Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Hela huset cyklar", men endast en fjärdedel av husbolagen har cykelförråd - nu krävs större satsningar

Från 2019
Cyklar parkerade på gård i Åbo
Bildtext Cykelförvaring behövs, säger man vid statens bolag för hållbar utveckling, Motiva.
Bild: Nilla Hansson/Yle

Cyklismen i Åbo ska uppmuntras, men husbolagen ligger efter med utrymmen. Bara en fjärdedel av husbolagen har utrymmen för cyklar.

För att Finland ska uppnå sina klimatmål är det viktigt att satsa på cyklismen.

En av utmaningarna är att få husbolagen att satsa på cykelförråd och Motiva, statens bolag för hållbar utveckling, säger att det behövs mera satsningar på just cykelutrymmen.

"Hela huset cyklar"

Därför har Motiva tillsammans med Miljöministeriet satsat på en handbok som heter "Pyörälla koko talo", ungefär "Hela huset cyklar" på svenska.

Handboken kommer inom kort också ges ut på svenska.

Med publikationen försöker man nå husbolagens styrelser för att antingen förbättra den nuvarande cykelförvaringen eller satsa på att ordna med nya utrymmen för cyklarna i husbolaget.

blå trehjuling på rufsig gräsmatta med maskrosor och bänk
Bildtext Även barncyklar kan behöva lås i städerna.
Bild: Nilla Hansson/Yle

Bara vart fjärde husbolag satsar på cyklarna

Enligt Fastighetsförbundets kartläggning 2018 har endast vart fjärde husbolag tillgång till ett tillräckligt stort utrymme för cykelförvaring.

Särskilt i äldre byggnader är det svårt att hitta utrymmen för cyklar, men också i många nya hus råder brist på cykelutrymmen.

Säker förvaring avgörande

Möjligheten till förvaring har stor betydelse för att människor väljer cykel som fortskaffningsmedel, säger miljörådet Kaisa Mäkelä.

Det är experten Helena Suomela som har utvecklat den nya handboken.

Här hittas handboken.

mängder av cyklar mot tegelvägg
Bildtext Inte så säker cykelförvaring.
Bild: Nilla Hansson/Yle

Idag är cyklarna ofta dyra och bristen på cykelförråd kan bli ett stort hinder för att satsa på en bra cykel.

Därför bli det viktigt ur många synvinklar att huset kan erbjuda välfungerande utrymmen för dem enligt handboken.

två svarta cyklar utan sadel
Bildtext Också sadlar stjäls.
Bild: Nilla Hansson/Yle

Den nya handboken ger också tips på hur man gör det svårare för cykeltjuvar och enklare för olika slag av cyklar och cyklister att använda cykelförråden.

Klart behov av handbok

Matti Koistinen är verksamhetsledare för Cykelförbundet och han skulle gärna se en lite mångsidigare handbok men säger sig ändå vara rätt nöjd med den nya publikationen.

Det finns ett klart behov av den, menar han. Som han ser det är det ofta så att cyklisterna inte vågar satsa på bra cyklar på grund av bristfälliga förvaringsmöjligheter.

Särskilt elcyklar och andra dyra cyklar stjäls.

Koistinen tycker att Danmark och Holland verkligen har investerat i cyklismen och bra förvaringsutrymmen.

Länderna är som känt verkliga cykelländer.

"Cyklar rostar ute - därför borde det finnas utrymmen"

Vad tycker då cyklisterna i Åbo?

Benjamin Björkqvist har inte tänkt på det här med cykelförråd eftersom han själv har en bra och säker plats för sin cykel.

Han låser inte ens sin cykel eftersom porten till hans gård är låst.

Vi skulle behöva ett ordentligt lås och nycklar för kanske hundra människor

En cyklist i Åbo

Veera

kommer cyklande med en stadig cykel som hon turligt nog har fått av en god vän istället för den cykel som blev stulen.

Hon brukar parkera sin cykel på husets gård där det finns cykelställ. Hon tycker det skulle vara bra om husbolaget satsade på ett särskilt utrymme med tak och som skulle vara låst.

Inte bara med tanke på stölder utan också på det faktum att cyklar rostar ute.

orange skylt där det står Älä tuki kulkutietä
Bildtext Inte så cykelvänligt.
Bild: Nilla Hansson/Yle

Där Sami bor i Åbo centrum finns det cykelförråd som han är nöjd med. Dessutom finns det alldeles nya cykelställ.

Så han hör till den omkring fjärdedelen av cyklisterna som är nöjda med cykelförvaringen.

Sanna Huttunen tycker att cykellederna i Åbo centrum borde förbättras. Ibland slutar cykelvägarna tvärt och det är svårt att veta hur det är meningen att man ska fortsätta.

Hon tycker också att man som cyklist kunde ha nytta av någon slags karta över cykelvägarna.

Hela Sannas fyra personers familj cyklar hela tiden. Men de är oroliga för att cyklarna ska bli stulna.

Förvaringen på gården, skolan och arbetsplatsen är riskabel. I synnerhet för nya dyra cyklar.

cyklar i buskar på innergård
Bild: Nilla Hansson/Yle

Därför vågar familjen inte längre satsa på cyklar av hög kvalitet. Familjen har redan blivit bestulna på tre cyklar.

- Nu tänker vi noggrant ut var det överhuvudtaget är möjligt att parkera sin cykel någorlunda tryggt.

På Huttunens gård finns inget cykelförråd.

Men i hennes husbolags styrelse har man ändå ganska länge pratat om att bygga ett cykelförråd.

- Det finns plats, men ännu har vi inte gjort något. Hoppas att det kommer snart.

Frågan är ändå om platsen räcker.

- Vi skulle behöva ett ordentligt lås och nycklar för kanske hundra människor, säger Huttunen med ett skratt.

Så cykelförrådet måste vara ganska stort.

Den nya cykelhandboken finns på Motivas webbplats och ger råd både till cyklister och husbolag.

Diskussion om artikeln