Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stadsdirektör: Vi måste lobba mycket effektivare för kustbanan - 2 000 insamlade namn räcker inte

Från 2019
Passagerare stiger på tåget från Karis till Helsingfors.
Bildtext Adressen för bevarandet av kustbanan har smalat drygt 2 000 namn.
Bild: Yle/Nicole Hjelt

Engagemanget för kustbanan hamnar lätt i skuggan av det lobbande som görs för den andra tågförbindelsen, den snabba mellan Åbo och Helsingfors.

Det har gått över två månader sedan en fullmäktigemotion lämnades in angående kustbanan. Ärendet har remitterats till stadsstyrelsen i Raseborg som i sin tur har bett stadsutvecklingssektionen bereda ärendet.

Stadsutvecklingssektionen föreslår att man tillsätter en arbetsgrupp bestående av två förtroendevalda och tjänstemän som stadsdirektör Ragnar Lundqvist utser.

Varför är vi så trögstartade här i Västnyland, stadsdirektör Ragnar Lundqvist?

- Det har faktiskt tagit lite tid. Men nu ska det tas upp i stadsstyrelsen på måndag (27.5) och gruppen ska utses. Men det betyder inte att vi inte har lobbat innan det.

Lundqvist säger att staden haft en dialog med NTM-centralen, med VR och Trafikledsverket. Där har tjänstemännen och även förtroendevalda varit med och diskuterat och lobbat.

Man med glasögon iklädd skjorta, slips och kavaj ser mot kameran. Vädret är mulet och i bakgrunden finns träd och hus.
Bildtext Stadsdirektör Ragnar Lundqvist lobbar i kulisserna.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

- Stadsdirektörerna har fört en kontinuerlig diskussion med de västnyländska riksdagsledamötena. Vi har hela tiden påpekat kustbanans betydelse.

Det andra alternativet, med tågförbindelse via Lojo, för en väldigt synlig kampanj där näringslivet är väldigt aktivt med. Ert arbete är inte lika synligt?

- Det kanske stämmer. Man har lobbat i tidningar och media rätt mycket, där kanske vi bör bättra oss. Nu när arbetsgruppen börjar måste vi jobba mycket effektivare och intensivare för lobbandet. Kanske det är en passligare tidpunkt att börja på nytt nu med en ny riksdag.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist säger att alla idéer är välkomna. Många reser med kustbanan speciellt under sommaren och en del fortsätter också från Karis till Hangö.

- Alla krafter som kan ställa sig bakom kustbanan ska vi utnyttja.

Många har kanske tagit kustbanan för en självklarhet och tänkt att man inte behöver lobba för den. Samtidigt har vi kanske gett upp, har du gett upp?

- Absolut inte. Jag missunnar inte Lojo entimmeståget - som inte tar bara en timme - men det är nog viktigt att kustbanan består och att vi i Raseborg har en tågförbindelse i riktning mot Helsingfors och Åbo, understryker Lundqvist.

Ragnar Lundqvist tycker ändå inte att det börjar vara bråttom att lobba mera för kustbanan.

- Bakgrundsarbetet är gjort, men vi kan sträva efter att bli mer synliga eftersom människor har önskat det, säger han.

Att Lundqvist har fått kritik för att han är rätt osynlig som stadsdirektör, också när det gäller att stiga upp och kämpa för staden, har sin naturliga förklaring, menar han.

- Jag jobbar i bakgrunden. Vi har andra tjänstemän som är synliga inom det område de jobbar för. Vi håller ihop som en grupp inom staden.

Startade namninsamling

Raseborgaren Ann-Mari Berlin har tagit initiativet till namninsamlingen Rädda kustbanan som snart avslutas.

Hon är statsvetare med inriktning på kommunikation och drivs av ett stort intresse för samhälleliga frågor.

Kvinna i ljus jacka står framför ett tåg på en perrong. Hon ler mot kameran.
Bildtext Ann-Mari Berlin valde sin nya hemort utifrån möjligheten att pendla med tåg.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Berlin grundade Facebookgruppen För kustbanan i slutet av mars, den har nu 1 482 medlemmar.

- Det finns ett ganska stort intresse att diskutera kustbanan och människor är oroade över dess framtid, säger Berlin.

På måndag (27.5) hade adressen samlat ungefär 2 400 namn. Insamlingen finns också i pappersform bland annat på biblioteken på orter längs kustbanan.

Efter att namninsamlingen har slutförts överräcker man adressen till den nya trafikministern i början av juni, förutsatt att en sådan finns då.

Det ordnas också ett evenemang till förmån för kustbanan i det nya centrumbiblioteket Ode i Helsingfors den 11 juni.

- Vi har bjudit in riksdagsledamöter från regionen som ska diskutera banan.

En tågbiljett vid en grön plånbok.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Ann-Mari Berlin hoppas att tjänstemännen jobbar hårt för att garantera goda tågförbindelser även i fortsättningen.

- Det är ungefär 2 000 människor som pendlar dagligen till jobbet i Helsingfors. Förbindelserna påverkar inflyttningen och det är viktigt att utflyttningen inte ökar.

De goda tågförbindelserna var avgörande också för Berlin själv då hon valde att flytta till Raseborg.

- Det var en av de väsentliga frågorna för mig då vi valde vilken ort vi skulle flytta till. Vi behöver kunna pendla till jobb i huvudstadsregionen.

Ny arbetsgrupp och nya idéer

Stadens nya arbetsgrupp ska nu göra upp en plan och komma fram med idéer för hur man ska lobba bättre för kustbanan.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist säger att man kanske borde vända sig till den stora publiken för att få hjälp med det.

Människor står på en tågperrong, tågbana till höger, höstlöv på marken.
Bild: Yle/ Veronica Montén

- Namninsamlingen är välkommen men vi borde få ihop mer än tvåtusen namn. Det låter väldigt lite, vi borde titta på hela regionen från Hangö till Kyrkslätt. Om vi jobbar för det tror jag nog vi får ihop fler namn, bedömer Lundqvist.

Vad skulle det betyda för regionen om tågtrafiken på kustbanan drogs ner till ett minimum?

- Det skulle vara en katastrof. Många som bor i Raseborg och Hangö åker mot Helsingfors i synnerhet, men också till Åbo. Ska man börja åka bil blir det besvärligt. Perrongen är full med pendlare under morgonen. Det skulle vara en ohållbar situation och inte heller hållbar utveckling att börja ta bilen istället.

Artikeln bygger på intervjuer av Tiina Grönroos.