Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många frågor kring nya utlänningslagen, Migris ursäkt "en lättnad" för dem som arbetar med papperslösa

Från 2019
Uppdaterad 07.06.2019 09:06.
Pakolaisia Münchenin rautatieasemalla syyskuun alussa 2015
Bildtext Bland Migris asylansökningar finns det ännu asylfall från 2014 och 2015, på bilden syriska flyktingar på väg norrut från München.
Bild: EPA / Peter Kneffel

En lätt förvirring men ändå en stor lättnad att den nya utlänningslagen inte tillämpas retroaktivt, kommenterar planerare Eva Kuhlefelt vid Röda Korset efter att ha tagit del av Migrationsverkets offentliga ursäkt. Migri kom med en sällsynt ursäkt över att ha kommunicerat otydligt och illa om vad den nya utlänningslagen innebär.

Migrationsverket säger i ett utlåtande på sin hemsida att man ber "uppriktigt om ursäkt, för att vi inte förmått informera om ändringarna tillräckligt tydligt och i tid".

Utlänningslagen ändrades den första juni. Villkoren för ny asylansökan preciseras och rätten till arbete under och efter asylprocessen ändras. De minderårigas ställning ändras också när det handlar om familjeåterförening.

Den nya utlänningslagen har inneburit bekymmer

― planerare Eva Kuhlefelt, Röda Korset

För dem som arbetar med papperslösa personer, alltså dem som saknar uppehållstillstånd, har otydligheten i den nya utlänningslagen inneburit bekymmer.

- Rätten att arbeta upphör för asylsökande betydligt tidigare i och med den nya lagen, i samband med ett verkställbart beslut.

Eva Kuhlefelt arbetar som planerare för Röda Korsets nationella program för papperslösa.
Bildtext Eva Kuhlefelt arbetar som planerare vid Finlands Röda Kors, nationella programmet för papperslösa.
Bild: privat

Enligt den gamla utlänningslagen har man fått jobba, tills man fått ett sista asylbeslut - ett beslut som vunnit laga kraft, säger Eva Kuhlefelt, planerare vid Röda Korsets nationella program för papperslösa.

För hennes klienter innebär det att rätten att arbeta upphör flera månader tidigare.

- De här månaderna är väldigt viktiga ifall man håller på att söka ett arbetsbaserat uppehållstillstånd.

Utlänningslagen tillämpas inte retroaktivt

Stämningen för Kuhlefelt och hennes kolleger är lättad för ännu i lördags, då ändringarna i utlänningslagen trädde ikraft, trodde de att deras klienter blir utan rätten att arbeta.

- Lagen tillämpas inte retroaktivt utan om man då, den 31 maj haft rätt att arbeta och fått ett verkställbart beslut före 1 juni, så får man fortsätta jobba tills man får ett beslut som vunnit laga kraft, förtydligar hon ännu.

Kuhlefelt var också bekymrad över följderna för arbetsgivarna och hur mycket de kan räkna med att ha sina arbetstagare på jobb.

- Och vad händer med dem som i och med den nya utlänningslagen då skulle jobba olagligt? Därför var vi nervösa, säger hon. Förutsatt att vi har tolkat lagen rätt så kan vi nu andas ut.

Nya tider, ny regering - vad händer nu?

Eva Kuhlefelt säger också att spännande tider pågår för dem som arbetar med flyktingfrågor. Det finns detaljer i den nya regeringens regeringsprogram, som står i konflikt med den nya utlänningslagen.

- Hur ska de här frågorna lösas, det väntar vi också på, säger hon.

Antalet nya asylansökningar ökar, därför ändras lagen

Inrikesministeriet motiverar lagändringarna med att antalet nya ansökningar om internationellt skydd ökar och reglerna för när man får lämna in en ny ansökan behöver klargöras.

- .Närmare hälften av alla ansökningar i fjol var nya asylansökningar, säger ledande sakkunnig Kukka Krüger vid Inrikesministeriets immigrationsavdelning.

