Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skepparen på M/S Mässkär: "Kylventilen borde ha varit öppen, i övrigt gjorde jag vad jag kunde"

Från 2019
Uppdaterad 22.05.2019 10:08.
Mässkär
Bildtext M/S Mässkär bärgas.
Bild: Yle/Mikaela Löv

I rättegången kring M/S Mässkär framkom oklarheter kring rutiner gällande kylvattenventilen och båtens larmanordning. Överhettningslarmet togs för ett gaslarm.

På tisdag eftermiddag fortsatte rättegången kring M/S Mässkär. Nu hade turen kommit till att höra skepparen, ägaren, en överinspektör på trafiksäkerhetsverket Trafi samt den skeppare som körde M/S Mässkär tre dagar innan olyckan.

Oklart kring förarbrevet

Skepparen hävdar att han hade, eller åtminstone då trodde sig ha, den behörighet som krävdes för att framföra M/S Mässkär.

Men Trafi har inte hittat det ursprungliga förarbrev som skepparen fick 2003, trots att han bett om intyget upprepade gånger.

Originalet har han inte längre i sin ägo, det har förkommit i en flytt.

Enligt det intyg som finns i Trafis register hade skepparen lov att framföra en båt på 24 meter med 500 hästkrafter, med begränsningen 12 passagerare, en hyresbåt. Den här begränsningen var skepparen inte medveten om.

- Sedan förstod jag att det inte uppfyllde fordringarna, men det hade Trafi inte informerat mig om, säger skepparen.

Ägaren, ordförande för Mässkärs sjöservice, säger att det inte fanns någon orsak för honom att betvivla skepparens kompetens. Han blev tipsad om att skepparen, som är pensionär, var erfaren sjöman och kunde vara intresserad av uppdraget.

- Jag hade hört gott om skepparen, men såg inte papper på hans behörighet eftersom han sa att det var borttappat. Jag fann inte anledning att gräva mera, säger ägaren.

M/S Mässkär står på land.
Bildtext M/S Mässkär.
Bild: Yle/Evert Rönnqvist

För många passagerare

Skepparen säger att han fick en lista över de passagerare som skulle åka med den andra augusti - alla utom en grupp som rederiet Mässkärs sjöservices styrelseordförande bokat in.

Passagerare brukar ombes ta sig till Ådö fiskehamn och bli upplockade därifrån på en andra runda, om det blir för många passagerare i båten.

- Nu hade de redan biljetter och det gick inte att de hämtades från Ådön. Därför fick de åka med, det var en risk att ta, säger skepparen.

Skepparen säger att det var två barn för mycket i båten. Senare har han informerats om att regelverket inte gör skillnad på barn och vuxna. Därför lämnade man Gamla hamn med för många passagerare.

Kontrollerade kylvattenventilen

Skepparen säger att han kontrollerade att kylvattenventilen var öppen, samtidigt som han hämtade båtnyckeln som förvaras intill.

- Jag var säker på att den var öppen och hade också fått instruktioner om att den alltid ska lämnas öppen. Jag hade solen i ögonen, men kände att den var öppen. Det visade sig senare inte stämma, säger han.

M/s Mässkär sjunker utanför Ådön i Jakobstad medan passagerarna räddas till andra båtar.
Bildtext Passagerare räddas från den sjunkande båten.
Bild: Robin Bokull

Vanligt med rökutveckling

Färden började i fyra knop enligt hastighetsbegränsningen i Gamla hamn, sedan ökades farten till fem-sex knop. Enligt skepparen rykte det, men det är inget ovanligt i undanvind - någonting han tidigare även förmedlat till ägarna.

Skepparen höll därför ner farten och stängde också av ventilationen till fördäck. Under den tiden började summern tjuta, men skepparen trodde att det berodde på avgaserna.

När rökutvecklingen blev allt starkare stannade han maskinen och ringde rederiets vd för att fråga om råd. I det skedet blev det klart att kylvattenventilen var stängd och skepparen öppnade den. Under tiden styrde en passagerare båten.

Den stängda ventilen ledde till att ljuddämparen överhettades och brann och då uppstod ett hål i aktern som gjorde att båten tog in vatten.

Andra skepparen stängde alltid ventilen

Den andra skepparen, som körde båten tre dagar innan olyckan, säger att fått en kort genomgång av båten tre år tidigare innan sin första tur med M/S Mässkär.

Han körde tre turer förra sommaren och upptäckte att ventilen var öppen.

- Jag trodde det var slarv. Lämnar man ventilen öppen medan båten är obemannad och en slang går av, då sjunker båten. Om man öppnar och stänger den varje gång så vet man att den fungerar, säger han.

Han har också erfarit att det ryker om vinden ligger fel och att larmet därför gått.

- Då ska man stänga akterdörren, det hjälper, då suger inte undertrycket in röken i båten, säger skepparen.

Genom avgasröret till M/S Mässkär syns var den överhettade ljuddämparen har smultit plasten runt om.
Bildtext Det smälta avgasröret på M/S Mässkär.
Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Ägaren "vet inget om båtar"

Ägaren säger att han inte är någon sjöman, han vet inget om båtar, men tog hand om Mässkärstrafiken när den tidigare ägare slutade på grund av ålder.

- Vi blev tvungna, eftersom verksamheten är beroende av skjuts, fast vi är jurist och tandläkare, säger han och syftar på en styrelsemedlem.

