Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Privat lekskola slängs ut från sin lokal av Helsingfors stad - "Vi får ingen hjälp med att hitta ny lokal"

Från 2019
Barn som leker i en lekpark.
Bildtext Lekande barn vid månsas privata lekskola.
Bild: Yle/ Vincent Holmberg

Månsas privata lekskola som är verksam i Månsas lågstadieskolas utrymmen grundades för 64 år sedan på initiativ av Svenska folkpartiet och aktiva föräldrar. I dag ser framtiden osäker ut för lekskolan som står inför en tvångsflytt. Helsingfors stad uppger att utrymmet behövs för den växande skol- och förskoleverksamheten.

Heidi Harju-Luukkainen är professor i pedagogik och förälder till ett av barnen som går i lekskolan. Hon berättar att beslutet kom väldigt plötsligt.

- Beskedet från staden kom den 20 mars och vi skulle vara ute den 30 april. Efter att vi överklagade fick vi extra tid till och med den 30 juni, säger Harju-Luukkainen.

Enligt henne kom beskedet med alltför kort varsel.

- Stadens tjänstemän vet att det är omöjligt att starta en daghemsenhet på så kort tid. Det krävs minst sex månader. Bara pappersarbetet tar väldigt länge och därtill skall möjliga renoveringar göras, säger hon.

Porträtt av Heidi Harju-Luukkainen.
Bildtext Heidi Harju-Luukkainen är professor i pedagogik och har tildigare fungerat som ordförande i Månsas privata lekskolas styrelse.
Bild: Privat

Resurserna räcker inte till för att uppfylla stadens krav

Kristina Hyvärinen, styrelsemedlem i Månsas privata lekskola, berättar att de inte fått någon hjälp av staden med att hitta nya utrymmen.

- Det känns nästan omöjligt att hitta något i närheten, eller ens längre bort. Med våra resurser har vi svårt att hitta något som uppfyller stadens krav, säger Hyvärinen.

- Det krävs ventilation av hög kvatlitet, 400 liter luft borde bytas per sekund. I vanliga hem gäller 50 liter per sekund, berättar hon.

Förutom det behövs det enligt Hyvärinen två handikapptoaletter och minst en 120 centimeter bred ytterdörr.

- Sådana utrymmen finns knappt idag. Det borde nästan vara helt nybyggt eller så måste man hitta något att renovera, säger Hyvärinen.

- Vi gör inte vinst, alla medel som kommer in till verksamheten går till kvalitativ pedagogik. Vi är en liten föräldraförening i vilken alla jobbar gratis för barnens bästa. Vi har inga ekonomiska resurser att sätta på att hitta nya utrymmen eller att renovera, fyller Harju-Luukkainen i.

Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten för fostran och utbildning vid Helsingfors stad, bekräftar att staden inte kan hjälpa till med att hitta nya utrymmen.

- Sektorn för fostran och utbildning ansvarar inte för utrymmen och lokaler i Helsingfors, det gör sektorn för stadsmiljö. Eftersom stadens svenska verksamhet växer så behöver vi alla utrymmen för egen verksamhet, säger han.

Porträtt av Kristina Hyvärinen som står ute i en park.
Bildtext Kristina Hyvärinen är besviken över stadens beslut.
Bild: Yle/ Vincent Holmberg

Föräldrarna står som frågetecken inför leksskolans öde

Leksskolans framtid är mycket oviss och beslutet kom enligt Hyvärinen och Harju-Luukkainen som en total överraskning.

- Föräldrarna är hemskt ledsna. Många står som frågetecken. Vi vill inte släppa det här fina och nästan hemlika stället som vi har här, säger Hyvärinen.

Från staden meddelar man att alla barn kommer att få en plats på daghemmet Stigen, som befinner sig invid den privata lekskolan.

- De som vill kan ansöka om en plats på Stigen eller andra daghem i Helsingfors. Eftersom största delen av barnen blir förskolebarn kommer de att fortsätta i Stigens verksamhet och skolans utrymmen, säger Grönholm.

Grönholm berättar att daghemmet Stigen har resurser att ta emot alla barn från lekskolan. Harju-Luukkainen förhåller sig ändå kritiskt till erbjudandet.

- De föräldrar som valt vårt lekis har valt det för specifika skäl. Lekskolan har 14 barn, behörig personal och har toppat alla stadens undersökningar vad gäller kvalitet. Att erbjuda oss föräldrar en stor enhet där det inte finns tillräckligt med behörig personal tycker jag är absurt, säger Harju-Luukkainen.

Hon tillägger att även om barnen från lekskolan får plats på daghemmet Stigen så kommer beslutet leda till att många familjer i området faller utanför.

- Bristen på platser ökar med detta beslut och den genomsnittliga kvaliteten sänks, säger hon.

Två barn sitter i en sandlåda och leker. En flicka håller i en röd spade med sand i.
Bildtext 14 barn går i den privata lekskolan.
Bild: Yle/ Vincent Holmberg

Både Hyvärinen och Harju-Luukkainen hoppas på att verksamheten ska gå att upprätthålla.

- Det ideala skulle vara att lekis får fortsätta. Om inte här så i något annat utrymme här i närheten. Men det känns tyvärr osannolikt just nu, säger Hyvärinen.

Harju-Luukkainen poängterar att lekskolan har en lång historia och att det hittills alltid lyckats samsas om utrymmet med förskolan i Månsas lågstadium.

- I 32 år har vi befunnit oss i Månsas lågstadium och vi har alltid lyckats dela utrymmena med förskolan. Finns det hjärterum så finns det stjärterum, även i detta fall, anser Harju-Luukkainen.