Hon säger att myndigheterna behöver klargöra i utlänningslagen vilka förutsättningarna är för att nya asylansökningar tas upp till prövning.

Kukka Krüger arbetar som ledande sakkunnig vid Inrikesministeriet.
Bildtext Kukka Krüger är ledande sakkunnig vid Inrikesministeriet.
Bild: privat

Det här kritiserar Minna Saunders, verksam i Åbo, med papperslösa kvinnor.

- Lagförändringen är onödig, redan nu är det väldigt svårt att få en ny asylansökan behandlad. Lagändringen ändrar inte på det här.

Myndigheterna vill förhindra missbruk

Kukka Krüger förklarar att asylsökande måste ange motiverande skäl till varför den asylsökande inte tidigare har uppgett de grunder som nu tas upp i en ny asylansökan.

- Det föreligger ingen fara för att myndigheterna skulle sända motstridiga signaler med lagändringen. Avsikten är att förhindra missbruk av asylrätten och att alla som uppfyller kraven på att på nytt ansöka om asyl faktiskt prövas.

Hon förklarar att det inte då uppstår några köer av fall, som inte uppfyller villkoren för en ny asylansökan.

- Då hinner myndigheterna behandla de fall som uppfyller kraven på ny ansökan snabbare än hittills, säger Krüger.

En svartvit bild på Minna Saunders. Hon har en långrandig jacka med en knapp på. Knappen har texten Olet tärkeä.fi.
Bildtext Minna Saunders är projektchef och arbetar med papperslösa kvinnor i Åbo.
Bild: privat

Inställningen om att vi inte vill ha dem till Finland förstärks

― Minna Saunders, arbetar med papperslösa i Åbo

Migrationsverket har närmare 10 000 asylansökningar på bordet, drygt två tusen anhåller om asyl för första gången. Antalet nya asylsökningar har ökat under 2016 och 2017, därför preciseras lagen gällande nya ansökningar från den första juni.

Ändringarna väcker kritik. Inställningen: "vi vill inte ha dem till Finland" förstärks, när systemet blir så komplicerat, säger Minna Saunders, som arbetar med papperslösa kvinnor i Åbo.

- Jag är missnöjd med den nya utlänningslagen, eftersom den motiveras med orsaker som missbruk, explicit missbruk av asylsökande.

Hon hoppas att man i stället skulle prata om hur man kunde möjliggöra "en rättvis process för dem som kom hit 2015 och som allra mest blivit offer för skärpningar i asylbestämmelserna sedan dess."

Ändringarna i utlänningslagen har gått i motsatt riktning till vad hon och hennes kolleger, som arbetar med papperslösa, hade hoppats på.

Pia Lindfors är verksamhetsledare för Flyktinghjälpen i Finland.
Bildtext Pia Lindfors är verksamhetsledare för Flyktingrådgivningen i Finland.
Bild: Yle/Anna Savonius

Det finns också positiva saker i den nya utlänningslagen

― Pia Lindfors, verksamhetsledare, Flyktingrådgivningen

I offentligheten har man diskuterat mycket de negativa följderna av ny lagstiftning gällande utlänningar.

Även Pia Lindfors, verksamhetsledare för Flyktingrådgivningen, sällar sig till kritikerna. Hon är mycket kritisk till ovannämnda lagändringar i utlänningslagen.

- Men det finns också positiva saker i den nya lagen, säger ÅLindfors. Jag tänker på ensamkommande barns familjeåterföreningsrätt och slopandet av prövning på arbetskraft, när det gäller fortsatt tillstånd.

Ensamkommande barn, som blivit myndiga under asylprocessen bevarar sin rätt till återförening. Åldern, då asylansökan lämnats in, blir utgångspunkten.

När man anhåller om fortsatt uppehållstillstånd på grund av arbete så slopas prövningen av tillgång på arbetskraft. De nyanlända är inte mera bundna till en viss bransch utan tillåts byta bransch enligt sina intressen och kunskaper.

Artikeln redigerades den 7.6.2019 kl. 9:06

Diskussion om artikeln