Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ljubljana var sämst i klassen i Europa men tänkte om och övergick till nollavfallslinjen - imponerande resultat på kort tid

Från 2019
Avfall vid RCERO-avfallsanläggning i utkanterna av Ljubljana, Slovenien 27.2.2019. Den modernaste och största anläggningen i sitt slag i Europa. Upp till 98 procent av avfallet återvinns till produkter, kompost eller bränsle.
Bildtext Avfall vid RCERO-avfallsanläggning i utkanterna av Ljubljana, Slovenien 27.2.2019. Den modernaste och största anläggningen i sitt slag i Europa. Upp till 98 procent av avfallet återvinns till nya produkter, komposteras eller omvandlas till bränsle.
Bild: EPA-EFE/ANTONIO BAT

För cirka femton år sedan gick allt avfall i Sloveniens huvudstad Ljubljana till allmänna soptippar men nu betraktas staden som en pionjär då det gäller hållbarhet.

I dag källsorteras 68 procent av avfallet - och det är mer än vad någon annan europeisk huvudstad kan prestera.

Staden har som målsättning att minst 75 procent av soporna återvinns år 2025.

Sorteringstunnor i centrum av Ljubljana 27.2.2019 i enlighet med stadens nollavfallslinje.
Bildtext Sorteringstunnor i centrum av Ljubljana 27.2.2019 i enlighet med stadens nollavfallslinje.
Bild: EPA-EFE/ANTONIO BAT

Nollavfall är riktlinjen

Tidigare deponerades allt avfall direkt på soptipparna. Det blev dyrt, det tog utrymme i anspråk och framför allt utnyttjades inte de resurser som fanns gömda i avfallsbergen.

Därför beslöt staden att ändra kurs.

År 2002 började staden samla in separat papper, glas och förpackningar i containrar längs med gatorna.

År 2006 utvidgades insamlingen till nedbrytbart avfall. Här följde man ett dörr till dörr-koncept. Ljubljana låg långt före i tidtabellen i jämförelse med andra länder: Separat insamling av bioavfall kommer att blir obligatoriskt i Europa år 2023.

År 2013 fick varje husingång i staden kärl för förpackningar och pappersavfall.

Invånarna separerade sitt avfall mycket effektivt, och det här ledde till att det resterande avfallet minskade drastiskt.

Avfallskärl för sortering av olika slags avfall i Ljubljana 27.2.2019
Bildtext Avfallskärl för sortering av olika slags avfall i Ljubljana 27.2.2019
Bild: EPA-EFE/ANTONIO BAT

Imponerande resultat

Resultatet är imponerande. År 2008 låg staden långt efter de övriga europeiska länderna i fråga om återvinning av avfall, men i dag är andelen återvunnet avfall alltså 68 procent.

Deponeringen av skräp på soptipparna är i dag ungefär 80 procent mindre. Det här innebär att staden placerar sig på toppen i fråga om återvinning i jämförelse med EU:s övriga huvudstäder.

Det kvarstår ändå en del utmaningar för Ljubljana. I höghus är det svårare att få separeringen av avfall att fungera klanderfritt.

Avfall vid RCERO-avfallsanläggningen i utkanterna av Ljubljana, Slovenien 27.2.2019. Den modernaste och största anläggningen i sitt slag i Europa. Upp till 98 procent av avfallet återvinns till produkter, kompost eller bränsle.
Bildtext Avfall vid RCERO-avfallsanläggningen i utkanterna av Ljubljana, Slovenien 27.2.2019. Den modernaste och största anläggningen i sitt slag i Europa. Upp till 98 procent av avfallet omvandlas till varor, kompost eller bränsle.
Bild: EPA-EFE/ANTONIO BAT

Bioavfallsanläggningen i Ljubljana är den modernaste i Europa

Utvecklingen av den toppmoderna bioavfallsanläggningen i utkanterna av Ljubljana - den modernaste i Europa - har bidragit mycket till att staden klarar av sin målsättning: en återvinningsgrad på 75 procent år 2025.

Det regionala centret för styrning av avfall RCERO Ljubljana öppnades 2015 och erbjuder i dag sin service för nästan en fjärdedel av hela Slovenien.

Gasen från anläggningen omvandlas till värme och elektricitet för centret, och 95 procent av restavfallet omvandlas till olika material och bränsle. Mindre än fem procent deponeras på soptippar.

Bioavfall omvandlas också till högklassig kompost för trädgårdar.

- Jag kommer inte längre ihåg en tid då vi inte skulle ha separerat vårt avfall, säger en av stadens invånare till The Guardian.

Enligt honom är det lätt att sortera avfall eftersom utplaceringen av specifika insamlingskärl är så klar.

Idén är att förebygga, återanvända och återvinna

Det handlar ändå inte bara om behandling av avfall. Förebyggande åtgärder och återanvändning i olika former prioriteras högt i staden.

Utöver insamlingskärl vid ytterdörrar finns det två stora centraler som är avsedda för hushållsavfall. Där kan stadens invånare deponera allt sitt skräp.

Den central som är belägen nära RCERO Ljubljana är så populär att staden planerar att bygga minst tre liknande centraler plus tio mindre anläggningar i tätt bebyggda områden.

Sådant material som inte har gått sönder återanvänds; de granskas och rengörs och säljs till låga priser på centralerna.

Det finns också arbetsverkstäder där lärare visar stadens invånare hur de kan reparera saker som har gått sönder.

Nollavfalls-butiker är en stigande trend i Ljubljana. Det finns också varuautomater där det säljs förpackningsfria basvaror för hushåll.

Alla kommunala myndigheter inhandlar toalettpappersrullar som är tillverkade av återvunna mjölk- och juiceförpackningar.

I stadens historiska centrum, där det finns sparsamt med utrymme, har det installerats 67 underjordiska containrar; kärlen öppnas med hjälp av ett kort som invånarna kan skaffa.

Konst i form av dockor nere längs floden Ljubljanica i Ljubljana, Solovenien.
Bild: Sebastian Bergholm/Yle

Trots att stadskärnan kan vara fullpackad med turister är stadens centrum inte nedskräpat. Skräpinsamlare vandrar omkring i staden, och specialfordon sveper över gatorna och putsar dem med komposterbara rengöringsmedel och regnvatten som rengöringsverket samlat in från taken.

I nästan varje gathörn finns det avfallskärl med separata avdelningar för papper, förpackningar och restavfall.

Det gröna Ljubljana

EU eftersträvar cirkulär ekonomi

EU-kommissionen har konstaterat att det är nödvändigt att källsortera papper, glas, plast, metall och bioavfall för att cirkulär ekonomi ska kunna fungera.

Kommissionen har vid sin granskning av källsortering i EU:s huvudstäder konstaterat att det här har fungerat bäst i Ljubljana. Där har till exempel den så kallade fastighetsnära insamlingen blivit en stor framgång.

EU-kommissionen har i många sammanhang lyft upp Ljubljana som ett exempel på en stad som har velat investera i en modernare infrastruktur för avfallshantering och som på kort tid har lyckats med sina insamlingsmetoder.

Ljubljana har utsetts till Europas miljöhuvudstad och fick 2018 utmärkelsen ”Europahuvudstaden för smart turism”.

Källor: The Guardian, EU-kommissionen, Sveriges Natur, Miljö & Utveckling

Diskussion om artikeln