Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Professor i småbarnspedagogik trappar ner i Vasa – Åbo Akademi söker nya lösningar för att trygga utbildningen

Från 2019
Ann-Katrin Svensson
Bild: Yle/Anna Ruda

Vid Åbo Akademi i Vasa funderar man nu som bäst på hur de framtida lösningarna skall se ut för ledningen av småbarnspedagogiken i Vasa. Professor Ann-Katrin Svensson med inriktning på småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa trappar ner sin verksamhet. Hon kommer att avsluta karriären inför pensioneringen med ett projekt på Åland.

Målet är att ge behörighet åt personer som arbetat inom dagvård och förskola på Åland utan att ha den formella kompetensen.

Hon kommer från och med hösten att arbeta enbart 30 procent och den tiden ägnas åt Ålandsprojektet.

Projektet ägs av CLL, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Både dekanus Fritjof Sahlström vid ÅA och professor Svensson intygar att undervisningen och forskningen fungerar som normalt i Vasa tills professuren kan besättas permanent.

Professor Ann-Katrin Svensson säger att hon börjar bli gammal och vill trappa ner sin verksamhet. Det skall ske via projektet på Åland som är en engångsföreteelse. En del av kurserna kommer också att ske i Vasa.

Allt kommer enligt direktör Torbjörn Sandén vid CLL inte att kunna ordnas på Åland.

Vad händer vid ÅA i Vasa inom småbarnspedagogiken?

Fritjof Sahlström är dekanus vid ÅA i Vasa och han säger att ÅA kunnat utlysa en så kallad tenure track professor i ämnet småbarnspedagogik.

Det betyder en sorts förberedande väg där en person kan meritera sig för att småningom bli professor.

Pengarna kommer från Brita Maria Renlunds stiftelse. En tillfällig forskningschef är också anställd sedan ett år tillbaka. Andra forskningsstödjande tjänster är också aktuella enligt Sahlström.

Fritjof Sahlström vid Helsingfors universitet säger att lärarbristen är en orättvisefråga.
Bildtext Fritjof Sahlström.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

- Vi känner att vi har bra koll på läget och vi gör allt vi kan för att stöda utvecklingen av småbarnspedagogiken i Vasa, säger Fritjof Sahlström.

När kan en ordinarie professor jobba till 100 procent inom småbarnspedagogiken i Vasa?

- Det kan jag omöjligt svara på, det hänger ihop med det sätt på vilket olika rekryteringsprocesser framskrider. Jag går ogärna in på enskilda ärenden. Jag har en god tillförsikt att vi inte bara kan upprätthålla utan även stärka småbarnspedagogiken på sikt i Vasa.

Hur ser studerandeläget ut?

Antalet studieplatser inom småbarnspedagogiken har ökat starkt de senaste åren. Antalet har fördubblats från tiden i Jakobstad med 40 platser till dagens 80 platser.

De fördelas på 60 platser inom den vanliga småbarnspedagogiken och 20 platser inom språkbadssektorn.

Dekanus Fritjof Sahlström ser positivt på utvecklingen när det gäller antalet studerande. Det var enligt honom stora utmaningar att fylla de tidigare 40 platserna och flera år när det inte lyckades.

I år har man strax under 70 förstahandssökande till studieplatserna. Helsingfors universitet har också en permanent utbildning på svenska med ett 30-tal platser och det påverkar förstås också situationen.

- Det är inte realistiskt att kunna gå från 40 till 80 rakt av, man måste se det mot den bakgrund som tidigare varit och inte bara mot ökade statliga krav på fler studieplatser. Helt objektivt är det så att det är fler nu som vill bli småbarnspedagoger och det är positivt.

Tenure track systemet och Åbo Akademi

På Åbo Akademis hemsida beskrivs tenure track systemet som ett kompletterande anställningssystem för forskare och lärare inom den akademiska världen.

Det är det system som nu används vid besättandet av tjänster inom småbarnspedagogiken i jakten på en ersättare åt professor Ann-Katrin Svensson som småningom kommer att gå i pension.

Barn leker med legobitar.

Inom systemet kan man rekryteras som forskardoktor, biträdande professor eller professor och stegvis avancera i graderna via tidsbundna avtal.

Dekanus, i det här fallet Fritjof Sahlström, besluter om målsättningarna för den person som rekryteras.

Kriterierna för avancemang kan till exempel handla om antal och kvalitet på vetenskapliga publikationer och internationell forskningsverksamhet och språkkunskaper.

-Systemet är jättebra för då får en disputerad mera forskningstid inom sin tjänst och det behövs inom småbarnspedagogiken och det är en förstärkning till vår lilla miljö, säger professor Ann-Katrin Svensson

Diskussion om artikeln