Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

En röd tråd för Almahemmet saknas - sex år gammal dränering bristfällig

Från 2019
Uppdaterad 28.05.2019 14:45.
Den gula träbyggnaden Almahemmet i Kimito.
Bildtext Almahemmets öde har länge varit i vågskålen i Kimitoön.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Det var tänkt att äldreboendet Almahemmets öde skulle klargöras denna vecka under Kimitoöns fullmäktigemöte.

Men så blev det inte eftersom kommunstyreslen redan förra veckan valde att remittera ärendet för ny behandling.

Almahemmet har visat sig vara en svår nöt för politikerna att knäcka.

Först handlade det om vårdreformen, och nu är det skicket på fastigheten som avgör dess framtid.

- Jag tror egentligen inte att det handlar om själva Almahemmet så mycket. Vi borde överlag våga vara modigare i kommunen och ta beslut som är lite större och gå in på djupet, säger Michael Oksanen från SFP.

Har beslutsfattarna haft en röd tråd för Almahemmet?

- Almahemmet är en pusselbit i en stor helhet. Jag tror att kommunen skulle må bra om man talade om servicen som helheter och inte bara fokuserade på enskilda fastigheter, säger Oksanen.

Michael Oksanen.
Bildtext Michael Oksanen säger att SFP alltid kämpat för att bibehålla en summa för renovering av Almahemmet, men att man måste börja se på större helheter.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Under 2010-talet har flera renoveringar genomförts i fastigheten. Slutnotan för de åtgärder som gjorts de senaste 10 åren landar på 770 000 euro.

Vet du om kommunen har investerat mer eller mindre än en miljon euro i fastigheten de senaste tio åren?

- Jag skulle helst inte gissa, men nog är det över en miljon euro, säger Oksanen.

Totalt är det 770 000 euro. Är det inte en viktig detalj när ni ska fatta beslut om fortsatta investeringar?

- Det är klart. Men om vi har investerat 700 000 euro under en tioårsperiod och nu fortsätter lägga till flera miljoner och inte kan vara helt säkra på vad vi får för det, så är frågan om man igen borde titta på en helhetslösning, säger han och fortsätter.

- Vi kanske borde starta helt om och till exempel se på hur vår ö ser ut 2030. Vilka fastigheter och vårdenheter behöver vi? Det här är något jag skulle vilja föra en öppen diskussion om med beslutsfattare, involverade tjänstemän och personal. Vad är det vi faktiskt behöver?

Almahemmet i Kimito, grön gräsmatta och bilar på parkeringar framför huset.
Bildtext Almahemmet.
Bild: Amanda Vikman/Yle

"Den senaste utredningen av Almahemmet bristfällig"

Johan Sundqvist (SDP) har en lite annan syn på Almahemmet och var själv med på en rundtur i fastigheten under våren.

Sundqvist tycker fortfarande att det finns för lite fakta på bordet för att man ska kunna göra rätt beslut om enheten.

- Utredningen som Ramboll gjorde är bristfällig, det ska göras en ny undersökning som är viktig och gäller luftkvalitén och till exempel skicket på stommen och husgrunden, säger han.

Frågan kring de tio senaste årens investeringar riktas också till Johan Sundqvist.

- Jag vet faktiskt inte på rak arm, om jag måste gissa så är det nog inte många tiotusen euro, säger han.

Johan Sundqvist i grå kavaj.
Bildtext Johan Sundqvist har engagerat sig mycket i Almahemmet.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Det landar på 770 000 euro. Är det inte en viktig detalj med tanke på beslut som fattas om framtida renoveringar?

- Visst! Det är stora pengar, men som sagt, vi får se vad fortsatta utredningar visar. Underhållet av fastigheten har varit mycket bristfällig under en lång tid. En tydlig plan för Almahemmets framtid har inte funnits, säger Sundqvist.

Enligt honom kunde kommunen gott ha råd med att renovera Almahemmet tack vare förmånliga lån och kommunens ackumulerade överskott på 12 miljoner euro.

