Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bangatan i Karis ska bli bättre för fotgängare och cyklister

Från 2019
Cykelreflex
Bildtext I famtiden ska det vara lättare att röra sig med cykel i Karis centrum.
Bild: Nathalie Lindvall

Bangatan i Karis ska få upphöjningar invid den nya järnvägsbron så att den blir bättre för cyklister och fotgängare. Också dagvattensystemet ska förbättras så gatan inte svämmar över.

Gatuplanen för Bangatan för avsnittet mellan Köpmansgatan och Dalgatan i Karis godkändes vid tekniska nämndens möte i tisdags (21.5).

De två upphöjda avsnitten, det ena vid Köpmansgatan och det andra vid Villa Haga, ska knyta samman tågstationen söder om banan med Karis centrum som ligger norr om banan. Samtidigt ska trafiksäkerheten på Bangatan bli bättre.

Planritning på gatuavsnitt vid järnvägsbro.
Bildtext Så ser planen ut. Upphöjningarna är de bruna fläckarna på bilden.
Bild: Raseborgs stad

- Tidigare har Bangatan gått som en å mitt emellan, på det här sättet hoppas vi binda ihop resecentrets område med det övriga Karis centrum, förklarar Piia Nordström, ansvarig gatuchef vid Raseborgs stad.

Upphöjningarna och den nya cykelvägen längs med Bangatan ska främja gång- och cykeltrafiken och på så sätt minska på biltrafiken i centrum.

Staden strävar också efter att bevara de gamla träden som växer längs med Bangatan.

Bättre skydd mot översvämningar

Området har varit också känsligt för översvämningar.

Översvämning i Karis centrum
Bildtext Man vill undvika översvämningar. Så här såg det ut när Bangatan svämmade över efter ett störtregn i juli 2013.
Bild: YLE/Sofia Lindahl

Dagvattensystemets kapacitet ökade redan när staden byggde en rörlinje som går under Dalgatan.

I samband av byggande av resecentrets område byggs det nu nya grova linjer för regnvatten som går parallelt med huvudlinjen under Bangatan. Den fungerar som underjordisk reservoir då utrymme för regnvatten behövs. Det ska hindra att vattenmassorna samlas på gatorna.

Diskussion om artikeln