Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny forskning vid Åbo universitet visar att alger kan bli framtidens olja

Från 2019
Skuggan av två personer på en brygga faller över en strand och vatten som är helt grönt av blågröna alger.
Bildtext Arkivbild. Grönalger och rentav blågröna alger kan bli framtidens olja.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Tänk att i framtiden kunna tanka bilen med biodiesel gjord på blågröna alger.

Låter det här inte för bra för att vara sant?

Inte om man frågar Mikael Jämsä, som har forskat om just detta i sin doktorsavhandling inom miljöteknik vid Åbo universitet.

Jämsä berättar att idén med studien var att försöka producera bioenergi från mikroalger som samtidigt renar avloppsvatten – i det här fallet skulle bioenergin vara i form av biodiesel.

Man står framför en växt.
Bildtext Mikael Jämsä.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Jämsä undersökte därmed hur snabbt mikroalger och cyanobakterier, som i vardagligt tal är mer kända som blågrönalger, kan binda näringsämnen från avloppsvatten samt hur bra algerna är på att producera bioenergi.

- Det här gjorde vi i undersökningens första skede, säger Jämsä.

Kommunalt avloppsvatten det bästa

I undersökningens andra fas undersökte Jämsä vilken typ av avloppsvatten som lämpades sig bäst för att odla den algtyp som visade sig vara bäst på att producera bioenergi och på att rena vatten.

- Det bästa alternativet visade sig vara det kommunala avloppsvattnet, säger Jämsä.

Efter att algerna hade vuxit till sig i avloppsvattnet togs de till vara och fettet i dem separerades.

Detta fett omvandlades sedan till biodiesel.

- Biodiesel kan man använda som det är i till exempel bilmotorer, säger Jämsä.

Jeppo Biogas gasstation är den första i Österbotten.
Bildtext Arkivbild. I framtiden kunde biodiesel gjord på alger möjligtvis kunna användas som bränsle för exempelvis bilar.
Bild: Yle/Matti Tamminen

Mikroalger effektivaste algen

Jämsä säger att en del av de undersökta algerna bestod av de ökända blågrönalgerna som invaderar våra simstränder på somrarna.

Men den alg som visade sig vara mest effektiv för studien var grönalger, som är i samma storlek som de blågrönalgerna och som bildar en slags vällingaktig sörja.

Grönalgerna som användes i den här studien är encelliga, så kallade mikroalger..

Med andra ord användes i studien inte det som på svenska kallas för tång (finska merilevä), och som till skillnad från de undersökta grönalgerna är en flercellig alg eller en så kallad makroalg.

Alla grönalger är ändå inte mikroalger, utan en del av dem är makroalger.

- De blågröna algerna är inte lika effektiva som grönalgerna därför att de blågrönalgerna binder energi till kolhydrater som är lättare att förvandla till bioetanol, medan grönalger binder energi till fetter som är lättare att förvandla till biodiesel, säger Jämsä.

Resurskrävande arbete

Idén med att omvandla algers fetter till biodiesel är inte helt ny.

Liknande studier har även gjorts på andra håll i världen – bland annat i Sydeuropa, USA och andra varmare länder har det gjorts mycket forskning kring detta.

En lysande alg i många färger. Ser ut som en uppskuren passionsfrukt
Bildtext Arkivbild. Alger.
Bild: Tore Lindholm

I Finland nämner Jämsä att åtminstone teknologiska forskningscentralen VTT och Tammerfors tekniska universitet har forskat inom detta.

Jämsä känner ändå inte till att något land för tillfället använder alger som biodiesel på grund av att det finns en del utmaningar med själva processen att samla in algerna och att separera fettet från dem.

- För tillfället är det inte så lönsamt sett ur både ett ekonomiskt och ur ett energieffektivt perspektiv, säger Jämsä.

Genmanipulation kan förhoppningsvis hjälpa

Om försöket med att använda alger som biodiesel lyckas på en större skala skulle det betyda att vi i framtiden inte längre behöver använda fossila bränslen.

Men enligt Jämsä behövs det fotfarande forskas mer inom detta ämne innan några definitiva slutsatser kan dras.

Öronmanet och blåstång
Bildtext Arkivbild. Tång.
Bild: Forststyrelsen

Enligt Jämsä samarbetar två företag just nu, som med hjälp av genmanipulation försöker göra algerna ännu effektivare för att producera biodiesel.

De försöker också med hjälp av genmanipulation lösa de utmaningar som finns gällande tillvaratagandet av algerna.

- Enligt mig är det här samarbetet det mest lovande för att det kanske någon gång i framtiden kunde bli verklighet (att använda alger som biodiesel [reds.anm.]), säger Jämsä och fortsätter:

- Algerna skulle odlas i stora utomhusbassänger på upp till en hektar och med genetisk manipulation skulle man enligt mig kunna försöka få algerna att hela tiden samla på sig och svetta ut fetterna ur cellerna vilket skulle göra dem lätta att samla upp från ytan av bassängerna.

Det anser Jämsä att skulle vara den mest lovande strategin för att utveckla projektet.

Diskussion om artikeln