Sex år gammal dränering har brister

Det är mycket som Ramboll, företaget bakom den senaste konditionsgranskningen, anser att måste undersökas och åtgärdas framför allt de kommande fyra åren.

Det som listats i deras rapport innebär direkta kostnader på 1,17 miljoner euro. En stor del av den summan består av mer ingående utredningar av konstruktionen.

Tillsammans med planerings- och byggherrekostnaderna samt oförutsedda kostnader uppskattar företaget NL-Rakennuslaskenta att de slutliga renoveringarna landar på mellan 2-2,5 miljoner euro.

Exempel på några av renoveringskraven enligt Ramboll.

Innan år 2023 borde man enligt Rambolls rapport ha utfört de mest akuta granskningarna och renoveringarna som går lös på cirka 1 miljon euro.

Ett stort frågetecken är också dräneringen. År 2013 gjordes nämligen ett omfattande arbete där bland annat dräneringen ingick och slutnotan landade på 484 000 euro.

Men i Rambolls rapport framkommer det nu att arbetet måste ses över.

- Det största problemet med dräneringen finns vid huvudentrén där det under vissa omständigheter kommer in vatten i källaren, säger Kimitoöns fastighetschef Jonas Pomrén.

Jonas Pomren i grå tröja vid ett fönster.
Bildtext Fastighetschef Jonas Pomrén.
Bild: Amanda Vikman/YLE

Han var inte fastighetschef när dräneringen gjordes. Enligt honom var det ändå rätt beslut att inte spränga ner dräneringen på tillräckligt djup, baserat på den information man hade.

- Det hade definitivt varit sämre ställt om man inte hade utfört dräneringen alls. Man såg det då som för riskfyllt att spränga vid huset, säger han.

Enligt Rambolls rapport bör man göra mer omfattande undersökningar av dräneringen och åtminstone delar av den måste göras om.

Fukt- och mögelundersökning ska utföras

Under kommunstyrelsens möte den 20.5 föreslog kommundirektör Anneli Pahta att man flyttar verksamheten till Esperi cares fastighet intill Attendo i Kimito centrum.

Motiveringen var att kommunen inte har råd med Almahemmets renoveringar på grund av Kimitoöns betydande skuldbörda samt den ogynnsamma ekonomiska utvecklingen.

Ett väl använt, slitet häfte och husritningar på ett ett skrivbord.
Bild: Tiina Grönroos / YLE

Ärendet remitterades ändå än en gång enligt förslag av SFP-gruppen och Tomy Wass (VÄNSTER).

De föreslog att det ska göras upp en ny helhetsplan för hela kommunens vård- och äldreomsorg. Dessutom ska en fukt- och mögelundersökning av Almahemmet presenteras för fullmäktige före oktober i år.

Inte mycket gott att säga om Esperis fastighet

Flera tjänstemän och politiker besökte Esperi cares fastighet på Mästarvägen 18 i Kimito den 9 maj. Äldreomsorgschef Eva Manelius hade i första hand orosmoln att rapportera gällande fastigheten.

Ett problem är att sängarna inte går att få ut ur rummen utan att man monterar ner dem. Det finns heller ingen kylfunktion på ventilationen och eftersom fastigheten inte har varit i användning vet man inte hur varmt det blir i rummen på sommaren.

Nybyggda hus i Kimito.
Bild: Yle/Monica Forssell

Det fanns inte heller några förrådsutrymmen för till exempel smutstvätt, reservlakan och rullstolar. Därför föreslog Manelius att man ställer en barack med ramp på gården som skulle inrymma dessa.

Avdelningen för demensavdelningen skulle bli för stor med 16 platser då rekommendationen är 8-10 platser. Hon nämner att Almahemmets 12 platser också är för stort.

Det positiva med Esperi cares fastighet var att den är snygg, prydlig och har nya lättstädade ytor.

Diskussion om artikeln