Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Ger ingen bra bild av Helsingfors förvaltning" - staden ville bygga dagis först alltför nära en kraftledning och sen på en nyrenoverad sportplan, men invånarna satte stopp

Från 2019
En vit byggnad bakom en korsning. Det är en solig dag. En bil kör genom korsningen.
Bildtext I den här byggnaden finns daghemmet Domus i dagsläget. Utrymmena är ändå olämpliga och trånga.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Helsingfors ska bygga en paviljong för ett daghem på Brändö. Brändöbor tycker att staden valt en olämplig plats för paviljongen. Invånarna säger också att staden tagit beslutet om paviljongen i all hast och inte informerat om det.

Det svenska daghemmet Domus på Brändö behöver nya utrymmen, eftersom de gamla är olämpliga och trånga. Lätt löst, menade staden i april, med en tillfällig paviljong i den närliggande Juliusparken.

Då höjde Brändöbon Erika Ehrnrooth på ögonbrynen.

- Det skulle vara alldeles för nära Österleden och en kraftledning. Det finns bestämmelser om var man får bygga daghem, och planen följde inte de bestämmelserna.

Ehrnrooth tog kontakt med staden och bad om dokument som visade på att de beaktat aspekterna i planen. Det fick hon inte. Men däremot meddelade staden att paviljongen ska byggas på ett annat ställe, i Risto Rytis park.

På det beskedet reagerade ännu fler Brändöbor, bland annat Jonna Sundberg.

- Parken har renoverats för massor av pengar för några år sedan.

En park med en gräsplätt på mitten. På höger sida syns ett rött tegelhus,
Bildtext - Ingen vill ha paviljongen i Risto Rytis park, alla vill ha parken kvar. Det är den enda ordentliga parken här på Brändö, säger Jonna Sundberg.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Parken renoverades på grund av att det stått en annan daghemspaviljong där tidigare.

- Ingen vill ha paviljongen där, alla vill ha parken kvar. Det är den enda ordentliga parken här på Brändö, säger Sundberg.

Både Ehrnrooth och Sundberg upplever att staden inte varit öppen om beslutsfattandet i frågan om paviljongens plats.

- Det ger inte en bra bild av stadens förvaltning, säger Ehrnrooth.

- Informationen har inte löpt som den borde. Många har inte fått någon information över huvud taget, säger Sundberg.

Paviljongen står knappast klar till skolstarten

Paviljongen ska inhysa 42 svenskspråkiga och 28 finskspråkiga dagisbarn samt två gymnasieklasser.

Jari Miettinen är projektchef för paviljongbygget vid stadsmiljösektorn.

- Vår nuvarande plan är att bygga paviljongen i ändan av Werner Wiréns väg. Planen är att det i framtiden ska byggas bostadshus på tomten, men vi hade tur och kunde reservera plats för den tillfälliga paviljongen.

En grusplan. På höger sida syns ett hus med en gårdsplan där barn leder. Några bilar står parkerade på grusplanen.
Bildtext Den nuvarande planen är att paviljongen ska stå på den här grusplanen. Den ligger mellan den finska lågstadieskolan och några ambassader.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Miettinen säger att ärendet ska behandlas i miljö- och tillståndssektionen den 14 juni.

Staden behöver de nya utrymmena i början av nästa läsår, i augusti. Miettinen säger att paviljongen knappast kommer att stå klar då.

- Vi är redan nästan två månader efter tidtabellen.

Både Ehrnrooth och Sundberg är rätt så nöjda med paviljongens nya plats.

- Det är en rätt så bra lösning. Det enda problemet är att förskolan och daghemmet delar på samma personal och paviljongen kommer att vara ganska långt från förskolan. Vi har därför förslagit att förskolan också kunde flytta in i paviljongen, säger Sundberg.

- Det är en bra lösning. Säkert finns det smärre logistiska problem med den som måste redas ut, säger Ehrnrooth.

Staden: "Vi har haft tidtabellen som första prioritet"

Invånarnas kritik om att besluten tagits i all hast utan att de fått veta något är befogad, säger Miettinen.

- Det är en besvärlig situation. Vi har haft väldigt bråttom och vi har haft tidtabellen som första prioritet.

Miettinen säger att han inte desto närmare kan svara på varför det blivit så bråttom med paviljongbygget till att börja med.

- Fostrans- och bildningssektorn meddelade att de behöver en paviljong, vi svarar på det behovet.

Han bekräftar också att den ursprungliga tomten i Juliusparken inte var väl lämpad för ett daghem.

- Vi skulle ha tvingats kapa en del av tomtens östra del på grund av att den var närmare än 40 meter från kraftledningen. Vi skulle också ha tvingats göra det på den nordvästra sidan på grund av att den var närmare än 80 meter från Österleden, säger Miettinen.