Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Efter tre år kom domen: Valet av rektor till Cronhjelmskolan i Larsmo var lagstridigt

Från 2019
Uppdaterad 22.05.2019 14:04.
Cronhjelmskolan i Larsmo
Bildtext Cronhjelmskolan i Larsmo.

Nämnden för barnomsorg och utbildning i Larsmo gjorde fel när de valde Ben Snellman till rektor för Cronhjelmskolan framom Åsa Laxåback-Nyman våren 2016. De slår Vasa försvaltningsdomstol fast.

I tre år har rättsprocessen kring rektorsvalet i Larsmo pågått. Nu har Vasa förvaltningsdomstol gett sin dom, det var lagstridigt att välja Ben Snellman framom Åsa Laxåback-Nyman.

Under tiden som rättsprocessen pågått har Ben Snellman inte tillträtt som rektor. Åsa Laxåback-Nyman har istället skött rektorstjänsten, enligt blidningschefens beslut.

Nämnden gick emot beredningen

Nämnden för barnomsorg och utbildning valde i april 2016 Ben Snellman till ny rektor för högstadiet. Nämnden gick emot bildningschef Carola Holm-Palonens beredning, att Åsa Laxåback-Nyman skulle väljas till tjänsten.

Båda sökande är behöriga för tjänsten, men bildningschefen ansåg att Laxåback-Nyman var bättre lämpad på grund av sin administrativa erfarenhet och hon har i många år fungerat som biträdande rektor i Cronhjelmskolan.

Majoriteten av den grupp som intervjuade de sökande förordade också Laxåback-Nyman.

Nämnden valde i sin tur Snellman.

I sitt utlåtande till förvaltningsdomstolen skriver nämnden att Snellman är mest lämpad sett till helheten, han brinner för sitt arbete och har tydliga visioner för skolan. Med tanke på elevernas bästa och skolans utveckling är Ben Snellman mera lämplig som rektor, enligt nämnden.

Två besvär till förvaltningsdomstolen

Två besvär lämnades in till förvaltningsdomstolen, det ena av en grupp lärare i Cronhjelmskolan och det andra av Laxåback-Nyman själv.

Lärarna påpekar att Laxåback-Nyman bättre svarar mot de kriterier som efterfrågades i platsannonsen och att hon har den erfarenhet och de egenskaper som krävs för jobbet. Laxåback-Nyman har en bred utbildning och hennes egenskaper som skolledare är väldokumenterad, därför borde hon ha blivit vald til tjänsten.

Laxåback-Nyman skriver att hon har en mångårig, dokumenterad yrkeserfarehet som inte beaktats i valet av rektor. Hon är den mest meriterade. Det handlar dessutom om könsdiskriminering när en kvinna förbigås av en man som saknar yrkeserfarenhet för tjänsten.

Båda sökande var kompetenta för tjänsten

Förvaltningsdomstolen slår fast att båda sökande har högre högskoleexamen på samma nivå och därför är jämbördiga. Båda är även behöriga rektorer.

Men Laxåback-Nyman har avsevärt längre arbetserfarenhet och administrativ erfarenhet, något som Snellman saknar.

När man väljer rektor får man ta i beaktande personliga egenskaper, om det har relevans för tjänsten. På basen av utredningen kan man ändå inte anse att Snellman vid en helhetsbedömning skulle vara mera meriterad än Laxåback-Nyman slår förvaltningsdomstolen fast.

Diskriminerade Laxåback-Nyman

Nämnden har därför valt Snellman i strid med tjänsteutnämningsgrunderna som finns stipulerade i grundlagen. Eftersom man valt en man framom en mera meriterad kvinna har presumtion om könsdiskriminering uppkommit.

Förvaltningsdomstolen anser att nämnden inte kunnat visa att valet berott på några andra godtagbara skäl än könet och därför står valet i strid med diskrimineringsförbudet mellan kvinnor och män.

Därför upphävs nämndens beslut att välja Snellman.

Avvaktar eventuella besvär

Bildningschef Carola Holm-Palonen säger att man nu avvaktar tills domen fått laga kraft. Det är också möjligt att någon besvärar sig mot domen.

Eftersom valet av rektor skedde för tre år sedan har medlemmarna i nämnden för barnomsorg och utbildning bytts ut.

- Fallet är lite speciellt eftersom bara två medlemmar som var med om rektorsvalet sitter kvar i nämnden, säger Holm-Palonen.

Därför kommer bildningschefen att kontakta Kommunförbundet för att be om juridisk hjälp för hur man ska gå vidare i processen.