Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Klagomål kan leda till fler anställda i Lovisa – staden utreder hur mycket arbetstid det går åt till att svara på besvär

Från 2019
Ett rosa hus vid ett torg
Bildtext I höst vet man hur många arbetstimmar det går åt att svara på kommuninvånares besvär.
Bild: Yle / Jeanette Broman

Lovisa stad får ta emot en hel del begäran om handlingar, klander och klagomål. Nu ska staden räkna ut hur mycket arbetstid det går åt till att arbeta med det här.

Kommuninvånare är inte alltid så nöjda. För att uttrycka sina åsikter har invånarna rätt att lämna in klagomål eller klander till kommunen. De behandlas sedan av kommunens tjänstemän.

Lovisa stad har den senaste tiden fått in så pass mycket besvär att staden nu vill se över situationen.

Räkna arbetstimmar

För att ta tag i det här föreslog Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom till stadsstyrelsen att staden ska göra en utredning.

Utredningen går ut på att räkna antalet begäran om handlingar, klander och klagomål som framförts till staden och hur mycket arbetstid det använts för att besvara dem.

- Vi har haft så pass mycket på senare tid att vi måste ta ställning till om det här är något som våra tjänstemän hinner göra vid sidan om sina egentliga jobb, berättar Oker-Blom.

porträtt på didde
Bildtext Förslaget till utredningen kom från Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens förslag på sitt möte på måndag. Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP), Lovisa stadsstyrelseordförande, berättar att styrelsen enhälligt valde att stöda stadsdirektörens förslag.

- Vi var rörande eniga om att det är en bra utredning att göra. Det är viktigt att veta hur mycket arbetstid det här tar för tjänstemännen och om vi möjligen sedan måste se till resurserna. Kommunens uppgift är också att försöka utveckla arbetsuppgifterna så att de är redliga.

Juha Karvonen (Saml), stadsstyrelsen andra viceordförande, tycker också att stadsdirektörens förslag var bra.

- Det är bra att få veta hur mycket tid det tar för tjänstemännen att svara på alla frågor som kommer in. Jag säger inte att det är ett onödigt jobb men ibland kan det vara det. Många gånger tycker jag att man direkt skulle kunna ringa och fråga gällande enkla saker istället för att skriva det till pappers.

Tillökning i personalen

Vad utredningen kommer att leda till kan staden ännu inte svara på. Resultatet av utredningen kommer att spela en stor roll.

- Det är intressant att se hur många besvär vi har i proportion till andra städer och kommuner i samma storlek och att se hur mycket tid mina ledande tjänstemän uppskattar att det går åt till det här, berättar Oker-Blom.

Mia Heijnsbroek-Wiren
Bildtext Arkivbild på Mia Heijnsbroek-Wirén.
Bild: Yle/Stefan Härus

Därtill kommer utredningen att kunna visa vilka sektorer och frågor de olika besvären handlar om.

Om utredningen visar att arbetsmängden är väldigt stor kan det bli aktuellt med tillökning i personalen.

- Det kan hända att man måste titta på organisationen och se om man behöver en förvaltningssekreterare eller någon annan som kan stöda i det här arbetet, berättar Heijnsbroek-Wirén.

Resultat i höst

Än så länge är det svårt att uppskatta när utredningen kommer att vara klar.

- Det är en arbetsdryg utredning. Jag hoppas att vi har en klar utredning i augusti, berättar Heijnsbroek-Wirén.

Utredningen är omfattande och kommer att granska alla inlämnade besvär från 2017 till idag.

Diskussion om artikeln