Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisaföretagarna hoppas på att få arbeta med bostadsmässan 2023: "Mycket jobb och mycket pengar"

Från 2019
En man i orange arbetsuniform tittar in i kameran. Han står inne i ett rum och bakom honom finns många människor.
Bildtext Joakim Hällfors hoppas få vara med och bygga upp bostadsområdet Drottningstranden för bostadsmässan.
Bild: Yle/Mira Bäck

Om fyra år ska Lovisa stå värd för bostadsmässan och förberedelserna är i full gång. Stadens företagare ser fram emot nya möjligheter.

Entreprenören Joakim Hällfors är en av de många företagarna som slöt upp när Lovisa stad bjöd in till företagarbrunch på onsdagsmorgonen.

Hällfors jobbar med grävmaskinsentreprenad och lastbilstransporter. Han hoppas på att få vara med och bygga det nya bostadsområdet Drottningstranden där bostadsmässan ordnas år 2023.

På bilden syns en ritning av bostadsområdet. Utanpå det har någon fäst post-it lappar med kommentarer. Flera personer har sina händer på pappret.
Bildtext Företagarna fick bekanta sig med utkasten till detaljplan och skriva in kommentarer och åsikter på lapparna.
Bild: Yle/Mira Bäck

- Det kom fram här i dag att staden strävar efter att använda så många lokala företagare och entreprenörer som möjligt. Det tycker jag att är en bra sak. I ett sådant här stort projekt så gynnar det staden bäst om man försöker använda lokala krafter så långt det bara är möjligt, säger Hällfors.

På det sättet hålls pengarna inom Lovisa

― Dani Ryynänen

Han hänvisar till det stadsdirektör Jan D. Oker-Blom sade under brunchen. Oker-Blom har besökt städer som tidigare stått värd för bostadsmässan, och fått rådet att ta hjälp av så många lokala företagare som möjligt.

- Det är nog säkert det enda rätta. På det sättet hålls pengarna inom Lovisa, konstaterar företagaren Dani Ryynänen som kommit för att höra mer om planerna.

Två alternativ

Hittills har man hunnit med en hel del utredningar, bland annat en utredning av jordmånen, en arkeologisk inventering och en naturinventering av området på Lovisavikens östra strand.

Processen med att ändra delgeneralplanen för området som ska bli Drottningstrandens bostadsområde är i gång, och man har gjort upp två utkast till detaljplanen. Utkasten kommer till politisk behandling kring midsommar.

På bilden syns en skiss över hur bostadsområdet Drottningstranden kan se ut. Till vänster finns en stor aktivitetshall, i mitten ett grönområde och till höger bostäder.
Bildtext En skiss över hur området kan komma att se ut. Den stora trekanten till vänster är allaktivitetshuset. En bro kunde leda över viken till Lovisa centrum.
Bild: Lovisa stad

- Antagligen kommer ingetdera av utkasten att väljas som sådant, utan man plockar fram de bästa lösningarna ur dem båda, säger stadsarkitekt Maaria Mäntysaari.

I de två utkasten är bland annat grönområdet och husen utplacerade på lite olika sätt, men tanken är densamma: Flervåningshus och småhus i trä, ett stort grönområde och ett välfärdshus för kultur- och idrottstjänster.

Kring den ena udden på området kan man eventuellt bygga flytande bostäder och kanske ett friluftsbad.

Åsikter eftersöks

Nu vill staden veta vad Lovisaborna tycker om planerna. På onsdagens brunch får företagarna ge sina synpunkter på hur bostadsområdet ska se ut.

- Många har haft åsikter om grönområdet, bland annat att det är svårt att nå stranden och att det borde vara mer öppet. Folk önskar sig också service och matbutiker, så att det nya bostadsområdet blir en fortsättning på centrumområdet, säger Mäntysaari.

En liten träddunge på en udde invid Lovisavikens östra strand. Utsikt mot Lovisa gamla stad och segelbåtar.
Bildtext Invid den här udden kan det byggas flytande bostäder. Från bostadsområdet har man utsikt in mot staden.
Bild: Yle/Mira Bäck

Den 3-16.6 kommer det att finnas en enkät på Lovisa stads webbplats där Lovisaborna får tycka till om användningen av kvarteret kring välfärdshuset. Enkäten kommer att finnas tillgänglig i pappersform på Lovinfo.

- Vi tar emot feedback under hela projektets gång, men det är förstås allra bäst att komma med sina synpunkter i det här skedet, säger stadsarkitekt Mäntysaari.

Skeptiska grannar

Alla Lovisabor är inte ivriga över bostadsmässan.

- Jag tror inte det blir till någonting, säger Kari Kaukiainen.

Han och Harri Rantanen kommer att bli grannar till det nya bostadsområdet.

Två män och tre hundar står på en sandväg. Bakom dem syns träd och några hus.
Bildtext Harri Rantanen och Kari Kaukiainen är skeptiska till planerna.
Bild: Yle/Mira Bäck

Yle Östnylands reporter stöter på dem när de är på promenad med sina hundar på den skogsbeklädda udden som snart ska vara en del av Drottningstranden.

- Jag tror att de får det här bostadsområdet byggt, men det kommer att gå åt massor av pengar, och så stiger skatterna. Först borde man få i skick centrum, sedan göra sådant här, säger Rantanen.

Han är dessutom lite skeptisk till om någon kommer att vilja flytta till lilla Lovisa.

Nya möjligheter

Jouni Malmivaara har nyligen blivit vald till ordförande för föreningen Lovisa företagare. Han ser positivt på projektet.

- Bostadsmässan öppnar så många nya möjligheter, särskilt för företagare. Om vi slå ihop oss och samarbetar så når vi framgång, säger Malmivaara.

Han tror att bostadsmässan för med sig nya invånare och nya företag, och ger de nuvarande företagarna en chans att visa upp sig.

Bostadsmässan betyder förhoppningsvis mycket jobb, och mycket pengar

― Nina Riikonen

Man hoppas förstås på att bostadsmässan ska föra med sig så många besökare som möjligt, men det bjuder samtidigt på en utmaning: Var ska de äta? Var ska de sova?

- Det har talats om att städernas centrum förtvinar, och restaurangerna kommer och går. Vi vill liva upp centrum för att locka folk till att starta nya restauranger, säger Malmivaara.

En blond medelålders kvinna står inomhus och ler mot kameran.
Bildtext Niina Riikonen.
Bild: Yle/Mira Bäck

Nina Riikonen har ett företag inom skönhetsbranschen och sitter med i företagarföreningens styrelse. Hon är säker på att det finns tillräckligt med både restauranger och inkvartering när det väl är mässdags.

- Jag vill att företagarna ska vakna och se hurdana chanser vi har att göra business. Bostadsmässan betyder förhoppningsvis mycket jobb, och mycket pengar, säger hon.

Diskussion om artikeln