Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Esperi Cares vårdhem i Sjundeå prickas för att ha slarvat med personal och mediciner

Från 2019
En gammal människas händer
Bildtext Samtliga lider av en minnessjukdom.
Bild: Yle/Touko Yrttimaa

Vid Esperis Vårdhem Sigrid i Sjundeå har man haft för ont om personal och inte skött utdelningen av mediciner på rätt sätt. Såväl Esperi Care som hemmets ansvarsperson prickas nu av regionförvaltningsverket.

På vårdhemmet bor knappt 20 personer. Samtliga på vårdhemmet lider av en minnessjukdom i varierande grad. Det finns även klienter som får intervallvård på Vårdhem Sigrid.

Stor del jobbar på korta avtal

Regionförvaltningsverket gjorde två inspektioner i början av året efter att en anmälan kommit in.

Det visade sig att vid flera tillfällen har minimikravet på mängd personal i förhållande till klienter inte uppfyllts. Dessutom är en stor del av de som jobbar på vårdhemmet tim- eller visstidsanställda.

För att trygga en god vård anser regionförvaltningsverket att merparten av personalen ska vara stadigvarande och bestå av personer med utbildning inom social- eller hälsovården.

Vårdhemmet får en anmärkning av regionförvaltningsverket på grund av den otillräckliga personalen.

Ingen har ansvarat för medicinerna

Vårdhemmet prickas också för att inte ha skött utdelningen av mediciner på rätt sätt. Läkemedlen har inte heller förvarats korrekt och vem som helst i personalen har haft tillgång till medicinrummet.

Medicinerna har också delvis förvarats i korgar som inte haft klienternas namn utmärkta.

Vid inspektionen upptäcktes även att en del av burkarna saknade det påklistrade receptet och att skåp och kylskåp där medicinerna förvaras var olåsta.

Har inte fått antibiotika i tid

Vårdhem Sigrid saknar en ansvarig sjukskötare efter att den förra slutat i december. Därmed har närvårdare som haft timavtal eller kortvariga avtal till stor del haft hand om medicinerna.

Det har inneburit att ingen egentligen ansvarat för utdelningen.

Det har också förekommit fall då patienter inte fått sin antibiotika som ordinerat eftersom ingen plockat upp den på apoteket i tid.

Dessutom anses vårdhemmet ha fört bristfälliga anteckningar gällande klienternas vård.

Esperi Care och personen som ansvarar för Vårdhem Sigrid ska innan medlet av juli leverera en utredning kring hur man åtgärdat problemen.

Diskussion om artikeln