Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsminister Jussi Niinistö kallade experter i statsrätt för "grundlagstalibaner" – Justitiekanslern: "Uttrycken var osakliga och personliga angrepp"

Från 2019
Uppdaterad 27.05.2019 13:44.
Försvarsminister Jussi Niinistö 20.06.2016.
Bildtext Jussi Niinistö hamnade i blåsväder då han kritiserade experter i statsrätt på sin blogg.
Bild: All Over Press/ Petteri Paalasmaa

Det var i februari som försvarsminister Jussi Niinistö uttryckte sig olämpligt i sin blogg. Många har kritiserat Niinistö och en av dem är justitiekansler Tuomas Pöysti. Någon förundersökning i ärendet inleds ändå inte.

Justitiekanslern anser att det inte finns någon orsak att misstänka att ministern gjort sig skyldigt till ett sådant brott som han i egenskap av minister kunde åtalas för.

Niinistö kallade experter i statsrätt för "grundlagstalibaner" (finska: perustuslakitalebaneja). Han ifrågasatte också en viss professors motiv och dennes personliga politiska bakgrund. Blogginlägget hade att göra med behandlingen av underrättelselagarna i riksdagen.

Osakligt språkbruk ska undvikas

– Språket var osakligt, skriver justitiekansler Tuomas Pöysti i samband med beslutet.

Uttrycken som användes var delvis osakliga och också personliga angrepp. Justitiekanslern anser att Niinistö kunde ha framfört sin kritik mot experterna utan att använda den här typen av uttryck.

– En minister bör bevara sin saklighet och värdighet också när hen framför kritik som hen anser berättigad, betonar justitiekanslern.

Tuomas Pöysti
Bildtext Tuomas Pöysti.
Bild: Tiina Jutila / Yle

En minister har yttrandefrihet, men hen bör också beakta andras rätt till yttrandefrihet och möjlighet att delta i den samhälleliga debatten. Språket spelar också en viktig roll.

– Det hör till ministerns skyldigheter att avhålla sig från osakligt språkbruk i sammanhang som anknyter till hens ämbete, lyder det i beslutet.

"Niinistö hade goda möjligheter att överväga innehållet"

En minister har mycket makt och alltför vass och förolämpande kritik kan avhålla andra från att delta i offentlig debatt.

Justitiekanslern anser att Niinistö hade goda möjligheter att överväga innehållet i sitt uttalande eftersom det skedde skriftligt och inte muntligt och därmed spontant.

Händer vid tangentbord.
Bild: HASSINEN

Ärendet bedömdes ur laglighetsövervakningens perspektiv och i bakgrunden fanns även bestämmelsen om ärekränkning i strafflagen.

– Enligt strafflagen anses kritik inte vara ärekränkning om den riktas mot någons förfarande inom offentlig verksamhet och inte tydligt överskrider det som kan anses som godtagbart, står det i beslutet.

Justitiekanslern anser i princip att skarp och till och med nedsättande kritik är tillåtet om det riktas mot personens verksamhet och inte mot hen som person.

– Statsrättsexperternas samhälleliga roll är i den grad betydande att deras verksamhet måste kunna kritiseras inom de gränser som strafflagens bestämmelse om ärekränkning avser, anser justitiekanslern.

Högre tröskel för åtal mot ministrar

Kritiken riktades, enligt Pöysti, i första hand mot experternas verksamhet, även om han i sin kritik också delvis använde uttryck som var personliga angrepp.

Det osakliga ordval som Niinistö gjorde kan inte tydligt anses ha överskridit det godtagbaras gränser på det sätt som avses i strafflagen.

En högre tröskel för åtal mot ministrar fastställs också i grundlagen.

Statsrättsexperternas samhälleliga roll är i den grad betydande att deras verksamhet måste kunna kritiseras inom de gränser som strafflagens bestämmelse om ärekränkning.

Justitiekanslern, Tuomas Pöysti

Därför finns det inte förutsättningar att inleda en förundersökning eftersom det inte hade bidragit med några nya relevanta bevis.

Här kan du läsa hela beslutet (på finska).

För professor Martin Scheinin är de mänskliga rättigheterna heliga - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln