Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ansiktsigenkänning, sociala kreditpoäng och videoskampålar - det låter som en dystopisk tv-serie men är verklighet i Kina

Från 2019
Uppdaterad 06.06.2019 17:06.
Kinas flagga och övervakningskameror.

Köp grönsaker och blöjor, då får du pluspoäng. Köp alkohol och gå mot röd gubbe så sjunker dina poäng. Det är som från tv-serien Black Mirror, men är verklighet i Kina. Det sociala kreditsystemet är möjligt tack vare enpartistaten och dagens högteknologiska övervakningsapparatur.

Mitt under en tågresa i dagens Kina kan du plötsligt väckas ur dina dagdrömmar av en vass högtalarröst:

- Om du röker ombord på tåget eller reser utan giltig biljett eller giltig id-handling måste du betala böter. Dessutom kommer din sociala kreditvärdighet omedelbart att sjunka.

Med det sociala kreditsystemet menas ett - idag frivilligt men i framtiden obligatoriskt - system där medborgare ges plus- och minuspoäng.

Systemet kan komma att påverka allt från kinesernas karriärmöjligheter till möjligheterna att uttrycka sig och röra sig fritt.

I dagens Kina finns flera parallella system vars syfte utåt är att ge fördelar och poäng åt medborgarna baserat på deras uppförande.

I olika städer fungerar de sociala kreditsystemen på lite olika sätt.

Men huvudsyftet är det samma: att belöna dem som följer regler och goda seder och bestraffa dem som bryter mot regler eller sociala koder.

Under 2020-talet är målet att samla ihop alla dessa system till ett stort system. Ingen vet exakt hur det nya systemet kommer att se ut, men Kina har redan kommit långt när det gäller att bygga ett omfattande övervakningssamhälle.

Kinesisk soldat och övervakningskameror vid Himmelska fridens torg i Peking.
Bildtext Övervakningskameror är en väldigt vanlig syn i dagens Kina

Övervakning och kontroll

- Via det här sociala kreditsystemet försöker myndigheterna styra människornas beteende så att de ska börja följa lagar och “goda vanor”, berättar Outi Luova.

- Myndigheterna analyserar också den massiva mängd av data som samlas in och så tror man sig kunna sålla ut de individer som i framtiden kan skapa problem. De här människorna kommer myndigheterna att hålla under särskild uppsikt.

Luova jobbar på Åbo universitets forsknings- och utbildningscenter för Östra Asien och forskar om utvecklingen av artificiell intelligens i Kina.

- En bakomliggande orsak till att att Kina genomför det sociala kreditsystemet (SCS) är brist på förtroende och laglydighet i landet. De ofta förekommande matskandalerna är ett typexempel på detta.

Det här problemet har kineserna tampats med i årtionden, säger universitetslektor Luova.

Luova tillägger att det sociala kreditsystemet knappast kommer att bli färdigt år 2020.

Digitala skampålar

Outi Luova förklarar att det kinesiska sociala kreditsystemet delas in i tre kategorier. För det första finns poängsystem som enligt Luova redan tagits i bruk i hela Kina.

- I det här systemet kan du placeras in på en eller flera svarta listor om du bryter mot regler och lagar. Om ditt beteende är exemplariskt stiger dina sociala poäng.

Exempel på skäl till svartlistning är obetalade räkningar eller att du inte avtjänat en dom.

- En konsekvens av att ha blivit svartlistad är att du hindras att köpa biljetter till snabbtåg eller flyg, säger Outi Luova.

Flera varianter av det sociala kreditsystemet har testats lokalt i en del städer och på en del håll har experimenten mött starkt lokalt motstånd berättar Luova.

- I de här testprojekten kan du få poäng om du donerar pengar till välgörenhet eller om du med aktiva handlingar visar att du tar väl hand om dina åldrande föräldrar. Om du däremot lämnar dina föräldrar åt sitt öde sjunker dina poäng.

Ansiktsigenkännings- och säkerhetskameror i Shenzhen, Kina.
Bildtext Kina har världens tätaste nätverk av övervakningskameror.

I en del pilotprojekt har myndigheterna testat vilka bestraffningsmetoder som funkar bäst på dem som bryter mot reglerna.

- Om du till exempel inte betalat dina böter publiceras ditt namn och din bild i den lokala biografen före filmen börjar. I andra städer har de som kört eller gått för många gånger mot rött ljus i trafiken fått se sig själva på en digital annonstavla på busshållplatsen.

Har det någon effekt på folks beteende att hänga ut folk i moderna skampålar?

- I de städer där man testat detta så har trafikvettet blivit bättre. Folk går eller kör inte längre mot rött ljus.

Att Kina ligger i framkant i ansiktsigenkänningsteknolgi är en stor fördel för de krafter som vill utveckla övervakningssamhället.

