Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Allt svårare för utländska människorättsorganisationer att arbeta i Ungern

Från 2019
Motståndare till Ungerns EU-fientliga premiärminister Viktor Orbán ber EU om hjälp på en demonstration i Budapest.
Bildtext Motståndare till Ungerns EU-fientliga premiärminister Viktor Orbán ber EU om hjälp på en demonstration i Budapest.
Bild: EPA/Balazs Mohai

Utöver medier som kämpar i motvind för att föra fram alternativa synsätt i det ungerska samhället, har även många ideella organisationer fått det allt svårare att utföra sina uppdrag.

Organisationen Open Society, är en av dem som sedan länge utsatts för påtryckningar av den ungerska regeringen. Nu har organisationen flyttat sin verksamhet till Tyskland då man bedömde att det inte gick att fortsätta agera som förut i Ungern, säger Csaba Csontos, talesperson för Open Society.

Csaba Csontos står på gatan och lutar sin armbåge mot en husvägg.
Bildtext Csontos Csaba från Open Society menar att verksamheten fortsätter oavbrutet, men måste skötas på annat sätt numera
Bild: Yle/Thomas Silén

- Det hela var en systematisk politisk och psykologisk kampanj, som kulminerade i juridisk handling, säger Csontos.

Under förra året lanserades den kontroversiella Stop Soros-lagen i Ungern, vars syfte var att med juridiska och ekonomiska krafter begränsa möjligheterna för organisationer som hjälpte migranter på olika sätt i landet.

- Lagen skulle ha gjort det möjligt för inrikesministeriet att låta polisen eller andra relevanta myndigheter gå igenom våra handlingar. Och eftersom vi agerar som en koordinerande central för många länder utöver Ungern, ville vi inte riskera att all extern information hamnade på avvägar. Och när lagen dessutom kunde påverka våra finanser, kände vi att det inte var rimligt att fortsätta verksamheten i Budapest.

En kampanjposter för Fidesz och mot oppositionen och George Soros. Texten lyder  ungefär "Hjälp oss stoppa Soros hantlangare".
Bildtext Inför förra årets parlamentsval i Ungern lyfte regeringspartiet Fidesz och Viktor Orbán upp Sorors som ett stort hot mot Ungern.
Bild: Yle/Thomas Silén

Open Society, som bland annat understöder utbildning och diverse demokratiska strävanden i länder världen över, blev ett mål eftersom Viktor Orbán sedan ett antal år utmålat miljardären och filantropen George Soros som en utomstående kraft som vill underminera ungerska ideal och värderingar.

Men Open Society är bara en av många som blivit föremål för regeringens kampanjer.

En logisk utveckling

András Kádár är medordförande vid människorättsorganisationen Ungerska Helsingforskommittén i Budapest.

András Kádár från Ungerska Helsingforskommittén
Bildtext András Kádár och hans kollegor har börjat bli vana vid att det kommer hot och påhopp med jämna mellanrum från folk som ogillar deras arbete.
Bild: Thomas Silén

Förra året listades hans och många av hans kollegors namn i en uppmärksammad artikel i den regeringsvänliga publikationen Figyelö där de utpekades som agenter för utländska intressen, helt enligt den retoriska modell som Viktor Orbán använt i sin politik de senaste åren.

Efter den artikeln har hotfulla e-mail och internetpåhopp blivit vardag, och i ett fall höll anhängare till Fidesz ungdomsparti Fidelitasz en demonstration utanför organisationens kontor.

András Kádár visar upp en inramad bild med de klistermärken regeringens ungdomsparti Fidelitasz lämnade efter sig.
Bildtext András Kádár visar upp de klistermärken som ungdomspartiet Fidelitasz lämnade efter sig när de demonstrerade utanför organisationens byggnad. Texten lyder: "Denna organisation stödjer invandring".
Bild: Thomas Silén

Enligt Kádár är de här lagarna och angreppen på ideella organisationer ett naturligt led i en systematisk avveckling av rättsstaten som pågår och har pågått i flera år i Ungern.

- Först tog man kontrollen över vitala delar av statsapparaten, antingen genom att fylla den med regeringstrogna aktörer, eller genom att kringskära eller avveckla hela eller delar av deras verksamhet för att försvaga dem, säger han.

Sedan kom medierna som man antingen juridiskt eller via ekonomiska vägar tog makten över. Och nu har det blivit dags för nästa steg, civilsamhället.

Människorättsorganisationer som Helsingforskommittén innebär en viss extern kontroll över framförallt de juridiska förehavandena i landet.

- Vårt jobb är att granska makthavarna och på många sätt hamna i konflikt med dem över människorättsfrågor om de inte sköts, säger Kádár.

Regeringens försvar, säger han, går ut på att man påpekar att det endast är några få som klagar av flera tusen aktiva ideella organisationer i landet.

- Men naturligtvis är det så att organisationer som till exempel sysslar inhemskt med djurrätt, eller att hjälpa ungerska barn eller med främjande av folkdanser, inte hamnar i trångmål med regeringen på ett sätt som de som fyller en kontrollfunktion, påpekar han.

En långtgående process

Enligt Kádár har det i princip sedan 2010 hållits en aktiv och stadigt intensifierad kampanj mot oönskade organisationer.
Det trappades upp 2013 med ett uttalande från regeringens håll om att det fanns ideella organisationer som verkade för att underminera ungerska intressen.

Premiärminister Viktor Orbán på toppmötet i Malta 3.2.2017
Bildtext Viktor Orbán och hans parti Fidesz har sedan många år hävdat att vissa organisationer agerar infiltratörer för externa krafter som vill underminera Ungerns suveränitet
Bild: EPA/OLIVIER HOSLET

2017 kom kravet på att ideella organisationer som agerar med stöd av utländska medel ska registrera sig på en särskild lista och även ange samma uppgifter i varje gång de publicerar någonting. Regeringen hävdade att det var fråga om genomskinlighet, och frågade varför det nu var ett så stort problem?

