Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bostadsmässan i Lojo hotad - besvärsställare säger att marken på mässområdet inte är ren

Från 2019
Tecknad bild visualiserar hur det kan se ut på bostadsmässoområdet i Hiidensalmi i Lojo. Barn och vuxna går, springer och cyklar i ett somrigt bostadsområde. Sommar och grönska. I bakgrunden syns flervåningshus.
Bildtext En arkitektbyrås visualisering av hur det kan se ut på bostadsmässoområdet i Hiidensalmi.
Bild: Lojo stad / UKI Arkkitehdit Oy

Bostadsmässan i Lojo har stött på patrull. Två personer har lämnat in besvär mot den plan som gör det möjligt att bygga hus på mässområdet i Hiidensalmi.

Besvärsställarna anser att marken på området inte är så ren att den duger för bostadsbyggande. De vill att förvaltningsdomstolen förkastar den nyss godkända planen för mässområdet.

Lojo stadsfullmäktige godkände planen i mars.

Lojo: Det har undersökts och åtgärdats

Lojo stadsstyrelse är av helt annan åsikt.

Styrelsen säger i sitt utlåtande att marken har undersökts tillräckligt och sanerats där det har behövts.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har godkänt allt och inte krävt ytterligare åtgärder uppger staden.

Sågverk smutsade ner marken i tiotals år

Orsaken till att marken var nedsmutsad är ett sågverk som fanns på området från 1920-talet och fram till 1967. Företaget Lohjanvesistön Metsä använde i sin verksamhet olika giftiga medel.

Bostadsmässan hotad om besluten dröjer

Lojo stad vill nu att domstolen förkastar besvären och ber att ärendet behandlas i brådskande ordning.

"Om detaljplanen inte vinner laga kraft i tid, hotas bostadsmässan 2021. Det innebär märkbara ekonomiska förluster och skadar ryktet för såväl Lojo stad som bostadsmässoorganisationen" påminner Lojo stadsstyrelse.

En kartbild som visar det planerade bostadsmässoområdet i Hiidensalmi i Lojo. (Hela kartan syns inte på bilden.)
Bildtext Lojo har planerat området för fyra flervåningshus, två radhus- eller så kallade townhouselängor och 25 småhus. De ska stå klara i slutet av maj 2021. (Obs. vädersträcken på bilden: söder är till vänster.)
Bild: Lojo stad

Behandlingen av besvär i förvaltningsdomstolen brukar ta minst flera månader, ofta över ett år.

Det är inte möjligt att bebygga området om planen inte har vunnit laga kraft.

Tidningen Länsi-Uusimaa (kräver inloggning) var först med nyheten.

Diskussion om artikeln