Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Nyhetsskolan: “Jag har svårt att sova om nätterna” - skolan största orsaken

Från 2019
Ihopskruttat klottrat papper i motljus.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Kräver skolan för mycket av eleverna? Enligt de ca. 200 finlandssvenska högstadieelever som vi har frågat, är svaret oftast ja.

Vi, Wilhelmina Backman, Ronja Hedman, Ida Hertzman och Nadine Morelius från Winellska skolan har jobbat med ett projekt om skolstress i högstadieskolor.

Några högstadieklasser i Winellska skolan, Storängens skola, Mattlidens skola och Grankulla Samskola har fått svara på ett digitalt frågeformulär angående skolstress.

Stress förekommer i de flesta åldrar, i alla livsskeden. Stressen ser olika ut, beroende på åldern och händelser i livet.

I högstadieskolorna är orsaken till att eleverna stressar oftast prov, betyg och andra skoluppgifter. Många bryr sig om att få bra vitsord, för att de bland annat vill komma in i ett bra gymnasium.

En del stressar även på grund av sina fritidsintressen. Samhället, sociala medier och oro över framtiden ger också en hel del stress. Kraven på de unga har även förändrats under åren.

Viktigt med återhämtning

Vi träffade Karin Kastén, från Folkhälsan, som jobbar med projektet De e lugnt. Hon svarade på de frågor som vi undrade över. Karin berättade bland annat om hur viktigt det är med återhämtning.

I skolan vore det bra om man kunde ta upp ämnet stress i ett förebyggande syfte.

Man kan till exempel diskutera om det och vem man kan ta kontakt med om man känner sig stressad.

Skolan borde även se till att det finns tillräckligt med pauser och platser där man kan ta de lugnt.

Lärarnas stress borde inte få orsaka mer stress åt eleverna, därför ska lärarna helst inte visa stressade situationer, säger Karin Kastén.

Karin Kastén från Folkhälsan
Bildtext Karin Kastén, projektledare för projektet De e lugnt på Folkhälsan.
Bild: Wilhelmina Backman

- Jag har alltid tidsbrist på grund av skolan och det gör att jag börjar stressa om mina fritidsintressen också. Det här skapar problem i min vardag. Jag tycker skolan skulle kunna sänka ribban och att lärarna skulle kunna diskutera mer tillsammans, om vem som ska ha vilka uppgifter varje vecka, så att det inte blir att man har tre prov och två uppsatser att skriva samma vecka, berättar Greta Eskelinen från Winellska skolan.

Greta Eskelinen från Winellska Skolan
Bildtext Greta Eskelinen från Winellska Skolan.
Bild: Nadine Morelius

Matilda Blomster, också från Winellska skolan säger:
- Jag har svårt att sova om nätterna och provresultaten snurrar alltid i mitt huvud. Det är så mycket krav överallt! För att minska stressen och få hjärnan på andra tankar går jag på träningar och kollar på filmer och serier.

60 procent av eleverna i undersökningen vi gjorde, vill höja sina medeltal inför gymnasiet. Ungefär 70 procent av dessa stressar på grund av det.

Enligt undersökningen, tycker eleverna att det inte är okej att läsa på prov under lov. 42 procent påstod även att de har tid med både skolarbete och fritidsintressen, men att de känner sig ändå stressade.

Hjälp finns att få

- Ju äldre man blir, desto mer krävs det av en. Det är helt normalt. Man måste bara lära sig hantera stressen och få kontroll över sitt liv, genom att till exempel planera in när man läser vad och när man har fritid, säger Karin Kastén.
- Återhämtning och fritid är viktigt att ha. Alla måste få göra saker de själva gillar. Om stressen tar över så mycket att man får fysiska symtom och att de påverkar ens liv negativt, är det viktigt att ta det till tals. Ibland kan det räcka med att bara få tala med någon. Hjälp finns alltid att få. Lite stress kan ändå vara bra, för att till exempel få saker gjort.

Stress är alltså både en negativ och positiv sak. Oftast ändå negativ.

Det är ett återkommande problem som förekommer i alla åldrar. Det viktigaste är att tala om det och att inte låta det ta över ens liv.

Om du är en ungdom och känner att du behöver få hjälp, kan du till exempel söka dig till Ungdomsmottagningen på Folkhälsan. På ungdomsmottagningen kan du få hjälp i situationer där du känner stress och ångest, har svårigheter med vänskapsrelationer eller med hemförhållanden, nedstämdhet, mobbning och skolfrånvaro. Kontaktuppgifter finns på Folkhälsans hemsidor.

Wilhelmina Backman, Ronja Hedman, Ida Hertzman och Nadine Morelius från åk åtta i Winellska skolan har skrivit artikeln i samarbete med Svenska Yles projekt i mediekunskap, Nyhetsskolan.