Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bullret från vindkraftverket i Sundom överskrider gränsvärden – Vasa stad: "Vi blir tvungna att införa begränsningar"

Från 2019
Uppdaterad 20.05.2019 08:58.
Vindkraftverk i Sundom, Vasa.
Bildtext Vindkraftverket i Sundom kommer att tvingas sänka effekten om nätterna, annars överskrids riktvärdena för buller.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Vasa stads egna bullermätningar visar att vindkraftverket i Sundom är för högljutt. Staden har informerat ägaren Mervento Power Technology & Engineering om att man kommer att tvingas begränsa möllans verksamhet på nätterna. För säkerhets skull ska bullermätningar nu göras också inomhus.

- Vi blir tvungna att införa någon typ av begränsningar, säger Christer Hangelin som är miljödirektör vid Vasa stad.

Så lyder Hangelins summering av det arbete som nu börjar vara på slutrakan, stadens egna bullermätningar vid det omstridda vindkraftverket i Sundom.

Det var i april ifjol som staden uppgav att man kommer att göra nya mätningar vid kraftverket. Före det hade kraftverkets ägare Mervento Power Technology & Engineering låtit göra egna mätningar, som visade att bullernivån låg klart under riktvärdena.

Resultatet av de nya mätningarna, som alltså Vasa stad hållit i, är ett annat.

Stadens mätningar visar att riktvärdet på en ljudnivå om maximalt 40 decibel nattetid överskrids också om vindmöllan endast går med drygt halva sin kapacitet.

- Så fort kraftverket kommer upp i en effekt över två megawatt går det någon decibel över 40. Och om det är en blåsig natt kommer kraftverket upp i cirka 3,6 eller 3,7 megawatt, säger Hangelin.

Tvingas sänka effekten till två megawatt

Vasa stad har informerat ägaren Mervento Power Technology & Engineering om resultatet av de nya mätningarna och om behovet av att införa begränsningar om nätterna, eller mellan klockan 22 och 07.

- Det handlar om att kraftverket kommer att få köras med högst två megawatts kapacitet på nätterna, säger Christer Hangelin.

Ingmar Sjöblad, som är vd på Mervento Power Technology & Engineering, bekräftar att man haft ett möte med Vasa stad.

- Vi har träffat Christer Hangelin och fått ta del av mätningsresultaten, ja.

Förordningen om vilka riktvärden som gäller för buller från vindkraftverk - 45 decibel dagtid och 40 decibel nattetid - trädde i kraft år 2015.

En fråga som företaget och staden tvistat om under processens gång är det faktum att bygglovet för vindkraftverket i Sundom beviljades före den nya förordningen trädde i kraft.

Dessutom fastställs mätningsresultaten så att man adderar fem decibel till de uppmätta resultaten.

Sjöblad väljer ändå att inte kommentera reglerna, det faktum att stadens mätningsresultat överstiger riktvärdena med endast någon decibel eller stadens krav på att sänka kraftverkets effekt nattetid.

- Fler kommentarer vill jag inte ge i det här skedet. Vi håller på med en egen åtgärdsplan, säger Sjöblad.

Mätningar inomhus

Ett ytterligare steg kvarstår dessutom före sista ordet är sagt om bullernivån, och enligt Christer Hangelin är det fråga om en faktor som eventuellt gör saken än mer komplicerad.

Ljudet från vindmöllan har en speciell karaktär eller tonalitet som gör att gränsen på två megawatt kanske inte kommer att räcka.

Vindmöllan i Sundom.
Bildtext Ägaren Mervento Power Technology & Engineering jobbar nu på en egen åtgärdsplan i bullerfrågan.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Staden kommer under de närmaste veckorna även att göra mätningar inomhus, i ett hushåll som ligger på ungefär en kilometers avstånd från kraftverket.

- På grund av ljudets karaktär kanske det visar sig att det inte räcker med en gräns på två megawatt.

Vad händer om det visar sig vara just så?

- Då får vi helt enkelt sätta gränsen ännu lägre.

Olycklig situation

Processen kring vindkraftverket och bullernivån har vid det här laget pågått i många år och Christer Hangelin medger att stadens relation till en del av invånarna i Sundom inte längre är bästa möjliga.

- Med en del av de berörda har vi en riktigt god relation, med andra är det lite sämre. Det här har varit en svår fråga.

Planeringen av och inflyttningen till området Björsberget i Sundom kan fortsättningsvis inte ske som det ursprungligen var tänkt. Inte före bullerfrågan är löst. Det hela är olyckligt, konstaterar Christer Hangelin.

- Det finns tyvärr inget nytt att säga på den fronten, inga bygglov på området kan beviljas i det här läget.

På Björsberget skulle hushåll kunna hamna på endast 800 meters avstånd från vindkraftverket.

De invånare i Sundom som länge framfört klagomål mot bullret från vindmöllan bor på något längre avstånd från kraftverket än så.

Diskussion om artikeln