Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya färjan sätter igång stora förändringar i hamnen i Vasa

Från 2019
Uppdaterad 28.05.2019 09:05.
Nya trafikarrangemang vid hamnen i Vasklot.
Bild: Yle/Jonas Mastosalo

Vasa hamn på Vasklot står inför stora förändringar de kommande åren. Kajer försvinner, andra förlängs och framför allt väntar sig hamnchefen Teijo Seppelin en ökad frakttrafik. Men också passagerarvolymerna förväntas växa.

Två stora saker är på gång de allra närmaste åren. Det handlar förstås om den nya Kvarkenfärjan som ska börja trafikera våren 2021.

Och om Wärtsiläs etablering på Vasklot, då hela fabriken och en stor del av administrationen flyttar till hamnens absoluta närhet.

- Jag har stora förhoppningar på Wärtsiläs etablering på Vasklot. Dels blir det ännu lättare för Wärtsilä att skeppa ut sina produkter via hamnen i Vasa men samtidigt är det en stark signal till andra företag, säger Teijo Seppelin, vd för Kvarken Ports.

Färjan kräver ändringar i hamnen

Kvarken Ports ägs av Vasa stad och Umeå kommun och driver hamnarna i Vasa och Umeå.

För att kunna ta emot den nya Kvarkenfärjan krävs en hel del ändringar i hamnen och mycket är redan på gång.

Jan-Ove ingo på landgången.
Bildtext Jan-Ove Ingo.
Bild: Yle/Kati Enkvist

- Just nu gör vi om bilplanen, säger byggnadschef Jan-Ove Ingo på Vasa stad.

Bilplanen vänds 90 grader. När ändringen är genomförd ska de bilburna passagerarna köa till incheckningen längs med Skeppsredaregatan.

På det här sättet hoppas man få bort de köer som har kunnat uppstå på Reinsgatan just före färjan ska avgå.

En annan ny sak är passagerarbron, eller det så kallade röret som passagerarna går i mellan terminalbyggnaden och fartyget.

- Den har vi delvis förnyat redan nu. Den nya färjan är högre än den nuvarande och därför blir gången också längre, säger Jan-Ove ingo.

Nya kajer byggs

Den nya färjan kommer också att ligga ett steg längre norrut i hamnen än vad den nuvarande färjan gör.

- Passagerarkajen måste förnyas. Den nuvarande är i dåligt skick och håller helt enkelt inte för den nya färjan.

I samband med att kajen byggs om kommer också hamnbassängerna att muddras.

Nya trafikarrangemang på Vasklot.
Bild: Yle/Jonas Mastosalo

- För närvarande håller inte hela hamnbassängen det djup som farleden till hamnen gör, säger Ingo.

Budgeten för de projekt som direkt hänger ihop med den nya färjan uppgår till cirka 15 miljoner euro.

Om ett par år, när de här projekten är genomförda och den nya färjan är i trafik, fortsätter arbetet med att utveckla hamnen ytterligare.

Ramp vid kolkajen

Följande steg är då en ro-ro-ramp mellan Reinska kajen och kolkajen, alltså på hamnens norra sida.

- Kolet försvinner på sikt, säger Jan-Ove Ingo.

Rampen vid Reinska kajen kommer att behövas då följande, riktigt stora projekt sätter igång: Förlänga Lasses kaj.

Lasses kaj är den långa kajen på hamnens södra sida. Planen är att förlänga den norrut, ända till den södra eller eventuellt ända till den norra piren.

- Det projektet är så stort att det riskerar störa verksamheten i hamnen. Därför behövs också rampen på Reinska kajen, säger Jan-Ove Ingo.

Hopp om ny linjetrafik

Alla de här investeringarna kräver förstås också att fartygstrafiken ökar i hamnen. Kvarken Ports vd Teijo Seppelin ser med stor tillförsikt på framtiden.

- Jag tror vi kan få igång linjetrafik, så kallad feedertrafik till de stora hamnarna i Europa – Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, säger Seppelin.

teijo seppelin vid inre hamnen i vasa
Bildtext Teijo Seppelin.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Men det behöver nödvändigtvis inte ske snabbt.

- Två, tre år är ingenting i sjöfarten.

Från Umeå har man redan nu linjetrafik söderut.

- Vasa blir en del i det i och med att godset kan transporteras med Wasaline över Kvarken och sedan vidare från Umeå, säger Seppelin.

Tio meter räcker

Farleden till Vasa håller för närvarande ett djup på nio meter. Samtidigt muddras farleden i Karleby till 14 meter.

- Vi ska inte jämföra oss med Karleby. Från Karleby fraktas bulkvaror i stil med järnpellets, där krävs så stora båtar. Jag har diskuterat med rederierna i Finland och deras framtida tonnage för vår typ av frakt kommer att kräva mellan nio och tio meters farleder, säger Seppelin.

Diskussion om artikeln