Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fokushuset rivs och Karis får ett nytt kulturhus

Från 2019
Uppdaterad 29.05.2019 22:01.
En visualisering av det nya kulturhuset i Karis stadsbild
Bildtext Det nya kulturhuset är avlångt och kan ha grästak. Intill ska två bostadshus byggas.
Bild: Arkitektbyrå Stefan Ahlman / Tietoa Finland Oy

Det nya kulturcentrum som planeras i Karis ska rymma teater, dans, konst, musik och bibliotek.

Nybygget förenar staden Raseborg, kulturaktörerna och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar.

"Nya Fokus"

Det nya kulturcentret går under arbetsnamnet Nya Fokus. Det befintliga Fokushuset kommer att rivas för att ge plats för kultur och bostäder i centrum av Karis.

Då Fokushuset befanns vara i ett sådant skick att det inte lönar sig att renovera det slog sig olika aktörer ihop för att utreda hur det vore att bygga ett helt nytt hus. Idag finns det bibliotek, bar och busstation i huset.

Eller som stadsstyrelseordförande Anders Walls (SFP) säger:

- För att se om ett plus ett blir mera än två. Det ska bli ett levande hus. Det finns så många behov.

Henrik Wickström från Västnyländska Ungdomsringen är övertygad om att huset kommer att öppna upp nya möjligheter för kulturaktörerna i staden.

- Västnyländska Ungdomsringen ska som huvudhyresgäst se till att fylla huset med aktivitet. Det tror jag nog ska gå bra. Det finns så många kunniga kulturutövare i Karis, säger Wickström och tar dansskolan Hurja Piruetti eller utbildaren Lärkkulla som exempel.

De olika skolorna med skapande utbildningar behöver en större scen att uppträda på. I det nya huset ska det finnas en större och en mindre sal för ändamål av det här slaget.

Henrik Wickström hoppas på att kunna erbjuda en plattform för lokala förmågor men varför inte också personer från Helsingfors eller Åbo som vill ordna evenemang av olika slag, eller konferenser.

Bygger rum för kulturen

Johan Johansson, direktör för Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, vet att kultur kostar och måste få kosta men med rätt upplägg går det att förverkliga.

- Vi är gärna med och investerar i levande svenska rum. Nu grundar vi en ny stiftelse som kan få en stark regional och lokal förankring.

Stefan Mutanen, tidigare direktör för Folkhälsan, kommer att leda den nya stiftelse som administrerar kulturhuset i Karis.

- Det är ett verkligt unikt projekt som står på god grund. Jag ser ett behov för att få Karis centrum mer levande, att få till en förändring.

Mutanen tycker att samarbetsmodellen som involverar staden, tredje sektorn och stiftelsen är spännande.

- Det finns mycket kulturverksamhet i Karis sen tidigare men förutsättningarna kommer att förbättras markant.

en grupp människor
Bildtext Längst fram arkitekt Stefan Ahlman.
Bild: Yle / Monica Slotte

Boende och kultur nära varann

Arkitekten Stefan Ahlman skissar upp en kombination av boende och kultur som en levande helhet.

Kulturhuset ska byggas i två våningar medan de två bostadshusen som planeras intill blir fem våningar höga.

Han förstår att det är lätt att associera till Helsingfors nya bibliotek Ode när man ser ritningen.

- Ode ligger så i fokus nu. Men medelstora kulturhus som byggs idag påminner om det, just för att det rymmer olika funktioner. Förr var ett bibliotek ett bibliotek. Nu har man satt samman olika slags utrymmen, får in flera användningsområden och därmed också mera folk.

Nya synergier

Tanken är att föra samman kulturverksamhet som idag är utspridd på flera ställen i Raseborg. Och samtidigt skapa ett vardagsrum för Karisborna.

Kultursekreterare Lotta Lerviks från Raseborgs stad talar också om den utvecklingspotential som finns hos nya aktörer, som ännu inte har tagits i beaktande i staden, bland annat för att utrymmena saknats.

- Samarbetet kommer att bli smidigare, både med kulturarbetarna och stadens egen personal.

Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar äger Tryckeriteaterns byggnad som man nu kommer att sälja. I Ekenäs har man Villa Snäcksund och Galleri Elverket.

Johan Johansson tar teater Viirus i Kvarteret Victoria på Busholmen i Helsingfors som ett exempel på hur ett modernt kulturhus kan inlemmas i stadsbilden. Huset rymmer många olika aktörer och organisationer och skapar därmed också synergier.

I Karis finns en motsvarande tanke på att skapa en konstnärlig och kulturell knutpunkt, samtidigt som man är ute efter att förtäta stadsbilden med både kulturhuset och intilliggande bostadshus.

Första steget har tagits

Det första skedet i planen för det nya kulturhuset behandlas i Raseborgs planläggningsnämnd på onsdagen (29.5). Man siktar på att en detaljplan ska vara klar i oktober.

Stadsplaneringsarkitekt Simon Store konstaterar att det händer och sker i Karis just nu. Det nya stationsområdet växer fram och omgivningen knyts ihop till en helhet med naturliga stråk.

- Kulturhuset har ett verkligen intressant läge. Det ska bli ett flexibelt hus för olika grupper. Och miljön kring huset ska kännas trygg, inte ödslig. Därför byggs det bostäder bredvid.

Kostnadstaket för det nya kulturhuset ligger kring 10 miljoner euro. Det ska bli ungefär 2 000 kvadratmeter stort och kan vara färdigt om 2-3 år.

Diskussion om artikeln