Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yle lyckades nå sin målgrupp inför riksdagsvalet – valinnehållet bar frukt speciellt bland unga

Från 2019
Eduskuntavaalit 2019.
Bildtext Förberedelser inför valdebatt.
Bild: Laura Railamaa / Yle

I Yles utredning gjord av Taloustutkimus utreds betydelsen av valinnehållet på Yles kanaler inför och om riksdagsvalet 2019. Särskilt unga har tyckt sig ha nytta av valutbudet.

Utredningen, som gjordes i enkätform, ingår i ett projekt där Yle bedömer public service-värdet för finländarna.

Majoriteten av de som tog del av Yles valinnehåll fick nyttig information i valet av kandidat och många uppger sig ha fått nya perspektiv. Valinnehållet påverkade också vissas valdeltagande positivt.

I enkäten framgår att 85 procent av 18–30-åringar talade om valet med vänner, familj eller kollegor efter att ha tagit del av Yles innehåll.

Valinnehållet upplevdes vara en av de viktigaste informationskällorna om valet för strax över hälften av de som använde sig av Yles kanaler.

Materialet påverkade vägen till valurnorna positivt

Av de som svarade på enkäten sade 36 procent att innehållet hjälpte dem att fatta beslutet att använda sin rösträtt.

Speciellt bra aktiverade valinnehållet personer under 30 år, men alla åldersgrupper av den finländska befolkningen gynnades av det.

Målet med valinnehållet var bland annat att aktivera förstagångsväljare och personer med utländsk bakgrund och röstberättigade som talar andra språk än de officiella.

– Det är ett bra resultat, resultaten visar att vi lyckades nå ut till de unga, säger Petri Kejonen, huvudproducent för Yles valinnehåll.

En femtedel av hela befolkningen hade nytta av valinnehållet när de funderade på om de skulle rösta i riksdagsvalet och en fjärdedel upplever sig ha kommit till insikt om något nytt.

Svenska Yle vill nå ut till förstagångsväljare

På Svenska Yle satsade man stort för att skapa valinnehåll för en ung publik. Bland annat gjordes videoserien Så fixar du 2019 på Yle Arenan. Serien fortsätter fram till EU-valet och riktar sig främst till förstagångsväljare.

Inför valet uppmärksammade Svenska Yle temat utbildningsfrågor. Den 25 mars behandlades ämnet ur flera synvinklar på alla Svenska Yles plattformar under en temadag.

Allt som allt deltog 1 500 röstberättigade personer i undersökningen som riktade sig till den stora publiken, det vill säga personer i åldern 18–79 år.

Så här tyckte unga om valinnehållet

Resultaten här handlar om personer under 30.

  • 85 procent pratade om valet med vänner, familj eller kollegor efter att ha följt valinnehållet
  • 75 procent sökte mer information om valrelaterade frågor
  • 73 procent fick viktig information inför valet av kandidat
  • För 58 procent var Yles valinnehåll en av de viktigaste informationskällorna i valet
  • 48 procent uppger att Yles valinnehåll fick dem att komma till insikt om något nytt
  • I 36 procent av fallen fick Yles valinnehåll dem att besluta sig att rösta i valet

Diskussion om artikeln