Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Femtio finländska soldater som stupade i vinter- och fortsättningskriget får sin sista vila i dag

Från 2019
Jordfästning av stupade i Villmanstrand.
Bildtext Jordfästning av stupade i Villmanstrand år 2014
Bild: Str / Lehtikuva

I Villmanstrand jordfästs i dag, på de stupades dag, femtio finländska soldater som stupade i vinter- och fortsättningskriget.

Soldaternas kvarlevor har hittats vid de senaste årens inventeringar, framför allt på slagfälten i Taipale och Tali.

De flesta kropparna har upptäckts av ryska frivilliga.

Det har inte gått att identifiera soldaternas kvarlevor, men på basis av föremålsfynd i form av metallknappar och bälten har forskarna lyckats avgöra att soldaterna var finländare.

De flesta förblir oidentifierade

Man uppskattar att 13 000 finländare blivit kvar på vinter- och fortsättningskrigets slagfält. Längs med åren har ungefär var tionde, 1 300 soldater hittats.

Ifall den stupade kan identifieras på basis av till exempel identitetsbrickor eller DNA-analyser begravs personen på sin egen hemort.

De som inte kan identifieras får sin sista vila på Villmanstrands hjältekyrkogård.

Också i fjol begravdes okända soldater i Villmansstrand.

Under åren 1993-2018 har man på de gamla slagfälten hittat 782 oidentifierade soldater och lyckats identifiera 18 personers kvarlevor.

Högtidlighållits sedan 40-talet

De stupades dag högtidlighåller minnet av dem som stupat i krig eller under fredsbevarande uppdrag.

Dagen har sedan 1940 infallit på den tredje söndagen i maj på initiativ av marskalk Gustaf Mannerheim.

Dagen ersatte en tidigare minnesdag som högtidlighöll de vitas intåg i Helsingfors 1918.

De stupades dag är en allmän flaggdag.

Diskussion om artikeln