Vad är ansiktsigenkänning?

  • Ansiktsigenkänning eller facial recognition är en digital teknik som innebär att ett datorprogram skannar ett ansikte och sedan identifierar det.
  • Identifieringen sker genom att utvalda ansiktsdrag på bilden jämförs med bilder på andra ansikten ur en databas.
  • Metoden blir allt vanligare och används till exempel i smarttelefoner för att låsa upp skärmen, och på Facebook för att tagga kompisar på bilder.
  • Ansiktsigenkänning har använts av poliser i bland annat USA och Storbritannien för att underlätta utredningsarbetet. Samtidigt väcker tekniken frågor om personlig integritet. Stora databaser med namn och ansikten kan exempelvis möjliggöra massövervakning i realtid.
  • Kina ses som ett ledande land inom teknikutvecklingen och använder ansiktsigenkänning för att gripa brottslingar eller politiska motståndare.

Företagens och statens allians

Outi Luova tillägger att kinesiska storföretag också lanserat olika sociala poängsättningssystem som är baserade på frivillighet.

En kvinna testar företaget Alibabas ansiktsigenkänningssystem för köp av alkohol på vinmässan VinExpo i Hongkong våren 2018.
Bildtext En kvinna testar företaget Alibabas ansiktsigenkänningsteknologi på en vinmässa i Hongkong. Redan idag överlåter kinesiska företag användardata till kinesiska myndigheter.

- Stora kommersiella plattformar som Alibaba har byggt upp system där människor får poäng baserat på inköp och betalningsförmåga. Folk kan också ge poäng åt varandra i de här kommersiella sociala kreditsystemen.

- Många tycker om den här typen av poängsättning eftersom de kan få konkret nytta i form av billigare produkter och andra förmåner.

En annan kinesisk jätte, sociala medieplattformen WeChat, spelar en möjligtvis ännu större roll i fråga om de sociala kreditsystemen och övervakningen av medborgarna. WeChat är inte bara ett verktyg för digital kommunikation utan det kan också användas för mobila betalningar (WeChat Pay).

De som betalar med WeChat har kopplat sitt sociala medieverktygs data med sitt personnummer och sitt kinesiska bankkonto.

I många butiker och restauranger i dagens Kina är WeChat det enda betalningsmedlet, därför samlar WeChat ofantliga mängder data av kineser varje dag. Redan nu tar myndigheterna del av de användaruppgifter som de kinesiska företagen samlat in.

Enligt australiska ABC har en lokal domstol i Hebei-provinsen använt sig av det sociala nätverket WeChats teknologi och utvecklat en app där användare kan se hur många opålitliga medborgare som finns inom en radie på en halv kilometer. De högt skuldsatta är markerade med röd färg och deras namn, foto och hemadress publiceras i appen.

I framtiden, när de sociala kreditsystemen utvecklats fullt ut, är det möjligt att de kinesiska myndigheterna i ännu större skala utnyttjar de privata företagens data.

Företaget Tencent som ligger bakom WeChat uppskattar att plattformen har över en miljard användare.

Övervakning på export

Inom de närmaste åren klarnar det exakt vilka delar av dagens sociala kreditsystem som ingår i det obligatoriska jättesystemet med uppgifter om Kinas hela befolkning.

Kinesiska turister vilar ut vid Himmelska fridens torg i skuggan av ett torn av övervakningskameror.
Bildtext Övervakningskameror fäller en skugga över en grupp kinesiska turister som sitter vid Himmelska fridens torg i Peking.

- Helt klart är också att det politiskt korrekta beteendet kommer att vara en del av detta sociala kreditsystem. Förbudet mot att uttrycka offentlig kritik mot kommunistpartiet till exempel i sociala medier är absolut.

Redan nu har det väckt en del diskussion att en person som fått poängavdrag och suttit i fängelset för kritik av partiet, även efter avtjänat straff lever med samma låga poäng på sitt SCS-konto.

Kinas arbete för att göra politiska och ekonomiska inmutningar runt världen innefattar också övervakningsindustrin. Trots den kritik som riktats mot att Kina försöker bygga upp ett orwellianskt samhälle finns det flera länder som redan köpt övervakningsteknolgi av Kina.

- Kina har framgångsrikt lyckats övertyga flera länder i Latinamerika och Afrika om att det här är bra teknologi. De har sålt ansiktsigenkänningsteknologi, och både stationära och mobila övervakningskameror.

Enligt The New York Times undersökande reportage har flera länder så som Ecuador, Zimbabwe, Pakistan, Uzbekistan, Förenade Arabemiraten, Kenya och Tyskland köpt kinesisktillverkad övervakningsapparatur.

Källor: Foreign Policy, Human Rights Watch, Global Times, Wired, ABC, The New York Times

Diskussion om artikeln