Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Strömmingsfisket fortfarande viktigast för Finland - trots minskade fångster

Från 2019
Ryssjor på rad.
Bildtext Kustfisket sker med ryssjor och nät.
Bild: © 2015 Oliver Hoffmann

Yrkesfisket vid våra kuster minskar. Den totala fångsten uppgick 2018 till 148 miljoner kilo - det är 7 miljoner kilo mindre än året innan, visar preliminära siffror från Naturresurscentralen Luke.

Fångsten består mest av strömming och vassbuk som fiskas med trål på öppet hav. Fångsterna av abborre, lax och gös har minskat en längre tid, men nu har den trenden vänt, säger överaktuarie Pirkko Söderkultalahti.

Däremot har sikfångsterna börjat minska, säger hon.

Vassbuk i en trälåda på en brygga.
Bildtext Vassbuken är också viktig
Bild: Yle / Antti Kolppo

Värdet på fångsten var 36 miljoner euro räknat utgående från de skattefria producentpriserna på fisk. Strömming var den ekonomiskt viktigaste fiskarten och efter den kom vassbuk, sik, abborre och gös.

Fisken kostar mer för konsumenterna

Konsumentpriserna på fisk har stigit, bland annat på grund av att den odlade fisken har blivit dyrare och att intresset för närproducerad mat har ökat.

Priset på livsmedelsströmming (0,27 €/kg) steg medan priset på industriströmming (0,18 €/kg) som används som foder låg på samma nivå som året innan.

Producentpriset på lax (6,08 €/kg) sjönk något jämfört med toppnivån 2017 medan priserna på sik, abborre, gös, lake, braxen och gädda steg jämfört med 2017.

En fiskdisk där det ligger hela sikar längst till vänster och till höger syns laxfiléer.
Bildtext Fiskpriserna stiger
Bild: Malin Valtonen / Yle

Priset på odlad sik var fortsatt högt (10,41 €/kg) medan priset på odlad regnbågsforell (5,15 €/kg) sjönk.

År 2018 innehöll registret över kommersiella fiskare 2 499 kommersiella fiskare och 3 233 fiskefartyg som bedrev kommersiellt fiske inom havsområdet.

Källa: Luke

Diskussion om artikeln