Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Läkar- och sjukhusavgifterna har stigit rejält och konsumenter har just ingen nytta av sänkta läkemedelspriser

Från 2019
Apteekkari käsittelee lääkkeitä apteekissa
Bild: Juha Kivioja / Yle

Konsumentpriserna på flera olika hälsovårdstjänster har stigit klart mer än på tjänster och varor i genomsnitt på sistone. På fyra år har vissa hälsovårdstjänster blivit 30 procent dyrare, uppger Yle Uutiset

Sjukhusavgifterna, läkararvodena och tandläkararvodena har stigit med 17–30 procent sedan år 2015, trots att förändringen i det allmänna konsumentprisindexet är cirka tre procent.

Med konsumentprisindex mäts förändringar i de priser som vanliga konsumenter betalar för varor och tjänster.

Den största prisförändringen märks på sådan service som staten eller kommunerna kunnat påverka genom administrativa beslut.

Särskilt år 2016, då Folkpensionsanstalten tog i bruk en startsjälvrisk på 50 euro och då läkarnas och tandläkarnas taxor på ingrepp sänktes, märktes ett rejält ökat kostnadstryck på konsumenten.

En ny tydlig höjning syns i statistiken år 2018, då sjukhusavgifterna steg.

Kunden fick just ingen nytta av lägre läkemedelspriser

I de siffror som Yle tagit fram med hjälp av Statistikcentralen syns också att exempelvis priserna på FPA-ersatta receptbelagda läkemedel sjunkit med nästan 20 procent sedan år 2015.

För konsumenterna har priserna ändå sjunkit med endast fyra procent.

Orsaken är att FPA-ersättningarna minskat samtidigt som priserna gått ner, och konsumenterna har inte haft just någon nytta av att medicinernas priser gått ner.

Då man granskar alla hälsovårdstjänster och -produkter som en helhet har de blivit 13,4 procent dyrare för konsumenten sedan 2015.

Prisökningen överträffas endast av alkohol- och tobaksprodukter där konsumentpriserna stigit med 13,6 procent.

Diskussion om artikeln