade på så kallad egenomprövning av ärendet, som innebär att Hangö omprövar sin ståndpunkt.

Miljönämnden skulle behandla begäran redan i april, men ärendet bordlades då och kom upp till behandling på torsdag (16.5).

Anser politiker vara jävig

Markägarna kom via sin advokatbyrå med en rad orsaker till varför ärendet bör omprövas.

Företagen anser bland annat att den obundna politikern Rolf Nyström är jävig då han har uttalat sig kritiskt i offentligheten mot projektet.

De anser att Nyström är "sakägarnas offentliga fiende och motståndare samt att dennes opartiskhet av denna anledning objektivt sett äventyras".

Efter omröstning konstaterade nämnden att Rolf Nyströn inte är varit jävig i ärendet. Rösterna föll 5-4.

Stephan Horn (SFP), Pekka Tuunanen (Sannf), Timo Jansson (VF), Krister Sjöholm (SDP) och Anna Teikari (SFP) ansåg inte Nyström vara jävig.

Pia Louhelainen (Gröna), Kaisa-Marja Sirviö (SDP), Björn Peltonen (SFP) och Johanna Sandin (SFP) röstade för att han är jävig.

Kritik mot beredningen överlag

En ytterligare motivering till att beslutet borde ha rivits upp enligt företagarna är att det finns två alternativa förslag till hur byggrätten skulle överskridas, men nämnden tog bara ställning till ett alternativ.

Här höll inte heller nämnden med utan konstaterade att beslutet om undantag inte har grundat sig på en oriktig eller bristfällig beredning.

Företagen anser också att överskridningarna av byggrätten är så små att undantagslov kunde ha beviljats.

Företagen som via sin advokat krävde att nämnden omprövade sitt nekande beslut är Regatta Spa, bostadsaktiebolaget Hangon Regatta Suites och Hotel Regatta.

Tomten på Fabriksudden ägs och administreras genom ett avtal om fastighetsbesittning av de tre parterna. All tre företag har olika ägarstruktur.

På grund av avtalet måste ett byggnadslov sökas av alla parter i avtalet trots att det bara är företaget Hotel Regatta som både ska bygga och driva det planerade hotellet.

Artikeln uppdaterades 21.5.2019 klockan 15.56 med förtydliganden om ägarstrukturen.