Kádar menar att alla uppgifter regeringen krävde redan fanns och fortsättningsvis finns att tillgå för offentligheten via organisationens hemsida, så det hela handlade egentligen om ett försök att underminera Helsingforskommitténs trovärdighet.

- Det tar bort uppmärksamheten från sakfrågorna, säger Kádár. Man behöver inte lyssna på vad jag faktiskt säger utan varför jag säger det, med undertexten att om jag säger en sak som är obekväm, så säger jag det kanske för att jag har utländska beställare som förväntar sig det.

Efter detta kom Stop Soros-lagen. Och medan inget av det som den nya lagen kan göra, har satts i verket, finns faran för det alltid där, säger Kádár.

Lagtexterna som exempelvis Stop Soros innehåller är skrivna ytterst luddigt och tvetydigt, säger han. De som jobbar för organisationen vet aldrig om och när någon kommer att knacka på dörren och säga att det jobb de gör i transitzonerna vid gränsen bryter mot någon del av någon lag.

Flyktingar på serbiska sidan av stängslet mellan Ungern och Serbien.
Bildtext Ungerska Helsingforskommittén arbetar bland annat med att erbuda juridisk hjälp åt flyktingar vid transitzonerna i Ungern
Bild: EPA/ZOLTAN GERGELY KELEMEN

Ett exempel är en formulering som handlar om att det är förbjudet att ”bygga och upprätthålla nätverk”, men det är inte specificerat vad det exakt innebär.

- Betyder det två eller tre personer som samtalar regelbundet, till exempel? Om jag känner jurister som är verksamma i olika städer i Ungern, till exempel nära en transitzon, betyder det då att jag har ett nätverk?

Och, säger Kádár, det tar naturligtvis en massa tid från deras egentliga arbete om de måste processa hela tiden.

- Om jag måste tillbringa en massa tid med att skriva genmälen och svar på lögner som presenteras om oss i diverse tabloider och på regeringsvänliga sajter, så hinner jag inte sitta med det juridiska arbetet som skulle krävas för att göra jobbet ordentligt.

Framtidshopp

Helsingforskommittén fortsätter dock sin verksamhet än så länge, väl medvetna om att det trots allt finns betydligt värre platser där liknande organisationer har mycket svårare sits. Men därför är det viktigt, menar Kádár, att sätta saker i perspektiv och jämföra med hur det var förr i Ungern.

- Det är ändå ett EU-land vi talar om . Den här sortens trakasserier och påhopp förekom inte under Orbáns förra regering på 1990-talet, det förekom inte ens för ett par år sedan på samma nivå som det är nu.

Kádár tror ändå att samverkan mellan människorättsorganisationer och staten är det man ska eftersträva, inte att vara i strid med administrationen eller regeringsapparaten hela tiden. Målet är att uppnå ett samarbete.

- Om jag ser något som behöver åtgärdas ska inte första instinkten vara att skicka iväg en stämning, utan ordna ett möte, samtala kring problemet och se vad man kan göra för att lösa det. Och det här har fungerat helt bra hittills.

Men den senaste tiden har det samarbetet alltmera begränsats. Organisationen får inte ut myndighetspapper som förr, och personal som sociologer, jurister, läkare har inte längre tillgång på samma sätt som tidigare till personer de försöker hjälpa som sitter häktade.

Försvinna eller inte?

Andras Kádár är dock övertygad om att det kommer att bli bättre, om inte förr så senare.

Problemet, menar Kádár, är att EU till en början inte ville tro organisationer som varnade för att landets struktur höll på att förändras. Men nu, tror han, har man insett att det faktiskt inte bara handlar om osakligt gnäll utan att rättstaten sakta håller på att demonteras i landet.

EU:s kvarnar mal långsamt, men Kádár menar ändå att det finns hopp om att EU sakta ska kunna varva igång maskineriet och åtgärda problemen inom en rimlig framtid.

- Jag tror att det krävdes att det gick över en viss tröskel, att problemen nådde en slags kritisk massa där EU:s beslutsfattare var tvungna att inse att det här i förlängningen är en kamp för EU:s grundvalar som en demokratisk rörelse som vilar på rättsligt sunda principer.

- Det är lätt att vara förkämpe när man möter lite motstånd, det är när man måste jobba för något på riktigt som det verkligen är viktigt.

Trots läget anser Kádár att det nu i allra högsta grad är deras ansvar att vara kvar i landet.

- Det är lätt att vara förkämpe när man möter lite motstånd, det är när man måste jobba för något på riktigt som det verkligen är viktigt.

Kádár anser att det är fråga om att man måste anpassa sig och verka med de verktyg man har till sitt förfogande och använda dem på kreativa sätt.

- Inga trender, positiva eller negativa, varar för evig. Förr eller senare kommer det en ändring i attityden, antingen hos rådande politiska krafter eller nya, där man inser värdet av en väl fungerande rättsstat igen, och då är det vårt ansvar att se till att det finns något kvar att bygga på.

Här måste EU kliva in och binda ekonomiskt stöd till upprätthållandet av vissa rättsliga och människorättsliga principer, och att stötta de organisationer i medlemsländerna som verkar för det, menar Kádár.

Det kräver naturligtvis beslut som till en början kan kännas olustiga, eftersom det torde vara självklart att om man kan utsätta Ungern för granskning och konsekvenser, så ska man kunna göra detsamma med alla medlemsländer, även de mest tongivande som Tyskland och Frankrike och Italien.

Diskussion om artikeln