Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den inhemska tomatens klimatavtryck har halverats på tio år

Från 2019
Uppdaterad 31.05.2019 12:02.
Rader av tomatplantor i ett växthus.
Bildtext Den finlänska tomaten är mer klimatvänlig i dag.
Bild: YLE / Hanna Othman

Växthusodlingen av grönsaker i Finland har blivit betydligt mer klimatvänlig när odlare gått över till snålare energikällor, visar en färsk undersökning.

Inom grönsaksodling sammantaget har man lyckats minska koldioxidavtrycket med 56 procent sedan 2004. Den växthusodlade tomatens klimatpåverkan har minskat med hela 61 procent per producerat kilo, gurkans med 45 procent och salladens med 18 procent.

- Vi har redan länge sett att växthusproducenterna märkbart har minskat sitt kolavtryck genom att bl.a. övergå till mer effektiv odling och klimatsmartare uppvärmningskällor. Däremot har växthusproduktionen överskuggats av ett oförtjänt dåligt klimatrykte som har baserat sig på gammal forskning som har närmare tio år på nacken, säger Johanna Smith, trädgårdsombudsman på SLC och ÖSP i ett pressmeddelande.

Naturresursinstitutet (Luke) har gjort undersökningen på beställning av Handelsträdgårdsförbundet och Österbottens Svenska Producentförbund.

Mot inhemsk förnybar energi

Utvecklingen har skett i och med att växthusodlare gått över till energisnålare former för värme och el, närmare bestämt har man övergått från fossila bränslen till inhemsk förnybar trä- och åkerenergi samt el.

Användingen av brännolja har minskat med 85 procent sedan 2007, men samtidigt har odlarna tytt sig i allt högre grad till torv, som har ett stort klimatavtryck.

Stor förändring

Den finska tomatens kolavtryck har tidigare per producerat kilo beräknats uppgå till fem. 2017 låg avtrycket på 2,6, gurkans på 2,0 och salladens på 2,7 kilo koldioxidekvivalent per producerat kilo.

Enligt undersökningen kan de allra mest klimatvänliga finländska växthusodlarna konkurrera med kollegor vid Medelhavet när det gäller odlingens klimatavtryck.

Medan man här behöver betydligt mera energi för att tillverka el och värme, behöver odlare till exempel i Spanien mera vatten i förhållande till den lokala tillgången. I Finland är medelskörden av till exempel gurka stor och man behöver betydligt mindre markyta för samma skörd jämfört med Spanien.

Artikeln har korrigerats 31.5.2019 12:00 med ett tillägg om att Österbottens Svenska Producentförbund är en av beställarna till undersökningen.

Diskussion om artikeln