Ägaren säger att man bytt kylventil på M/S Mässkär för att vara på den säkra sidan. Efter det behöver kylventilen inte stängas mellan körningarna.

Stort fel att inte kalla på sjöräddningen direkt

Tomas Lindström som är överinspektör på trafiksäkerhetsverket Trafi säger att han talade med skepparen i hamnen efter olyckan.

- Han tog miste och trodde att larmet berodde på avgaser och fortsatte, säger Lindström.
Lindström svarar på åklagarens fråga att han anser att enda sättet att undvika olyckan hade varit att stanna direkt larmet gick och utreda vad det var som rykte.

- Nu fanns det inget annat att göra än att sjösätta livflottarna i det här läget. Hålet var tjugo till tjugofem centimeter stort och det räckte inte med att pumpa läns, säger Lindström.

Lindström säger att ljuddämparen är godkänd och båten besiktigad tidigare under sommaren. Det som borde ha gjorts annorlunda var att sjöräddningen borde ha kallats till platsen direkt.

Åklagaren frågar om det hade påverkat utgången av olyckan.

- Nej, inte i det här fallet men om olyckan hänt i mörkret skulle sjöräddningen haft bättre chans att hitta M/S Mässkär.

Genom att trycka in DSC-knappen på VHF-radion skulle nödsignalen ha gått fram direkt med M/S Mässkärs position.

- Det är ett stort fel, med 27 personer ombord säger allt sjövett att man borde ha kallat på sjöräddningen omedelbart, säger Lindström.

Mässkär
Bildtext Bärgning av M/S Mässkär.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Försökte ringa efter bogsering

Skepparen uppger att han såg att vatten kommit in i maskinrummet och ringde då en annan skeppare, med avsikt att be om hjälp med bogsering, samt rederiets styrelseordförande och sedan nödnumret.

Han säger sig ha gett order om att passagerna skulle ta på sig flytvästarna - själv började han sjösätta räddningsflottar.

Enligt skepparen reagerade han omedelbart och ringde på hjälp, men allt förlöpte mycket snabbt.

"Gick det lugnt till?", frågar en av de två nämndemän som är specialiserade på sjöfart.

- En person höll på att bli stressad men kunde lugnas, säger skepparen.

"Varför signalerade du inte efter mera hjälp?", frågar nämndemannen. Här börjar det hetta till mellan nämndeman och skeppare.

- Jag såg att fem båtar stod i riktning mot oss. Jag hade viktigare saker att göra just då, säger skepparen.

På nämndemannens fråga svarar skepparen att det enda han kunnat göra annorlunda var att kolla att kranen var öppen.

- Men den ska vara öppen, utom då båten tas upp till hösten. De instruktionerna har jag också fått av styrelseordföranden, säger skepparen.

Mässkär
Bildtext Bärgning av M/S Mässkär.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Ingen chans att styra i land

Skepparen säger sig inte ha haft någon chans att styra i land utan att riskera att köra på sten, efter att han insett hur farlig situationen var.

Avsikten var i det skedet att ta i land på Ådön, men då började maskinen krångla.

- Jag tänkte på att få alla i land och lade därför ut räddningsflottarna, säger skepparen.

De målsägande vittnade på förmiddagen om att de ansett situationen vara farofylld redan under ett tidigare skede, närmare land.

Skepparen gav inte order

Nämndemannen frågar skepparen varför passagerarna inte hört honom ge några order. Skepparens röst hördes inte på den videoupptagning som rätten såg under förmiddagen. Inte heller hade han anropat hjälp på VHF-radion.

- Man behöver inte ropa och härja när folk gör som de ska automatiskt. Och VHF-radion fungerade inte, säger skepparen.

Enligt honom fick alla passagerare flytvästar, det fanns till och med överlopps.

Skepparen anser sig ha agerat så gott han kunde men säger att han sedan dess inte förnyat annat än sitt VHF-certifikat. Åldern kommer emot.

Passagerar från M/s Mässkär väntar på busstransport vid Ådö fiskehamn.
Bildtext Passagerare som hämtats i land på Ådön efter olyckan.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Skepparen borde ha agerat tidigare

Åklagaren säger att skepparen inte var behörig och att de målsägande var trovärdiga i sina vittnesmål angående händelseförloppet.

- Det fanns en uppenbar risk att passagerarna skulle hamna i vattnet och skepparen hade tidigare kunnat styra in mot land. Skepparen borde ha agerat tidigare, när båten tog in vatten var det för sent.

Åklagaren anser också att skepparen hade kunnat instruera passagerarna mera tydligt. Inga nödraketer avfyrades heller från M/S Mässkär, nu var det slumpen som räddade passagerarna.

Ägaren borde som ansvarig redare i sin tur ha kontrollerat skepparens behörighet.

Villkorligt fängelse och böter

Åklagaren yrkar på ett kort villkorligt fängelsestraff under tre månader eller bötesstraff för skepparen samt böter för rederiets styrelseordförande.

Skepparen medger att han gjort sig skyldig till underlåtenhet att se till att fartyget är sjövärdigt, men nekar till underlåtenhet att iaktta gott sjömansskap och framkallande av fara.

Ägaren medger sjötrafikförseelse av oaktsamhet, men nekar till uppsåt.

Dom i fallet ges den 14 juni.