Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnwatch: Det borde vara lättare att få insyn i vårdbolagens verksamhet

Från 2019
Närbild på händer. En läkare drar på sig handskar.
Bild: Derrick Frilund / Yle

I morse kom Finnwatch med en rykande färsk rapport, som handlar om de finländska vårdbolagens skatteansvar.

I granskningen ingick sex finländska vårdbolag: Attendo, Mehiläinen, Cor Group (Coronaria), Pihlajalinna, PlusTerveys och Terveystalo.

Finnwatch bedömde företagens skatteansvar genom att undersöka vilka handlingar företagen gör för att slippa betala skatt i det land företagen har sin verksamhet.

Fem kategorier låg som grund i granskningen: öppenhet, offentlig skattestrategi, skattetvister, internationell skatteplanering och inkomstomvandling.

Viktigt med öppenhet och att informationen är lätt att hitta

Enligt Finnwatch ska beslutsfattare och konsumenter kunna bedöma företagens skatteansvar och då är det viktigt att informationen är lätt att hitta.

Attendo svarade bara delvis på Finnwatchs frågor och då bara för Finlandskoncernen. Företaget hävdade att den finländska koncernen inte kan svara på de frågor som berör den svenska eller nordiska verksamheten.

En miniräknare, penna, papper med statistik och mynt på ett bord.
Bildtext Att hitta information borde vara lätt, anser Finnwatch.

Attendo uppgav också att de anlitat E&Y som skattekonsult och bett om förhandsavgöranden gällande beskattningen. Attendo har inte gett Finnwatch ansökan om förhandsavgörandet och inte heller bilagorna till ansökan.

De andra företagen i granskningen har svarat på nästan alla frågor.

En offentlig skattestrategi viktigt

Såväl privatpersoner som samfund sysslar med skatteplanering i någon mån. Verktygen för planeringen varierar mycket och i vissa fall går det så långt att det rör sig inom gråzonen.

Enligt Finnwatch skulle det ha betydelse för intressentgrupperna om företagen skulle offentliggöra sitt ansvar gällande skattebetalningen.

I granskningen kom det fram att bara Mehiläinen berättar på sin hemsida om sin skattestrategi. De andra företagen har ingen offentlig skattestrategi.

Nästan alla företag i någon form av skattetvist

I granskningen har bara de fem senaste årens aggressiva skatteplanering, skattetvister gällande inkomstomvandling eller andra skattegranskningar av ekonomisk betydelse beaktats.

Mehiläinen har en pågående skattetvist gällande företagets tidigare ägare Ambea Finland Ab under åren 2006-2012. Tvisten handlar om skattelättnader i samband med allokering av räntekostnader.

Mehiläinen har betalat de skatter som krävs men har uppgett i utredningen att de ansöker till den högsta förvaltningsdomstolen för att få en rätt behandling av ärendet. Mehiläinen har förlorat tvisten i förvaltningsdomstolen.

500-eurossedlar med ett mynt med skattebyråns logo på.
Bild: Yle Uutisgrafiikka

Attendo i sin tur uppger att den finländska koncernen inte alls haft skattetvister. Företaget svarade inte på frågan om de har skattetvister i andra länder.

Det har visat sig att Attendos förra dotterbolag är i en skattetvist, vars storlek Finnwatch inte känner till.

Attendo har förlorat tvisten i både förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

Det som sticker ut är att Pihlajalinna och Cor Group aldrig haft skattetvister.

Internationell skatteplanering

Terveystalo använder inte sig av internationell skatteplanering men gamla företagsstrukturer påverkar fortfarande företagets beskattningsbara inkomster för år 2018.

Pihlajalinna, Cor Group och PlusTerveys har aldrig sysslat med aggressiv internationell skatteplanering.

Två olika sätt för inkomstomvandling i vårdbolag

Med inkomstomvandling menas en omvandling från förvärvsinkomst till kapitalinkomst, som har en lägre beskattningsprocent. Inkomstomvandlingen kan också gå den andra vägen.

För bolagen inom social- och hälsovårdsbranschen kan det här göras på två sätt. Det ena alternativet innebär att läkare och andra sakkunniga inte avlönas som arbetstagare. I stället jobbar de genom eget företag som näringsidkare, och det innebär en lägre skatt för bolagen. Det andra alternativet är att betala ut dividender åt arbetstagarna som delar av lönen.

Grafisk bild på en påse med ett dollartecken.
Bild: Mostphotos

Över hälften av läkarna jobbar som tjänsteleverantörer hos Mehiläinen, Pihlajalinna och Terveystalo.

För PlusTerveys finns ingen tydlig information om hur mycket köptjänster som används men majoriteten av läkarna är i ett arbetsförhållande.

För Attendo och Cor Group finns ingen information om hur mycket köptjänster som används.

Slutsatser och rekommendationer

Det företag som risades mest i granskningen var Mehiläinen medan Pihlajalinna och Cor Group placerade sig bäst.

Gällande den offentliga skattebetalningen rekommenderar Finnwatch att företagen gör upp en strategi för ansvaret.

Finnwatch rekommenderar också att avkastningsgraden på aktier minskar från 8 procent till 4 procent. Dessutom skulle den beskattningsbara andelen stiga från 25 procent till 40 procent.

En grön människofigur drar ut en grön mapp ur en lång rad med svarta mappar.
Bildtext Enligt Finnwatch borde det vara lättare att få insyn i företagens bokslut.
Bild: Mostphotos

Databasen hos Patent- och registerstyrelsen borde göras avgiftsfri så att beslutsfattare, medborgare och medier har möjlighet att granska företagens bokslut.

Dessutom rekommenderar Finnwatch att beslut från rättegånger gällande beskattningar ska offentliggöras.

Rapporten kan läsas i sin helhet här (på finska).

Diskussion om artikeln